Kommentar

Dagbladets tegner Finn Graff innrømmer at han ikke våger å tegne Profeten. Han er redd for sitt liv.

Det kom frem da NRKs «Kulturbeitet» tok for seg striden rundt Profet-tegningene i Jyllands-Posten.

På spørsmål om han kunne tenke seg å tegne Profeten, svarte Finn Gaff:

-Nei. Det er tabu. Den sivilisasjonen er innstilt på å kappe huet av deg, i stedet for å snakke med deg.

NRK: -Så det du sier er at du ville være redd for livet ditt eller noe sånt?

Graff: -Ja, det må man bare beklage å si, altså, at sånn er det. Etter den greia med van Gogh i Nederland, i fjor eller forfjor eller når det var, de ekstremistene bruker slike virkemidler, i stedet for å være mer siviliserte.

-Så du lar da en religion bestemme hvordan du skal uttrykke deg kunstnerisk?

-Ja, det er det de har tvunget oss til å gjøre. Så enkelt er det.

Forhistorie

Programleder Agnes Moxnes hadde innledningsvis fortalt om de 12 tegningene som Jyllands-Posten brakte 30. september. Som sakkyndig hadde hun med seg tidligere Nordlys-redaktør Ivan Kristoffersen, delvis bosatt i Danmark.

Han var klar over at saken handlet om selvsensur og ytringsfrihet.

-Debatten tok raskt av, delvis på grunn av minner om Salman Rushdie og Theo van Gogh. Det er det historiske bakteppe. Sinnene kom i kok da statsminister Anders Fogh Rasmussen nektet å møte ambassadører for 11 muslimske land. Fogh Rasmussen sa nei og viste til ytringsfriheten i Danmark.

-Gikk det politikk i det?

Kristoffersen: -Det kom reaksjoner fra Den arabiske liga. Hvis følelser i kok, kommer de lett ut av kontroll. En sak som rekker ut til ytringsfrihetens grenser.

Moxnes: -Hvor klokt er det å provosere på denne måten?

Spørsmålet rettes til Jon Bing, professor i jus, og sentral i Norsk Kulturråd.

Bing: -Ytringsfriheten har en begrensning. Rom for skjønn. Mye til for at grensen overskrides.

Med på telefon er Atta Ansari, også kulturjournalist i NRK.

Moxnes: -Kan tegningene betegnes som hatefulle?

Ansari: -Tror ikke man trenger å være ekstremist for å bli provosert. Profeten er tegnet som bin Laden, med en bombe i turbanen.

Moxnes: -Men hvorfor så provosert av å tegne Profeten?

Ansari: -Litt forskjellige regler til ulike tider i islam. I een periode var det lov å tegne Profeten. Men å krenke Profeten er ikke lov.

Kristoffersen: -Trykket dem? Ville betenkt meg, med mindre det forelå en spesiell situasjon hvor det var nødvendig å markere ytringsfriheten. Situasjonen (i Danmark) var at Kåre Bluitgen ikke fant noen som turde å illustrere en bok om islam og Profeten.

Moxnes: -Var ikke det grunn god?

Kristoffersen: -Det er en sunna som sier at billedtegnerne er de som vil motta den strengeste straffen.

Spørsmålet går til Finn Graff, som ikke vil utsette seg for straffen, hverken her eller i det hinsidige.

Moxnes spør så Bing, en av Norges eksperter på ytringsfrihet: -Ja, Jon Bing, dermed er vel ytringsfriheten begrenset?

Bing:-Det vil alltid være praktiske årsaker til at man unnlater å komme med en ytring. Det er viktig å understreke at noe kan være sterkt kritikkverdig og svært lite hensiktsmeessig å bringe på trykk, uten at det skal være straffbart. Derfor er sonen hvor man kan bruke alminnelig forstand, ta hensyn til de gruppene man henvender seg til, ta hensyn både til deres æresfølelse og andre former for holdninger, den er veldig vid.

Moxnes: -Hører Graff og avisene si at det er angsten for represalier som gjør at man holder seg unna?

Bing:-Ja, og det er ingen grunn for oss til å la være å understreke at man ikke skal straffes for det man sier eller tegner. Så enkelt er det. Og skal man straffes så er det ikke på en måte som ligger utenfor norsk rett.

Moxnes til Kristoffersen: -Er det angsten for represalier eller dyp respekt som ville avholdt deg fra å trykke slike tegninger?

Kristoffersen: -For meg er det respekt for andres tro og en annen religion. For meg er det tusen andre måter å sette ytringsfriheten under debatt i forhold til religion og mørkemenn. Hvis Jyllands-Posten hadde vært klar over følgene, tror jeg ikke de ville trykket tegningene.

Moxnes:-Hvor lenge tror dere det tar før det dukker opp en lignende situasjon i Norge?

Bing: -Den situasjonen har vi allerede hatt i Norge, og vi får håpe at det står debatt om ytringsfrihetens grenser.

Innslaget gikk i Kulturbeitet litt før 08.30, og kan høres på nett.

Såvidt jeg kan se ligger det ikke ute noe om Graffs oppsiktsvekkende uttalelse på NRKs nettside, eller noe annet sted, Dagbladets f.eks..