Nazneen Khan-Østrem anvender noen begreper om ytringsfrihet i kritikken av Per Edgar Kokkvold som er verdt å merke seg. Hun anvender selv det huntingtonske begrep: sivilisasjonskamp. Han har gjort kampen for ytringsfridom til ein sivilisasjonskamp på vegner av alle norske journalistar, meiner Khan-Østrem. … – Kokkvolds ytringsfridomsretorikk er einsretta. Det er noko muslimar må tåla. […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-
-