av Jan Hårstad

Dagens Klassekampen: Etter at Ola Borten Moe fikk noen uker med edder og galle fordi han ikke hadde riktige synspunkter på Islam, åpner avisa idag et nytt frontavsnitt: Det er da Nazneen Khan Østrem som får breie seg med å redegjøre for at Per Edgar Kokkvold driver sivilisasjonskamp og har antimuslimsk slagside. (KK 27 august 2010) Vi må gå ut fra at det blir mye mer om sivilisasjonsødeleggeren Kokkvold i de nærmeste ukene.

Men redaktør Braanen har vært på kino og sett Armadillo og har det nå helt klart for seg hvordan det er i Afghanistan. Til teoretisk støtte har han nå funnet en dansk historieprofessor som heter Poul Villaume som veileder Braanen på de korrekte løsninger.Se lederen idag. Før jeg går videre må jeg skyte inn at jeg syns dette er merkelig da internett tilbyr fremragende analyser fra Dawn, Asia Times, Far Eastern Economic Review, etc av folk som står midt oppi det og kjenner tenkemåtene. Det er som å henvende seg til Universitetet i Lagos for å analysere den svenske valgkampen. Men denne Villaume støtter Braanen seg på og Braanen skriver om andregenerasjonstalibanerne:

«De regnes som mer moderne og er i større grad åpne for å la kvinner ta utdanning og arbeid.»

De andre kjepphestene er at Taliban «får del i makten i landet», «at vestlige styrker skal trekkes ut», at Taliban «må forplikte seg til at Afghanistan ikke igjen blir et tilholdsted for al-Qaida.» Etter mitt skjønn er egentlig dette en blåkopi av Braanens artikler om Hamas og islam. Alt som ikke faller innunder enkle norske Thorbjørn Egner-inspirerte løsninger, blir sjaltet vekk. Virkeligheten er egentlig noe dritt og står i veien for vår edle globale tenkning.

USA har allerede øremerket 1,3 milliarder dollar for bygging/oppgradering av tre baser i Afghanistan: Shindand, Camp Dwyer i Helmand og Mazar-e Sharif. Det er altså ingenting som tyder at vestlige styrker trekkes ut. Såfremt de ikke blir tvunget ut da. Asiatiske analytikere mener at ungtalibanerne adskiller seg fra gammel-jihadistene ved at deres tenkning er dypt inspirert av det globale Jihads perspektiv: dvs Sayyed Qutb, Abdullah Azzam, Al-Qaida. De har målsettinger med sin Jihad for en omforming av hele Sentral Asia: Kabul som hovedstaden i et Emirat som igjen er et ledd i det Sentral-Asiatiske Kalifatet. Jeg ser ikke bort fra at ungjihadistene kan ha et mykere syn på kvinners utdannelse. Braanen faller i den fella at han drar et slags «nasjonalt» heimstad- perspektiv på Taliban, har vanskelig for å forstå at i islam tenker man i brødreskap i krig mot kafirene. Eksempel: Den pakistanske fronten MMA ble stiftet i oktober 2001 bestående av 26!!!!! islamske partier og grupper som støttet Taliban. Så gikk man videre i desember 2007 hvor man stiftet Therik e Taliban Pakistan(TTP) under ledelse av nå avdøde Baitullah Mehsud som besto av rundt 40 partier og grupper!!!! i hele NordPakistan med en hær på rundt 30 000- 40 000. Det finnes ingen politisk brannmur mellom Afghansk Taliban og Pakistansk Taliban. På et tidspunkt skjønte også Pentagon at skulle de nedkjempe Taliban i Afghanistan, måtte de inn og ta deres allierte og deres strategiske dybde for å si det på militærspråket. I det afghanske Taliban er det ikke bare Pashtuns med en mening og det er heller ikke en mening i Taliban Pakistan. I den grad Qaida ryker uklar med en stamme,skifter de allianser og er tilstede nær sagt overalt. En legger merke til at videoer med intervjuer av Talibans produseres av Qaidas medieselskap.

Det man nå midt i flodkatastrofen frykter er at Taliban-Pakistan skal komme styrket politisk ut da de har gjort hardt arbeid mens det øvrige etablissementet har vist seg tafatte. Fornuftens ødeleggelse består i at man i en sjakkmatch skuer på fem brikker, mens politisk intelligens består i å se alle brikkene på brettet. Braanens tenkning om Hizballah, om forfulgte muslimske «jøder», om Hamas og om Taliban/Afghanistan er helt identisk fra sak til sak. Antallet brikker han ser er så lite at en må lure på om han er enøyd? Det gjør det ikke bedre at han leter opp professorer fra Danmark for å analysere asiatisk-islamske kulturer og politikk. Makten i Norge hadde overhodet ikke klart seg uten sjefsideologer som Bjørgulv Braanen som systematisk jager Storhaug, Anfindsen, Borten Moe og nå Kokkvold. Etthvert menneske som er bærere av innsikter som faller utenfor politisk korrekt tenkning, skal taes ned. Det er i en slik sammenheng en må forstå at Vibeke Løkkeberg opptrer helt korrekt når hun nå lager en film om barna på Gaza. Hun lager ikke en film om de pikene som Taliban har kjeppjaget fra skoler og kastet syre etter. Det siste ville være ukorrekt da Braanen hevder at ungtalibanerne «er i større grad åpne for å la kvinner ta utdanning og arbeid.»

Jan Hårstad