Ytringsfriheten er under press, mener SVs nestleder Bård Vegard Solhjell og leder av Oslo SV, Heikki Holmås. Nå oppfordrer de og Senterpartiets Ola Borten Moe norske medier til å vise solidaritet med tegneren Kurt Westergaard.

Holmås og Solhjell mener en rekke forhold nå tilsier at norske medier bør trykke tegningene som i 2006 skapte voldsomme reaksjoner i muslimske miljøer verden over.

–Det er riktig og nødvendig at flere medier tar ytringsfriheten i forsvar ved å trykke tegningene, sier de to SV-erne. Noen få norske medier, som Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og det konservative tidsskriftet Minerva, har nylig trykket tegningene. Aftenposten har også åpnet for det samme.

De to SV-politikerne erkjenner at saken handler om ytringsfriheten og utviklingen siden striden om Muhammed-karikaturene har gjort det stadig viktigere å publisere de omstridte tegningene. Både Solhjell og Holmås mener det er påfallende at så få norske stortingspolitikere har tatt stilling i en sak hvor viktige prinsipper står på spill:

–Denne saken handler om grensene for ytringsfrihet. Det har utviklet seg, også i mange norske medier, en tendens til at man bedriver selvsensur i frykt for å krenke troende, sier Holmås og Solhjell. De mener lovgivning iblant annet USA og Tyrkia som begrenser ytringsfrihet i kampen mot terror, er ytterligere tegn på at ytringsfriheten er under press.

–Er det ikke norske redaktører som avgjør dette – helt uavhengig av hva dere som politikere mener?

–Jo. Det er ingen tvil om det. Men disse tegningene er nå blitt et utgangspunkt for en viktig politisk debatt om grensene for ytringsfrihet. Den debatten bør ikke føres av redaktørene alene, sier SV-erne som mener det er påfallende at svært få norske politikere har tatt offentlig stilling i en sak hvor så viktige prinsipper står på spill.

Da det ble opptøyer i den muslimske verden og bla norske ambassader ble satt i brann som en reaksjon på Muhammed-tegningene, uttalte både statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det var uklokt å trykke tegningene. Til tross for at Aftenposten allerede hadde trykket tegningene i faksimile, ble redaktør for Magazinet Vebjørn Selbekk stående alene med ansvaret for å ha publisert en faksimile av de aktuelle tegningene. Gahr Støre uttalte i tillegg at krisen var blitt utløst av «ekstremister på begge sider», og karakteriserte dermed Selbekk som en ekstremist for å ha publisert de aktuelle tegningene. Med flere drapstrusler mot seg og sin familie og totalt fraværende støtte fra norske myndigheter og øvrige medier, ble Selbekk presset til å be om unnskyldning på en haste-pressekonferanse. Det var daværende arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) som innkalte til den felles pressekonferansen, hvor Hanssen, leder for Islamsk Råd, Mohammed Hamdan, og leder for Krf, Dagfinn Høybråten var til stede. Kort etter roste regjeringen Selbekk for å ha bedt om unnskyldning for publiseringen av tegningene.

I dag vil ikke Gahr Støre ta stilling til om norske medier bør trykke tegningene, da han – i motsetning til i 2006 – mener at regjeringen ikke bør mene noe om saken:

–Regjeringen skal ligge langt unna å mene noe om disse karikaturene bør trykkes, sier Støre.

–Du mente i 2006 at det ville være uklokt å publisere tegningene. Mener du det fremdeles?

–Nei, jeg ønsker ikke si det i dag, sier Støre.

Utenriksministeren får støtte av Høyres leder Erna Solberg. Også hun mener politikerne bør holde seg unna debatten om publisering.

–Jeg synes ikke politikere skal instruere pressen om hvordan den skal bruke pressefriheten. Jeg vil ikke ta til orde for hverken den ene eller den andre retningen. At politikerne skal øve press på utøvelsen av ytringsfrihet, er å snu alt på hodet, sier Solberg.

Aftenposten: – Trykk karikaturtegningene!

Les også redaktør i Dagbladet John Olav Egelands glimrende kommentar Den krypende toleransen og journalist Astrid Melands ditto artikkel Dette er ikke Mohammed.