Det liberale nettverket LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold) skal avholde en markering til støtte for ytringsfrihet og mot ekstremisme foran Stortinget lørdag 16. januar klokken 13.00, og oppfordrer så mange som mulig til å delta.

Under markeringen vil det blir holdt korte appeller av Tina Shagufta Kornmo, nettverket LIM, Trine Skei Grande, leder i Venstre, Mahmood Amiry-Moghaddam, menneskerettighetsforkjemper, John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, Lars Gule, Høgskolen i Oslo og Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk Senter:

Foranledning for denne markeringen er økseangrepet på tegneren Kurt Westergaard i Danmark første nyttårsdag. Denne handlingen representer et angrep på en frihetsverdi som er viktig for alle mennesker i verden, nemlig ytringsfriheten.

Det er ulike oppfatninger om hvorvidt det er fornuftig eller etisk forsvarlig å publisere karikaturer som krenker enkeltes religiøse følelser. I et åpent samfunn er det viktig å diskutere slike spørsmål, men det vi alle må være enige om, er at ingen brukere av ytringsfriheten må utsettes for trusler eller voldelige angrep.

Muslimer har en like stor interesse av å forsvare ytringsfriheten som alle andre. Det er også viktig å si stopp til ekstremister som gjennom sine avskyelige handlinger i islams navn setter både islam og muslimer i et dårlig lys.

Nettverket LIM, som består av engasjerte personer med ulik etnisk samfunn, deriblant muslimer, har som formål å fremme demokratiske frihetsverdier i samfunnet og forebygge rasisme og andre hatideologier.

LIM har invitert Islamsk Råd til å være med på markeringen, men har fått et negativt svar. Dette mener vi er skuffende, men vi håper likevel at mange vil slutte seg til vår markering på lørdag der vi ønsker å si klart og tydelig: RESPEKTER YTRINGSFRIHETEN. NEI TIL VOLD OG TRUSLER!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂