Nytt

Ved Bøler videregående skole i Oslo er muslimske elever nektet å be på skolens område. Elevene bruker nå en parkeringsplass som bønnerom.  Rektoren ved skolen forklarer avgjørelsen som er fattet overfor de muslimske elevene:

Ledelsen på Ulsrud videregående skole mener bønn kan oppleves ekskluderende for de andre elevene, melder NRK.

Rektor på Ulsrud ønsker ikke å uttale seg i saken, men han sier at han er i en dialog med elevene.

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) liker ikke tanken om et bønnerom, men tar ikke klar avstand fra krav om bønnerom. Det er de enkelte skoler som selv får bestemme. Hva gjør de enkelte osloskoler når presset blir stort?

– Jeg synes ikke det er naturlig at osloskolen legger til rette for et bønnerom eller stillerom, men det er noe hver skole får vurdere lokalt. Der hvor det allerede er et slikt rom, må det være åpent for alle religioner, sier Ødegaard.

– Skolen er ingen religiøs institusjon. Skolen er en kunnskapsinstitusjon, understreker han.

Elevene kommer ikke til å gi seg, men enn så lenge må de be utenfor skolens område.

Elevene har uansett ikke tenkt å gi seg.

– Vi kommer til å be ute selv om det kommer snø, sier to av de muslimske elevene til NRK.

Sett i lys av at det er rapportert at skoler i Oslo toner ned julefeiringen av hensyn til fremmede religioner, så er det forunderlig å se at de muslimske elevene får støtte fra de kristne.

Elevene får støtte av lederen av Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Elisabeth Løland.

– Jeg har til gode å møte noen som blir plaget av at andre ber i et annet rom. Når norske fengsler får dette til, burde det heller ikke være noe problem å få til det samme i osloskolen, sier Løland, som foreslår at rektoren sendes på voksenopplæring.

 

http://www.vl.no/samfunn/skoleelever-ber-pa-parkeringsplass/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10031748