Nytt

Det liberale nettverket LIM går inn for nasjonalt forbud mot bønnerom i skolen.

– Det er et paradoks om vi, etter å ha jobbet 20– 30 år for å få kristendommen ut av klasserommet, skulle begynne å lage spesialordninger for religiøse grupper. På skolen er det læring som er det viktige, å legge til rette for religionsutøvelse er ikke skolens primæroppgave, fastslår Tina Shagufta Kornmo i LIM til Dagsavisen. LIM står for likestilling, integrering og mangfold og organisasjonen jobber for å fremme innvandreres tilhørighet til det norske samfunne.

Som en følge av at Hellerud videregående skole opprettet et eget bønnerom, har skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H), varslet et generelt forbud mot at Oslo-skolenes rom kan brukes til bønn og religionsutøvelse. Beslutningen støttes av partifelle og tidligere stortingsrepresentant Afshan Rafiq.

Shagufta Kornmo mener at hensynet til de elevene som kanskje ikke ønsker å be på skolen bør være avgjørende:

– Miljøene som forventer stille- eller bønnerom, er de samme som har et sterkt press innad. Det kan gjøre det ekstra vanskelig for barn i disse miljøene å velge annerledes enn det ledere i disse gruppene forventer. Jeg syns dette er noe man bør være tydelige på nasjonalt. Det bør ikke spille noen rolle om man går på Ullern eller Hellerud. Skolen er ikke stedet for religionsutøvelse, til det har vi religionshus, sier hun.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge (IRN), som i april krevde bønnerom på alle skoler i Oslo, mener at at skolebyråden bryter og «trakasserer» menneskerettighetene:

– Jeg synes det er overraskende og skuffende at skolebyråden snur i saken – fra å si at det var opp til skolen og rektorene selv og at han ikke vil blande seg inn, til nå å nekte dette. Det er overraskende at han snur og griper inn på denne måten, og jeg mener at han med dette forbudet bryter med FNs menneskerettigheter, kapittel 18, sier Asfar.

– Tro krenkes
– Jeg vil også påpeke at det Ødegaard nå gjør, er i strid med og trakassering av rettighetene vi i Vesten verdsetter så høyt. På den ene siden ser man på ytringsfriheten som noe ukrenkelig, men samtidig ser man her et eksempel på hvordan mennesker rett til å tro krenkes. Det er en elvmotsigelse, fortsetter han.

IRNs gjentatte påstander om at Oslo kommune bryter menneskerettighetene ved å ikke legge til rette for bønn i skolen er imidlertid blitt avvist av Norsk senter for menneskerettigheter:

– Det er en menneskerett å få be når man skal, men det er ingen menneskerettighet å ha et eget bønnerom på skolen, sier Lena Larsen som selv er muslim, og prosjektleder ved

Islamsk råd ønsker egne bønnerom på skoler i Oslo, men det ønsket har ikke skolebyråd Torger Ødegaard (H) tenkt å oppfylle.

– Slik handling fra byrådens side, og fra noen få skoler, strider faktisk mot grunnleggende menneskerettigheter, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge Mehtab Afsar.

– Jeg er sikker på at om noen år vil man se tilbake og beklage hvordan man har håndtert slike saker.

Vårt Land: Flere muslimer støtter bønneromsnekt