Sakset/Fra hofta

Når norsk-pakistanere går inn for blasfemilover, burde de ikke da fortelle hva disse har medført i Pakistan? Hvor mange er blitt drept? En slik lov er et mektig våpen i hendene på religiøse ledere, som her fra en demonstrasjon Tehrik-e-Labaik arrangerte i Lahore 29 august, mot Geert Wilders konkurranse. Foto: Mohsin Raza/Reuters/Scanpix

Norsk-pakistanske Qasim Ali (kanskje pakistansk-norske er mer presist) tar i et intervju i Klassekampen til orde for å gjeninnføre blasfemilover i Norge. Han vil forby Muhammed-karikaturer, og tror det vil hindre radi­kalisering. Han tror karikaturstriden kan blusse opp igjen.

– Muslimsk ungdom vil alltid engasjere seg i denne saken. De blir såret når deres profet blir krenket.

Bakgrunnen er en Muhammed-karikaturkonkurranse i det nederlandske parlamentet som politikeren Geert Wilders tok initiativ til. Ikke overraskende lot deler av den muslimske verden seg sterkt provosere, og det var store demonstrasjoner blant annet i Pakistan. Konkurransen ble avlyst etter alvorlige trusler.

Trass i avlysningen, mener den norsk-pakistanske samfunnsdebattanten Qasim Ali at karikatur-spørsmålet fortsatt er aktuelt. Han viser til at den pakistanske statsministeren Imran Khan har bedt Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) om å ta opp karikaturspørsmålet med FN.

OIC er ikke bare et samlingspunkt for alle verdens krenkede muslimer, de tar også til orde for sharia-tilpasset «ytringsfrihet». Kanskje ikke så rart at pakistansk-norske Ali åpenbart kjenner større lojalitet og støtte fra muslimske stater enn den norske, når han får seg til å si følgende:

Pakistan tar nå et initiativ [til å forby å lage krenkende karikaturer av profeten Muhammed], men Ali mener det hadde vært bedre for norske muslimer om også norske politikere tok en form for eierskap i debatten.

Det er uheldig hvis norske muslimers interesser utelukkende ivaretas av statsledere fra muslimske land. Norske politikere må snakke med og for norske muslimer siden vi er en del av det norske folk, sier Ali.

Virkelig, Ali? Hvilken verdensdel lever du i, og hvilke verdier om ytringsfrihet, demokrati og likestilling ligger til grunn for denne verdensdelens eksistens?

Ali og en av hans trosfeller, Årets osloborger 2015 Mohsan Raja og initiativtager til en norsk (muslimsk?) demonstrasjon mot Wilders’ karikaturkonkurranse, setter nå sin lit til henholdsvis KrF og Aps Jonas Gahr Støre. Sistnevnte snakket under karikaturstriden i 2006 om dialog og ytringsansvar, og har nylig gitt til kjenne i et intervju i Morgenbladet at han intet har lært om ytringsfrihetens kår siden den gang.

Ali sier at det er åpenbart at det finnes noen grenser for hva man kan si i et samfunn.

– Konseptet full ytringsfrihet er en idé snarere enn en realitet. De fleste land har en begrensning i lovverket. I europeisk kontekst har man i flere land et forbud mot holocaust-fornektelse som skal skjerme den jødiske minoriteten. I Thailand er det forbudt å fornærme kongen. Muslimenes reaksjoner blir sett på som noe utenom det vanlige, men det er helt normalt å reagere på krenkelser mot det man holder kjært. Om norske muslimer skulle finne på å stille seg på Karl Johans gate og brenne norske flagg på 17. mai, ville de færreste ha hyllet dette som en seier for ytringsfriheten, sier Ali.

Avslutningsvis påpeker Ali at «ytringsfrihet er viktig, men…». Dette men’et, som avslører et inkonsekvent og subjektivt forhold til hva ytringsfrihet er, utdypes slik:

– Ytringsfriheten er viktig, men karikaturtegningene må settes i sin rette kontekst. Det handler ikke primært om ytringsfrihet, men at deler av europeisk politisk elite i samarbeid med høyreekstreme har gjort det til sin fanesak å fornærme islam og muslimer.

Når kommer den dagen når Ali & co står opp for kristnes rett til å etablere kirker i Pakistan, Saudi-Arabia og Iran, mon tro?

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!