Sakset/Fra hofta

Det liberale nettverket LIM har gått ut med støtte til et generelt forbud mot bønnerom på skoler. LIMs dyktige talskvinne, Tina Shagufta Kornmo, sier at hensynet til de elevene som kanskje ikke ønsker å be på skolen bør være avgjørende:

– Miljøene som forventer stille- eller bønnerom, er de samme som har et sterkt press innad. Det kan gjøre det ekstra vanskelig for barn i disse miljøene å velge annerledes enn det ledere i disse gruppene forventer. Jeg syns dette er noe man bør være tydelige på nasjonalt. Det bør ikke spille noen rolle om man går på Ullern eller Hellerud. Skolen er ikke stedet for religionsutøvelse, til det har vi religionshus, sier hun.

Nå kunne man kanskje forledes til å tro at LIM og deres talskvinne taler det sekulære samfunnets sak, men nei: det er langt verre krefter som er på ferde her. Forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbundet opplyser nemlig om at Tina Shagufta Kornmo snakker for ingen ringere enn Djevelen:

Ikke er hun er ordentlig muslim heller. Og siden hun ikke er det, kan vi da gå ut fra at herr Forstanderen lar være å telle med Shagufta Kornmo og resten av LIMs ledelse neste gang han ubedt påtar seg å snakke for 1.500.000.000 muslimer – fortrinnsvis av den fornærmede sorten?

Det ville jo være en fordel for alle parter, for med fratrekk av LIMs ledelse har Basim Ghozlan bare 1.499.999.990 muslimers følelser å bekymre seg for neste gang han ikke får viljen sin, mens vi andre har krenket 10 færre enn vi pleier. På denne måten vil vi også få en endelig oversikt over hvor mange muslimer Ghozlan egentlig snakker for: etterhvert som LIM – eller Djevelens Pressekontor, om du vil – får nye medlemmer, husker vi bare å trekke det samme antallet fra Forstander Basims glade flokk.

Men tilbake til Tina Shagufta Kornmo; er det noen som kjenner en exorsist?