SVs sentralstyre går inn for det muslimske hodeplagget hijab i offentlige yrker som dommer og politi. Partiet vil heller ikke forby hijab, niqab eller burka på mindreårige skoleelever, da et forbud kan føre til at «konservative» ektemenn ikke vil tillate kvinnen(e) å gå ut.

Nestleder i SV og inkluderingsminister Audun Lysbaken har hovedansvaret for SVs såkalte integreringspolitiske plattform. Internt i partiet kalles SVs nye plattform for «pisk og gulrot». Lysbakken sier at SV ønsker å «ta tilbake ledertrøyen i integreringsdebatten», da «noen har hatt inntrykk av at SV ikke har tatt de vanskelige debattene»:

Partiet vil ikke forby hijab på skolebarn, men mener at ansiktsdekkende religiøse plagg som burka og niqab er kvinneundertrykkende fordi de reduserer kvinnens handlefrihet og handler om sosial kontroll over kvinner. Et forbud er likevel ikke veien å gå, mener partiet.

– Vi kan kreve at man ikke har ansiktsdekkende plagg i en undervisningssituasjon, det kan vi regulere, sier SV-leder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Å dekke seg helt til er kvinneundertrykkende, og vi ønsker ikke at noen skal gå med slike plagg i Norge. Men vi kan ikke sende politi etter de kvinnene vi gjerne vil hjelpe. Alternativet kan jo være at konservative ektemenn ikke tillater at de får gå ut, sier Lysbakken.

I tillegg vil SV innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor, hvilket i følge Lysbakken er et «viktig prinsipp»:

– Er ikke det å gå veldig langt? Hva slags kvotering er det snakk om? Er det noen prosentandeler?

– Nei, det hadde ikke vært mulig eller ønskelig. Vi tenkte dette brukt bare i mindre omfang, i enkelte tilfeller. Det blir uansett ikke snakk om radikal kvotering. Men det gir en anledning til å ansette søkere med minoritetsbakgrunn, og prinsippet er viktig, sier Lysbakken.

Et annet forslag fra Lysbakken er å kutte barnetrygden til innvandrerforeldre som holder barna borte fra skolen, f.eks. i forbindelse med lange utenlandsturer. Dette forslaget ble for øvrig fremlagt av Frp allerede i 2007. SV vil opprette et nasjonalt skoleregister for dette formålet.

– Pisk og gulrot brukes allerede som betegnelse på dette manifestet internt i partiet. Men fortsatt er det mest gulrot fra SVs side?

– Vi er kompromissløse på områder som demokrati, ytringsfrihet, likestilling og sosial utjevning. Vi tar en tredje vei i integreringspolitikken. Den handler om disse verdiene. Det må jo være en grunn til at folk kommer hit, sier Halvorsen.
– Krever stans i diskriminering

– Integrering er toveis. Vi stiller krav til innvandrere om å lære norsk, at de ønsker å jobbe, at de skaffer seg kunnskap om hvordan samfunnet fungerer. Men vi krever også at myndighetene og befolkningen stopper diskriminering, sier Lysbakken.

– Dere vil utvikle imamutdannelse på norske læresteder i dialog med muslimske miljøer. Hvorfor skal det være en offentlig norsk oppgave å utdanne imamer når Norge, ifølge Grunnloven, er tuftet på den evangelisk-lutherske, kristne troslæren?

– Man står fritt i å sette i gang imamutdannelse allerede i dag. Det er fritt, og ingen skal pålegges å starte det, sier Halvorsen.

– Islam vil være en del av det norske samfunnet i fremtiden. Det er viktig at religioner får utvikle seg på en egen måte i vårt land, slik som kristendommen har gjort i andre land og verdensdeler, mener Lysbakken.

Aftenposten: Innvandrerforeldre kan miste barnetrygd

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.