Nytt

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, ser at grisetegningen av profeten Mohammed som Dagbladet hadde på sin forside onsdag, kan oppfattes som hatefull. I hvert fall er den i en helt annen kategori enn Jyllands-Postens karikaturer.

– Dette er en tegning som hverken Jyllands-Posten eller Magazinet ville drømt om å publisere, sier Kokkvold til document.no.

– De opprinnelige karikaturtegningene, hvorav noen var fullstendig harmløse, og en eller to faktisk var rettet mot avisen selv, var et oppgjør med de som dreper i profetens navn. De var ikke var rettet mot muslimer som sådan.

– Dette er noe annet. Dagbladet, hvis de visste det, burde ha opplyst hvilken tegning dette var. Da er jeg ikke sikker på om avisen ville ha viderebrakt den, sier Kokkvold.

– Under diskusjonen om revisjon av den gamle blasfemiparagrafen var vi nøye på å understreke at det var enkeltmennesket som må beskyttes. Religioner og trossystemer må tåle kritikk. Denne tegningen retter seg mot religionen, men den har en hatefull karakter som sårer muslimer, sier Kokkvold.

– Tegningen lå som en link på Politiets Sikkerhetstjenestes hjemmeside. PST hører ikke inn under Pressens Faglige Utvalgs ansvarsområde. Men det gjelder samme regler for dem som norske medier: de plikter å ha rutiner som gjør at de har kontroll på det som publiseres. Jeg vet ikke om PST har forhåndsgodkjenning eller hvor lenge linken lå ute.

Han minner om at Jyllands-Postens tegninger hadde en hensikt:

– Det var å minne om at presse- og ytringsfriheten ikke kunne være underlagt religiøse krav.

– Kan Dagbladet skyte seg inn under at de kun illustrerte en nyhetssak? Eller virker det søkt?

– Det kan naturligvis gjøre det, men på meg virker publiseringen ubetenktsom, det var jo ikke PST som la ut tegningen, er alt Kokkvold vil si.

Kokkvold kjenner karikaturstriden fra innsiden. Han forsvarte ytringsfriheten på en måte som gjorde at han pådro seg islamistenes vrede.

Kokkvold ser en parallell mellom grisetegningen til Dagbladet og de falske Muhammed-tegningene.

– Da de danske imamene dro på rundreise i Midtøsten hadde de med seg noen falske Muhammed-tegninger, blant annet en som viste bildet av en mann med grisenese. Det ble fremstilt som at dette var Muhammed, og noen påsto at de hadde sett den i Jyllands-Posten. I virkeligheten var det et bilde fra en grisefestival i Frankrike. Men det var disse falske tegningene som virkelig satte sinnene i kok.

– Dagbladets tegning er i samme kategori, sier Kokkvold.