Nytt

Skolebyråden i Oslo, Torger Ødegård (H), stanser planene om muslimsk bønnerom ved Hellerud videregående skole.

Hellerud skal være den første skolen i landet som har tillatt et muslimsk bønnerom på skolen, men skolebyråden setter nå foten ned:

– Jeg har gitt beskjed til skolen via utdanningsdirektøren at det ikke er aktuelt å etablere egne bønnerom i Oslo-skolen. Skolen er en kunnskapsinstitusjon og ikke noen religiøs institusjon, sier Ødegård til NRK.

Tidligere har Ødegård ment at bønnerom var opp til skolene å avgjøre i slike saker. I vår sa Ødegård dette om saken.

– Jeg synes man kan overlate til den enkelte rektor og det enkelte driftsstyre å avgjøre dette. Men jeg har gitt, og gir, et klart og tydelig signal om at jeg ikke synes det er en naturlig oppgave for skolen å opprette egne bønnerom.

Skolebyrådens inngripen kommer at tidligere leder for Frp, Carl I. Hagen, gjorde oppmerksom på at det ville bli vanskelig for partiet å støtte en budsjettavtale med byrådet i Oslo hvis de ikke får på plass et sentralt forbud mot bønnerom på skolene i Oslo.

Islamsk Råd Norge stilte tidligere i år krav om at det måtte være bønnerom på alle Oslo-skolene. Ødegaard var uenig, men av den oppfatning at den enkelte skole selv skulle avgjøre spørsmålet. Det mener Hagen er en ansvarsfraskrivelse.

– Jeg er for at hver enkelt skole skal ha mest mulig frihet i Oslo, men noen spørsmål er for viktige til å overlate til den enkelte skoleledelse. Nå må bystyret si klart ifra at vi ikke aksepterer muslimske bønnerom på våre skoler, sier Hagen.

Ødegaard stiller seg nok en gang uforstående til FrP-veteranens kvasse kritikk.

– Det jeg er klar på som Oslos skolebyråd er at skolen er en kunnskapsinstitusjon, ikke en religiøs institusjon. Jeg er helt uenig i at jeg ikke har sagt klart ifra, det er snarere tvert imot. Jeg har sagt at det ikke er naturlig å opprette bønnerom på skolene, sier han.

Rektor Tora Mørstad ved Hellerud vidergående skole sier at det ikke dreier seg om noe bønnerom, bare et stillerom for bønn. Skolen skal ha tillatt bønnerommet fordi muslimske elever ved skolen på eget initiativ brukte kjelleren og andre rom som bønnerom i skoletiden:

– Jeg har ansvaret for at alle elever har et godt og trygt læringsmiljø. Derfor fant vi ut at som et prøveordning så vil vi komme dem i møte, ved å få dette i ordnede former, sier hun.

Les mer om elevgruppen som står bak kravet om bønnerom på Hellerud vgs hos Rights.no.

Aftenposten: Skolebyråden i Oslo stoppet bønnerom