På flere Oslo-skoler er det forbud mot caps i klasserommet, men hijab er ok. Dobbeltmoral, sier Frps Per Willy Amundsen. Rektorene forsvarer seg med at caps-forbudet er eldre enn hijab. Skolene i Oslo praktiserer ordensreglene for bruk av hodeplagg svært ulikt. På Lambertseter videregående, Skullerud ungdomsskole og Tåsen barneskole forbyr de hodeplagg som caps og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.