Dagbladet har uforvarende kommet til å snuble opp i et minefelt hvor ytringsfrihet og religiøse følelser kolliderer. Mange vil mene at Jyllands-Postens sak var verdt å forsvare. Det er vanskelig å mene det samme om Dagbladet. Tvert om kan avisen ha kommet til å levere et eksempel på hvor grensen går mellom hatefulle ytringer og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.