Nytt

Dagbladet-journalist Jan-Erik Smilden gir til Vårt Land konkrete eksempler på hva han mener når han sier at pressen bør vise større varsomhet i spørsmål som berører nye minoriteter, i klartekst: muslimer.

Smilden mener feks. at danske aviser ikke burde gjenopptrykket karikaturtegningene.

Smilden mener dansk presse gikk for langt da de for andre gang trykket tegningene av profeten Muhammed etter at mulige drapsplaner mot tegneren Kurt Westergaard ble kjent.

– Det handlet ikke om nyhetsverdi eller ytringsfrihet. Det framsto mer som en hevnaksjon, mener Smilden.

Han synes karikaturstriden stort sett ble greit håndtert i Norge.

Smilden later til å ha glemt bakgrunnen: Det var avslørt konkrete drapsplaner mot Kurt Westergaard. Nær sagt samtlige danske aviser – 17 i tallet – slo ring om Westergaard og sa: «et angrep på ham er et angrep på ytringsfriheten». Når Smilden velger å kalle dette hevn, sier det mye om hans innstilling til ytringsfriheten.

Vårt Land har spurt Aftenpostens kultur-og debatt-redaktør Knut Olav Åmås og Nazneen Khan Østrem. Åmås mener vi må tåle konflikter, og Khan Østrem at journalistene er bedre informert.

Det er ikke et panel uten at Abid Q. Raja er med, og han sier:

Harselerer lettere med minoriteter. Abid Q. Raja er i likhet med Smilden bekymret for at konfliktnivået i Norge øker. Han påpeker at Norge hadde voldelige konfrontasjoner under Gaza-demonstrasjonene i januar. Raja mener pressen er altfor lite kritiske til harselas mot religiøse minoritetsgrupper. Han mener slik harselas slipper mye lettere ut enn anklager som rammer samfunnsgrupper som har større makt, for eksempel Skiforbundet når norske skiløpere blir anklaget for doping eller Kjell Inge Røkke og Aker Kværner blir beskyldt for å avlytte Siemens.

– Disse er mektige folk som man trår forsiktig overfor, fordi man frykter etterspill. Norske minoriteter er ikke der, og er mye enklere å rette kritikk mot, sier han.

Advarer mot å hausse opp religionskonflikter

Mener samfunnet trenger religiøse konfrontasjoner

Les også

-
-
-
-
-
-
-