Av RUBB

I Aften torsdag 2.september leser jeg en artikkel som heter ”Usynlig kampanje mot rasisme. Hørt om OXLO? Ikke det? Du er ikke den eneste.”

Artikkelen handler om at Trond Jensrud (Ap) mener at Oslos holdningkampanje, OXLO, må synes bedre. Han vil ha en ny kampanje i kampen mot intoleranse. Og det er nå i etterspillet etter Oslo Fr.p-leder Christian Tybring-Gjeddes og Oslo Fr.p styreleder Kent Andresen multikulturkritiske artikkel at Trond Jensrud reiser debatten om hva Oslo kommune kan gjøre i kampen mot rasisme og diskriminering.

I artikkelen står det:

”Thybring-Gjedde og styremedlem i Oslo Frp skrev i kronikken blant annet at Ap ved sin innvandringspolitikk er med på å dolke vår egen kultur i ryggen, og de stilte spørsmålet: ”Hva er galt med norsk kultur, siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med flerkultur? Som er rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler. Thybring-Gjedde hevder at svært mange nordmenn er helt enige i hans synspunkter. Har han ikke rett i det?
-Mange sier ting som ligner det han sier. Når man er i en så viktig rolle som stortingsrepresentant, må du forsøke å bidra med fakta og bekjempe diskriminerende holdninger i stedet for å nøre opp under negative holdninger, sier Jensrud.”

Er det ikke slik at Jensrud sier noe som er fullstendig galt her? Forholder ikke Tybring-Gjedde og Andersen seg til fakta? Som innbygger i et meget innvandrertett område kan jeg ikke se at Tybring-Gjedde og Andersen nører opp under negative holdninger. De forteller om sannheten. Hvordan i all verden skal norsk kultur overleve der nordmennene blir borte? Det er for lettvint å si at ”Selv om han er mørk i huden, heter Ali og prater lite norsk, så er han like norsk som de andre barna.” I barnehagen jeg jobber merker vi godt hvordan det norske språket forfaller når nesten alle barna er fremmedspråklige. Selv skolestartere har et lite ordforråd, gebrokken norsk med utenlandsk brytning. Og dette igjen har ført til at mye av den kunnskapen vi ønsker å formidle ikke er mulig å få barna til å forstå. De har ikke begrepene for å ta til seg denne kunnskapen og svært mye tid går rett og slett til å lære ord. Hjemme møter de som oftest morsmål fra foreldre som ofte ikke behersker norsk særlig bra. Hvordan skal norsk kultur overleve i dette språklige og kulturelle mangfoldskaoset? Jeg kan ikke se hvordan det skal gå for seg. Å påpeke at norsk kultur blir erstattet med multikultur er ikke å nøre opp om negative holdninger. Det er slik jeg opplever det en sannhet. Noen barnehageansatte og skoleansatte er ikke nok for å holde den norske kulturen i hevd. Et norsk samfunn klarer den jobben. Dette er ikke et norsk samfunn, multikulturalistene sier at det er norsk, men du skal ikke ha vært lenge i dette miljøet før du skjønner at det er noe annet.

”Jensrud har laget et privat forslag til bystyret der han vil forbedre kampanjen Oslo Extra Large(OXLO). Dette prosjektet har gitt Oslo en plattform og et verdigrunnlag i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Jensrud mener byrådet, der også Frp sitter har vært for passive. – Hadde det ikke vært for en konferanse som skal være om noen uker, hadde ikke nettstedet til OXLO vært synlig. Ingen kjenner særlig til dette. Frp i byråd er flinke til å snakke om problemer, men har ingen løsninger, bortsett fra at innvandrerne ikke skulle ha vært her.”

Det pussige her er at Frp angripes for hvordan de behandler innvandrere. Når man lever på den kanten av Oslo som jeg bor så er det ikke Frps ”angrep” mot innvandrere som gjør inntrykk. Går man rundt å prater med etnisk norske foreldre som har eller har hatt barna sine i skole her oppe så skjønner man at det er de etnisk norske ungene som ikke har det bra. Senest i dag hadde jeg en samtale med en kvinne jeg kjenner. Hennes datter blir ikke direkte mobbet, men klarer ikke å komme inn i jentemiljøet. Dette er en glad utadvendt jente, jeg kjenner henne. Men det er en feil med henne. Blond og etnisk norsk, og med den bakgrunnen er det vanskelig for mange å få venner. Det virker faktisk som om det ofte er grunnlag for å få uvenner. Man hører stadig vekk disse historiene. Og for øvrig: Er det norsk kultur å bli utestengt/mobbet fordi du er blond og etnisk norsk?? Multikulturen er et dolkestøt i ryggen til vår egen kultur. Men det skal sies at det går historier om at bl.a afrikanske kristne også har blitt behandlet mindre bra i området jeg er kjent.

”Hvorfor trengs det en forbedring av Oslo Extra Large?
-Det handler om at alle skal ha samme muligheter. Når ungdom med minoritetsbakgrunn ikke får lærlingeplas, handler det ikke om muligheter, det handler om negative holdninger.”

Gjør det egentlig det. Negative holdninger fra arbeidsgiver? Når man hører hvordan mange unge mennesker snakker her jeg bor så skjønner man fort at det er ikke nødvendigvis diskriminering som utestenger de fra lærlingeplass. De fleste arbeidsgivere ønsker vel å ha medarbeidere som prater norsk på en tilfredstillende måte. Svært mange unge behersker norsk i alt for liten grad. Her er mye gebrokken og feil setningsoppbygging som regjerer i gata. En annen ting er at svært mange unge mennesker i denne multikulturelle delen av Oslo har en holdning som av mange oppleves som truende og agressiv. Som en venn av meg sa:

”Hjemme der jeg bor ber jeg ungdommen å ta opp søppel som de kaster på bakken. Her du bor er det nok å se på holdningen og blikket deres så skjønner du at det er best å holde kjeft.»

Jeg tror det er en del som ikke får lærlingeplass pga akkurat dette.

Amir Sheikh (H) Bystyremedlem sier i samme artikkel:

”Det eneste som kan rive landet i filler er intoleranse og fiendskap. Så lenge vi har mangfold, toleranse, frihet og demokrati som bærende verdier vil vi klare oss bra, alle vi som bor i Norge, uavhengig av bakgrunn.”

Og nevne mangfoldet først av verdier som vil gjøre at vi klarer oss bra lyder umusikalsk for meg. Jeg velger nemlig å tolke mangfold som multikultur i denne sammenhengen.

God helg.

Rubb

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂