Nytt

Islamsk Råd Norge ønsker bønnerom ved skolene i Oslo, og generalsekretær Mahtab Afsar mener at skolebyråd Torger Ødegaard (H) bryter menneskerettighetene når han ikke oppfyller kravet.

Islamsk råd ønsker egne bønnerom på skoler i Oslo, men det ønsket har ikke skolebyråd Torger Ødegaard (H) tenkt å oppfylle.

– Slik handling fra byrådens side, og fra noen få skoler, strider faktisk mot grunnleggende menneskerettigheter, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge Mehtab Afsar.

Torger Ødegaard overlater til den enkelte rektor og driftstyre å ta avgjørelse om bønnerom. Holdningen til Ødegaard er alikevel klar. Han ser på skolen som en kunnskapssinstitusjon og ikke en religiøs institusjon. En tradisjon vi bør holde fast ved.

– Men jeg har gitt, og gir, et klart og tydelig signal om at jeg ikke synes det er en naturlig oppgave for skolen å opprette egne bønnerom.

Han vil ikke være med på at det strider mot menneskerettighetene.

– Nei, det er jeg helt uenig i.

– Hvorfor det?

– Det synes jeg nesten sier seg selv. Skolen er en kunnskapsinstitusjon og ingen religiøs institusjon. Det er det en lang tradisjon for i Oslo og Norge, og det synes jeg vi skal holde fast ved, sier Ødegaard

Hvordan vil et muslimsk bønnerom virke inn på miljøet ved en skole? Kan det tenkes at presset vil øke på muslimer som ikke har behov for å be i skoletiden? Historier om muslimer som anklager hverandre for å ikke være gode muslimer er et ikke ukjent problem i Oslo.

I disse tider, når det er fokus på fellesskap og Det Nye Vi, så er det vanskelig å se at egne bønnerom for den enkelte religion kan virke samlende på en allerede etnisk og kulturelt delt elevmasse.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8095389