Et overveldende flertall av nordmenn vil ha et forbud mot hijab i barneskolen, viser integreringsbarometeret 2018

To av tre vil forby hijab i barneskolen: 44 prosent sa at «Passer helt» dekker deres syn på om hijab bør være forbudt, mens 21 prosent sa at påstanden passet «ganske godt» med deres syn.

– Jeg vet ikke om jeg er så overrasket, men denne sterke støtten til et forbud slo oss da vi analyserte materialet. At 44 prosent sier at de er helt enige i at det bør være et forbud, er relativt høyt, sier Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, til NRK.

Integreringsbarometeret har spurt om nordmenns holdninger til bruken av hijab, og viste at flere var positive til bruk av hijab enn tidligere. Men på spørsmål om hvordan folk stilte seg til bruk av hijab i barneskolen (1.-7. klasse), var oppfatningen en helt annen.

– Å bruke hijab er ikke noe barna har valgt selv, og det kan kanskje hemme dem i lek, gym eller utfoldelse ellers, sier innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, Heidi Greni.

Det er første gang spørsmålet stilles i Integreringsbarometeret hvor et representativt utvalg på 3.000 personer svarer på spørsmål om integrering, innvandring og mangfold.

– Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor små jenter går med hijab. Jeg har til og med sett jenter så små at de sitter i barnevogn, bruke det. Det er ekstremt, synes jeg, sier Greni og tilføyer at det er hennes personlige mening – ikke noe som har vært diskutert i partiet.

På spørsmål om flerkultur i skolen, sier et klart flertall i undersøkelsen at det er positivt for barn å gå på skoler med elever fra flere kulturer. Likevel ville over halvparten av befolkningen ikke valgt en skole der et flertall av elevene har innvandrerbakgrunn.

Rektor ved Tøyen skole i Gamle Oslo, Terje Andersen, er mildt sagt negativ til et hijab-forbud.

Elever med innvandrerbakgrunn utgjør over 90 prosent av elevene ved hans skole, men han aner ikke hvor mange av elevene hans som bruker hijab.

Rektor Andersen sier at bruken av hijab ikke er et tema på Tøyen skole, hverken for elever eller voksne.

– Jeg skjønner ikke helt hvilket problem folk mener det er. Jeg ser det ikke som noe problem i det hele tatt, sier Andersen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.