Nytt

Lokalpolitiker, pappa og driftsstyremedlem på Trasop skole, Bjørn Vesten, reagerer på at skolen praktiserer en usaklig forskjellsbehandling av elevene.  Omdiskuterte religiøse hodeplagg er lov, mens andre hodeplagg forbys i undervisningen.

Bjørn Vesten har ikke som mål at elevene skal gå med hodeplagg inne, men vil forskjellsbehandlingen til livs.

Han mener caps og lue er viktige identitetsuttrykk for mange barn og unge, men får ikke medhold. Selv om mange elever oppfatter bruken av lue og caps som en del av ungdomskulturen, er ikke denne bruken beskyttet av regler om religionsfrihet, svarer Fylkesmannen.

Det er derimot bruk av hijab.

«Et eventuelt forbud mot bruk av hijab vil på grunn av dette innebære et inngrep i elevenes rett til religionsutøvelse, og vil berøre grunnleggende sider ved elevenes overbevisning og identitet», skriver Fylkesmannen.

Vesten vurderer nå å anke saken inn for Sivilombudsmannen.

– Mitt mål er ikke primært at elevene skal ha på seg hodeplagg innendørs. Men jeg reagerer på rådende praksis der et sterkt omdiskutert hodeplagg som hijab, er tillatt, mens andre hodeplagg er forbudt.

Bruk av hijab skaper et klart skille mellom oss og dem, men er beskyttet av hensyn til relligionsfriheten. Burka og niqab er ikke beskyttet av religionsfriheten. Kommunikasjon med, og identifisering av elever er viktigere.

I osloskolen ble det i 2006 innført forbud mot plagg som dekker hele eller deler av ansiktet, som niqab og burka. Forbudet ble innført fordi bruken av disse hodeplaggene kan virke hemmende for kommunikasjon mellom lærer og elev, mellom elever og for identifisering av elevene.

Det er lett å være enig med skolebyråd Torger Ødegaard (H) når han ønsker at elever skal ta av seg hodeplagg inne. Det har med høflighet å gjøre. Det er vel derfor at det kommer reaksjoner på at bruk av hodeplagg er greit så lenge det er knyttet opp til religion. Er det ikke uhøflig å ikke følge vanlig norske samværsformer?

–  Jeg synes ikke at man bør ha caps og lue på innendørs, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H).

–  Hvorfor ikke?

–  Når man er inne, så er man inne, og da går man ikke med caps eller lue, det har med respekt for hverandre å gjøre og litt med orden å gjøre. Jeg synes ikke det er naturlig. Det var barnelærdom for mange av oss, og det er det fortsatt, at man tar av seg luen når man kommer inn til folk eller når man er inne.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Ja-til-hijab-nei-til-lue-6730324.html#xtor=RSS-3