Kommentar

Dagbladet ble i dag boikottet av flere kioskeiere pga tegningen på forsiden av Muhammed som gris som skriver Koranen. Konstituert redaktør Lars Helle stiller seg helt uforstående til reaksjonen.

Dagbladet har gjort noe langt verre enn Jyllands-Posten noen gang gjorde: de har trykket en virkelig ondsinnet karikatur av profeten og det endatil på forsiden. Å tegne Muhammed som gris som står med griselabber på Koranen er kun ment å fornærme og provosere. Det var også hensikten med tegningen da den ble laget av en russisk innvandrer i 1997. Tegneren Tatiana Sushkin fikk to års fengsel, fordi israelske domstoler vet hvor eksplosiv en slik tegning er.

Men Dagbladet tror de kan sette den på første side og slippe unna med det fordi det ikke er de, men PST som har en slik lenke.

Det er vanskelig å vite om man skal gråte eller le over en slik naivitet. Har ikke Dagbladet fått med seg noen ting av karikaturstriden?

Konstituert redaktør Lars Helle (48) sier til VG Nett at han ikke har hørt noe om saken.

– Jeg synes det er beklagelig at forhandlere gradere nyhetsstoff på den måten, sier Helle til VG Nett.

Han mener det ikke er noe i veien med illustrasjonen Dagbladet har valgt å bruke på forsiden.

– Det er en helt naturlig illustrasjon til en viktig nyhetssak. Vi regnet med at noen ville reagere, men det har vært få tilbakemeldinger, fortsetter Helle.

Hvis en redaktør synes en grisetegning av profeten er «en naturlig illustrasjon» har han en del igjen å lære.

Det er neppe noen trøst for Helle å få vite at kiosk-boikott også var den første reaksjonen på Jyllands-Postens tegninger 30. september 2005. Det var bare forvarslet om hva som skulle komme.

Nemndleder i Utlendingsnemnda, Venstrepolitiker Abid Q. Raja, heller ikke akkurat olje på opprørt hav med sine uttalelser om at saken kan eksplodere i vold. Raja retter ikke en anklagende finger mot Dagbladet, men mot PST.

Man må spørre om Rajas dømmekraft når han gir PST skylden. Han mener de ikke forstår tegningens sprengkraft. At PST ikke skulle forstå hvor provoserende en tegning av profeten som gris er, virker helt usannsynlig. Raja mener sogar at PST har latt bildet ligge ute med vilje! Man undres på om han selv er ute etter å slå politisk mynt på saken.

Raja vil at PST skal legge seg flate. Ønsker han å fremstå som mekler som kan innkassere goodwill? Med sine uttalelser henleder Raja oppmerksomheten mot PST, mens det vitterlig er Dagbladet som har skylden.

Han oppfordrer på det sterkeste PST-ledelsen og justisminister Knut Storberget om å legge seg flate, og beklage at tegningen har vært tilgjengelig gjennom PSTs sider.

– Hvis sidene deres er blitt misbrukt burde det være lett å legge seg flat. Men jeg frykter at de aksepterte at tegningen lå der, som et ledd i en aksjon for å røyke ut ekstremister, sier Abid Q. Raja.

Han finner det svært underlig at PST ikke en gang har oversikt over hva som lenkes fra sine egne sider.

– De bør nå si to ting. For det første at dette ikke er noe de selv har laget, og så at dette ikke er noe de står inne for.

Mulla-frykt

Hvis ikke dette gjøres umiddelbart, er Raja oppriktig redd for konsekvensene. Han og andre liberale muslimer skal gjøre det de kan for å roe ned miljøet, men han sier vi nå ikke må være blåøyde og naive.

– Tenk når dette når de lukkede miljøene. Tenk når mullaene ser dette. De kommer til å rive av seg skjegget.

Disse uttalelsene minner også om forløpet etter tegningene i Danmark, da ulike aktører opptrådte med vikarierende motiver. Slik begynte ballen å rulle. Det gjenstår å se om det skjer denne gang. Men det er ingen tvil om at Dagbladets tegning er mer provoserende enn noe av det Jyllands-Posten trykket.

Dagbladet har vært essensen av det politiske korrekte i flere år. Hvor hadde redaksjonen hodet da denne forsiden ble laget?

Nektet å selge Dagbladet etter Muhammed-tegning
Dagbladet-redaktør: – Beklagelig å gradere nyhetsstoff

Frykter muslimske voldsraid i Norge