Nytt

Generalsekretær i Islamsk råd Mehtab Afsar mener at skolebyråd Torger Ødegaard eksluderer muslimer. Ødegaard kritiseres for ikke å ta tak i situasjonen ved Ulsrud videregåendeskole. Der nektes muslimske elever tilgang til et bønnerom. Også elev- og lærlingombudet i Oslo,Sigve Indregard, hiver seg på kritikken.

– Jeg er overrasket over rektors håndtering. At elevene nektes adgang til et rom hvor de kan be er hårreisende, sier Mehtab Afsar.

Får støtte av elevombudet

Også elev- og lærlingombudet i Oslo, Sigve Indregard, mener Ulsrud videregående skole er på ville veier når de forbyr bønn på skolens område. I en e-post skriver han:

«Dette strider etter mitt syn klart med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9, pkt. 2.

Skolen har ingen plikt til å tilrettelegge for bønn med egne bønnerom, men å nekte elevene å be på skolen er noe helt annet.»

Sigve Indregard

Skolebyråden er klar på hva han mener, men overlater til den enkelte skole hvilken praksis de ønsker.

Generalsekretæren i Islamsk råd mener skolebyråd Torger Ødegaard burde ta tak i saken, men Ødegaard sier det er opp til hver skole å avgjøre om de vil ha et bønnerom eller ikke.

– Skolen er en kunnskapsinstitusjon. Jeg ønsker ikke en utvikling i osloskolen hvor det skal innføres rutiner for større eller mindre deler av elevflokken. Bønn er en privatsak, sier Ødegaard.

Skolebyråden anklages for en ekskluderende holdning overfor muslimer. Men hvilken holdning har enkelte muslimer overfor andre mennesker ved utdanningsinstitusjoner i Oslo? Det går historier om barnehageansatte som nekter å servere mat som ikke er halal, og fra skoler har vi hørt om barn med jødisk bakgrunn og homofile kan være utsatte i forhold til muslimers holdninger. Trusler om juling fra medelever fordi at man ikke spiser halal-mat er heller ikke ukjent fenomen.

– Jeg synes skolebyråden har en ekskluderende holdning. Etter min mening er han ingen samlende figur, sier Afsar.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7882249