Samtlige partier på Stortinget avviste prompte Fremskrittspartiets forslag om forbud mot hijab i barneskolen. Det skjer ved å vise til menneskerettighetene, latterliggjøring av Frp, og hyllest til individets valgfrihet.

Ordbruken tyder på at partiene og stortingspolitikerne overhodet ikke har noen føling med hva som skjer ute i samfunnet, og ut over i Europa. Man later som om man har råd til å være raus, mens kassa i virkeligheten minker faretruende.

I klartekst: hijab er et politisk uttrykk, der hvor dette fenomenet dukker opp legger det et subtilt press på andre muslimske barn og foreldre, de blir minnet om at de er dårlige muslimer. Etter hvert som det blir flere med hijab øker presset, og da vil også norske jenter få føle hva det vil si å gå æreløs.

De norske politikerne later som om det er de som har kontrollen og bestemmer, lenge etter at det er blitt klart at det gjør de ikke lenger. I muslimske miljøer vil politikernes suverene avfeiing bli tolket som svakhet, ikke styrke. Den friheten politikerne skryter av vil bli tatt fra dem.

Meldingene om hva som egentlig foregår i skolen og bomiljøer er blitt så mange at man må spørre: Tror politikerne på ramme alvor på det de selv sier, eller er det tomhet, fraser, rådvillhet som ligger bak?

Marianne Aasen, (Ap) leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen:

– Et lovforbud er utelukket. Jeg synes ikke noe om at voksne skal kle sine barn religiøse plagg, det være seg hodeplagget hijab eller forbud mot bukser som Smiths Venner praktiserer. Jentene skal få velge selv, men bruk av lov er en uakseptabel inngripen i folks liv, sier lederen av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Marianne Aasen (Ap,) til NTB.

Høyres Elisabet Alsaker er ikke det spøtt bedre. I kulturkampen tør ikke Høyre ta en eneste markering, men jatter med. I Oslo er byråd Stian Berger Røsland og skolebyråd Torger Østergaard faktisk verre enn Arbeiderpartiet. De ser bare norske barn, uansett. Slik som Torvald Stoltenberg bare ser nordmenn enten de er i burka eller turban.

Venstre liker å være ideologisk, og mener Frps forslag er totalitært.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener at forslaget fra Frps Mette Hanekamhaug er lite gjennomtenkt og kan føre til en massiv etablering av muslimske privatskoler.

– Et generelt forbud mot visse klesplagg er totalitært og lite liberalt. Det er forskjell på det man ikke liker, og det man vil forby, sier Skei Grande.

Hvis disse uttalelsene hadde falt for tre år siden ville de kanskje kunnet passere som naivitet, men ikke i dag.

Mest fjollete er selvsagt Kristelig Folkeparti.

KrFs nestleder Dagrunn Eriksen mener at forbud mot hijab bryter med en universell menneskerettighet, nemlig retten til å uttrykke sin tro.

– Frp ser tydeligvis ikke konsekvensen av forslaget. Begynner vi først å forby ett religiøst symbol, er veien kort til å forby alle. Vi ønsker ikke et samfunn der den enkeltes religion låses inne i det private rom, sier Eriksen.

Denne uttalelsen kunne gått rett inn i gamle Hallo i uken

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk lovavdelingen til å vurdere et hijabforbud, og den kom til at et forbud kunne være i strid med internasjonale forpliktelser. Men altså bare hypotetisk. Ingen journalist eller politiker ser ut til å være interessert i å finne ut nærmere om det kanskje ville være mulig. Man oppfører seg om svaret var kategorisk. Det var tvilende.

Men Halvorsen tolket det dit hen at et forbud kan være diskriminerende og dermed i strid med menneskerettighetene, fordi det passet hennes agenda, og slik har journalistene latt det være. Det er også deres agenda.

– Vurderingen viser at opplæringsloven neppe gir hjemmel for et generelt forbud mot hijab, heller ikke mot alle religiøse plagg. Det er ikke aktuelt for regjeringen å foreslå endringer som kan åpne for slike forbud, sa Halvorsen den gang. (NTB)

Hvis Halvorsen hadde villet kunne hun benyttet tvilen til å kjøpe seg politisk ryggdekning. Hun kunne gått en ny runde for å se om det var mulig med motsatt konklusjon. Det har hun ikke gjort, og dermed står ytringene om at hun personlig misliker religiøse plagg ikke til troende.

Det virker ikke som om politikerne forstår eller bryr seg om at dette handler om jenter født i Norge som skal bli medlemmer av det norske samfunnet. De selger dem ut før de har fått en sjanse.

Det er det aller groveste. Og det de samtidig gjør mot norske jenter som blir deres verdimessige «motstandere» i den kvinnefiendtlige politikken som hijab representerer.

En skammens dag for norsk demokrati.

Frps Mette Hanekamhaug har gjort en hederlig innsats for å presentere forslaget. Det streifer visst ikke de andre politikerne at dette er en dag som kan komme til å hjemsøke dem.

– Uaktuelt med hijabforbud

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.