Venstresiden stoppet planene om en muslimsk grunnskole i Oslo, ved hjelp av Fremskrittspartiets stemmer. Derfor var det Frp som fikk all pepperen for å være diskriminerende.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde måtte forsvare hvorfor man stemte mot akkurat denne privatskolen, når man egentlig er for private skoler. Tybring-Gjedde sa det var fordi det ville hindre integrering. Barna lærer ikke norsk språk og norsk demokrati hjemme. Ett sted må de lære det. Hvis de også har arabisk-talende lærere vil de heller ikke lære det på skolen. – Men er ikke dette diskriminering, fortsatte NRK-journalisten.

-Jo, svarte Kristelig Folkepartis David Hansen som snakket som en SV’er. KrF minner i mye og mangt om SV. Kirkens Bymisjon, som står denne linje nær, skal starte opp helsetilbud for illegale innvandrere og asylsøkere som har fått avslag. Til regjeringens konsternasjon. Men Kirkens Bymisjon bryr seg ikke om innvendingene og får støtte fra Legeforeningen. Deres omsorg og fokus er kun trengende pasienter. Hva de ellers måtte bedrive i Norge er ikke deres ansvar.

Men statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn, var indignert. Det vil bety at grensene mellom lovlig og ulovlig opphold viskes ut.

Legene har ikke noe med å spørre hvem som kommer og hva de gjør her, ble det sagt.

Det synes som om det er to tilnærminger som står mot hverandre. Den ene ser på kontekst og spør etter et samfunnsansvar, den andre er kun ute etter det prinsipielle, og tolker ordet diskriminering og rettigheter på en absoluttistisk måte.

Partiene på venstresiden er imot privatskoler på prinsipielt grunnlag og får i denne saken støtte også fra Fremskrittspartiet.

Frp er for privatskoler, men ikke hvis de er muslimske. Det sier partiets medlem i kultur- og utdanningskomitéen, Camilla Wilhelmsen.

Ønsker integrering

– Det har ikke vært et lett standpunkt å ta, siden vi ønsker private skoler velkommen. Men vi ønsker ikke en muslimsk grunnskole i Oslo. Vi ønsker at de muslimske ungene, som kommer til Norge, skal bli integrert i det norske samfunnet. En muslim grunnskole mener vi ikke vil integrere barna.

Egentlig har bystyret delegert til byrådet å uttale seg på vegne av kommunen når noen søker Utdanningsdirektoratet om å få starte privatskole. Den muslimske Fredsskolen med inntil 200 elever fra første til tiende trinn ble anbefalt av skolebyråd Torger Ødegaard for over to måneder siden. Skolen vil i så fall bli den eneste i sitt slag i Norge.

Diskriminering

Onsdag gikk flertallet i kultur- og utdanningskomitéen til det uvanlige skritt å overprøve skolebyråden. Kristelig Folkepartis David Hansen skjønner at Arbeiderpartiet, SV og Rødt sier nei med sin motstand mot privatskoler generelt. Men Fremskrittspartiets holdning er diskriminering på usaklig grunnlag, mener han.

– Jeg vet ikke hva annet enn skal kalle det når Fremskrittspartiet sier det er en begrunnelse, uten at noe annet er prøvd. De er mot at muslimer skal kunne starte friskoler i Norge. Da er det fordi de er muslimer, og fordi skolen har et muslimsk grunnlag, og ikke på noen andre kriterier de bedømmer, sier Hansen.

For muslimene var det utvilsomt et nederlag å bli nektet, og det av venstrepartier. Men offentlig skole er ett av områdene hvor muslimene ikke får gjennomslag for sitt ønske om egne institusjoner. Man kan godt tenke seg at SV og AP her skyver Frp foran seg.

Det var spesielt å høre David Hansen si at det ikke var noe rart at muslimer fant den norske skolen så renset for verdier at man ville lage sin egen. Her er det KrF som skyver muslimene foran seg.


Nei til muslimsk skole

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂