Nytt

Styret for Domstoladministrasjonen sendte opprinnelig ut et forslag om forbud mot hijab i rettssalen. Men høringsuttalelsene har fått styret til å snu. Det åpner nå for bruk av hijab i rettssalen, ikke bare for forsvarsadvokater og vitner, og eksperter, men for dommere og legdommere.

Fagdommere, rettsbetjenter, vigslere og andre som jobber i domstolene skal ikke nektes å bære hijab, vedtok styret i Domstoladministrasjonen som behandlet forslaget mandag.

En kan lure på om styret forstår hva den har vedtatt. Hijab er en av islamismens sterkeste symboler.

Det heter seg at dommere skal være nøytrale og at man må ta opp spørsmål om inhabilitet fra sak til sak. Styret kan ikke forstå hva en hijab betyr og hvordan den tolkes. Mange vil nekte å la seg dømme av en dommer i hijab, og anser det for å være en provokasjon. Noen som har flyktet fra religiøs undertrykkelse og forfølgelse vil bli redde.

Forslaget kan danne presedens for andre deler av forvaltningen.

Det betyr en politisering av forvaltningen. Konflikten rundt islamisme er en av de sterkeste i vår tid. Nå slipper styret for administrasjonen det inn i rettssalen. Man får en politisering av rettsvesenet som er svært lite heldig. Hvem skal avgjøre når en dommer er inhabil pga hijab? Eller en legmann?

Styret risikerer å oppnå det stikk motsatte av hensikten.

Etter en høringsperiode har nå Domstoladministrasjonen bestemt at et forbud mot hijab, kors eller andre religiøse og politiske symboler ikke er ønsket i norske domstoler.

– Spørsmål knyttet til religiøst og politisk betingende plagg og symboler må løses ved holdningsarbeid, melder styret i en pressemelding.

Har partene i en rettsforhandling innvendinger mot bruk av slike plagg eller symboler, må det tas opp gjennom inhabilitetsbestemmelsene.
..
Styret understreker at dommere skal opptre på en måte som inngir tillit og respekt, og følge etiske prinsipper som ikke gir tvil om dommerens nøytralitet.


Carl I. Hagen, som i fjor sommer gikk inn i styret, uttalte da at «overdrevne» symboler som hijab, niqab eller bruka ikke var på sin plass i en rettsal.

Nå har styret snudd i saken, og vil ikke nekte dommere, jurymedlemmer eller andre ved domstolene å bruke slike symboler eller plagg.

Vil ikke forby hijab i domstolene

Forbyr ikke hijab i domstolene