Nazneen Khan-Østrem anvender noen begreper om ytringsfrihet i kritikken av Per Edgar Kokkvold som er verdt å merke seg. Hun anvender selv det huntingtonske begrep: sivilisasjonskamp. Han har gjort kampen for ytringsfridom til ein sivilisasjonskamp på vegner av alle norske journalistar, meiner Khan-Østrem. … – Kokkvolds ytringsfridomsretorikk er einsretta. Det er noko muslimar må tåla. […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.