Det liberale nettverket LIM (Likestilling, integrering, mangfold) utfordrer Islamsk Råd Norge (IRN) til å demonstrere til støtte for tegneren Kurt Westergaard. Skribent og medlem i LIM, Shakil Rehman, etterlyser en reaksjon fra IRN etter drapsforsøket på Westergaard i hans hjem 1. nyttårsdag. Dersom IRN ikke tar initiativ til å arrangere en støttedemonstrasjon vil nettverket LIM gjøre det, sier Rehman:

– Det var ikke feil at karikaturtegningene av Muhammed ble trykket, og det forsvarer i alle fall ikke voldsbruk. Muslimer har like stor interesse av å forsvare ytringsfriheten som alle andre. Derfor bør muslimer også støtte Kurt Westergaard.

Ordene tilhører skribenten Shakil Rehman. Han hører til en gruppe som betegner seg som liberale muslimer, og som har et nettverk de kaller LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold.

– Muhammed brukte vold

– Jeg er redd de ikke vil ta utfordringen vår, fordi de ikke vil miste ansikt i den muslimske verden. Men dersom de støtter ytringsfrihet må de også kunne vise at de mener det i praksis.

Leder for Antirasistisk Senter (ARS), Kari Helene Partapuoli, er imidlertid skeptisk at liberale muslimer skal fronte en eventuell demonstrasjon til støtte for Westergaard, med tanke på hva det i så fall vil si om de andre muslimene:

– Det er viktig å holde tunga rett i munnen. Hvis liberale muslimer skal fronte demonstrasjonen, hva sier det om de andre muslimene? Det hadde vært bedre om initiativet kom fra «norske muslimer» eller «muslimer i Norge», sier Partapuoli.

Partapuoli sier også at man ikke kan kreve av norske muslimer at de tar avstand fra noe en muslim i Danmark har gjort:

– Man må kunne kreve såpass av storsamfunnet at de forstår forskjellen på ekstremister og vanlige, norske muslimer. En markering gjort på riktig måte, kan kanskje få flere i majoritetsbefolkningen til å få øynene opp for nettopp dette, sier Partapuoli.

Rehman støtter for øvrig publiseringen av karikaturtegningene, og mener at islamske ledere som er motstandere av bilder av Muhammed har misforstått:

– Muhammed ville ikke bli avbildet, fordi han ikke ville bli dyrket som en avgud. Når muslimer mener Profeten krenkes av å bli avbildet, så gjør de ham nettopp til en slik avgud. Dermed bør det ikke være noe i veien for å lage karikaturer av han. Jeg vil gå så langt som å si at muslimske ledere er ukvalifiserte.

– De reagerer kanskje mest på de sterke konnotasjonene til vold?

– Han var også en hærfører. Det er en av hans dårlige sider. Det må vi kunne kritisere. Muhammed må ikke bli så hellig at vi ikke kan kritisere ham, sier Rehman.

Den norsk-somaliske SV-politikeren Hamsa Mohamed var imot publiseringen av Muhammed-karikaturene i 2005, men har nå endret mening. Mohamed sier han ikke reagerer like sterkt på karikaturene lenger og at han i ettertid ser at reaksjonene på tegningene var unødvendig sterke. SV-politikeren har også sympati for Rehmans liberale syn på islam:

– Mange sier at Profeten selv hadde stor toleranse, men at det var hans etterfølgere som gjorde motsatt av det Profeten sto for. Jeg er enig i de tolkingene. Mange somaliere jeg snakker med diskuterer dette nå, og mener at reaksjonen på karikaturene var en overreaksjon, sier Mohamed.

Han deltar gjerne i en demonstrasjon for ytringsfrihet, men er skeptisk til at demonstrasjonen utelukkende skal være til støtte for Kurt Westergaard. Likevel mener han det nå er viktig å rette opp bildet som er skapt etter den tragiske hendelsen i Århus.

– Det som skjedde i Århus, gjør at det mulige positive inntrykket vi har klart å skape av muslimene snus på minutter. Selv om folk er blitt mer tolerante, og innrømmer at vi har overreagert, så vil én person ødelegge for alle oss, sier Mohamed.

Mohamed har nylig feriert i Hargeisa i Somalia, der han møtte flere som ga uttrykk for bekymring over fremveksten av den ekstreme islamistorganisasjonen al-Shabaab:

Han mener det nå er viktig å forhindre at ungdom blir rekruttert til slike ekstreme grupper.

– Det vi kan gjøre er å forebygge stigmatiseringen. Her har også mediene et ansvar. Når somaliske ungdommer opplever stigmatisering, så er det mange som kan tenke seg å søke til miljøer som mener ekstreme ting om majoritetssamfunnet, blant dem finnes det også kretser som er voldelige, sier Mohamed.

Klassekampen: Muslimer vil demonstrere