Nytt

Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen reagerer kraftig på at et intervju med ham for Dagsrevyen ble klippet slik at det hørtes ut som om Frp gikk inn for forbud mot alle religiøse symboler, også kors. – Det er helt totalt misvisende, sier Amundsen.

Per-Willy Amundsen raser etter at NRK Dagsrevyen fremstilte det som om FrP vil forby kors i grunnskolen. – Totalt uaktuelt. Dette vil aldri bli FrPs politikk, sier han.

– Jeg er svært skuffet over at NRK bevisst har valgt å misforstå FrP. De har hele tiden vært klar over at det aldri vil være aktuelt for FrP å kors i skolen, sier Amundsen.
PWAmundsen58081.jpg

Forslaget Amundsen er intervjuet om ble fremmet av FrP i 2004. Der gikk partiet for første gang inn for å forby hijab. I samme forslag tar FrP også til orde for å forby prangende religiøse plagg definert som «plagg som kan virke stigmatiserende, inviterer til diskriminering og/eller som hindrer etniske og religiøse minoritetsgrupperingers inkludering i det norske samfunn.»

– FrP behandler alle religioner likt. Derfor vil vi forby alle prangende symboler som brukes aktivt for å definere noen av fellesskapet. I praksis handler i dag dette kun om hijab. Det fortalte jeg journalisten flere ganger. Når NRK velger å intervjue en katolsk jente som bruker rosenkrans forteller det meg at de har bevisst valgt å misforstå vårt forslag.

– Journalisten intervjuet meg i om lag 30 minutter og har klippet svarene mine til ugjenkjennelige.

– Dette er slett journalistikk som ikke har noen annen hensikt enn å forsøke å ramme FrP. Journalisten har med viten og vilje oversett forslaget og laget den vinklingen hun selv ønsket. Slike arbeidsmetoder tar jeg sterk avstand fra, sier Amundsen.

– Det vil aldri bli aktuelt for FrP å forby kors i den norske skolen, fastslår Per-Willy Amundsen.

Feil av NRK