Av Rubb

Det er skremmende å se hvordan de som kalles minoriteter vinner fram med sine skikker og tradisjoner når de kommer i flertall. Virkeligheten er som Robert Wright skriver i et innlegg i Akers Avis Groruddalen onsdag 11.august :

«Oslo kommune har erklært seg som ekstra large i forhold til ulike kulturer, men mangler totalt en samlet politikk for integrering og ivaretakelse av norskkulturelle når de blir en minoritet.»

Det er akkurat slik det føles å leve her. Den norske kulturen kan seile i sin egen sjø og vi norske får rette oss inn på å bli multikulturelle. Vestlige klær blir mer og mer fraværende i uterommet.

Språk

Det norske språket tør jeg påstå at er i en negativ utvikling i de områdene det gjelder. Jeg jobber selv i barnehage i et slikt miljø og det er ingen tvil om at språket har blitt fattigere og enklere enn det var før. Ordforrådet blant barna er svært dårlig i forhold til hva man møter i «blendahvite» barnehager, språkforståelsen er også dårligere enn i «blendahvite» barnehager. Jeg har besøkt «blendahvite» barnehager for å observere. Og etter som multikulturen sprer seg vil fler og fler områder bli rammet av dette. Og etter som etnisk norske litt etter litt taper terreng til den nye norske multikulturen kan man spørre seg hvordan det vil gå med det norske språket.

Noen vil kanskje påstå at vi i barnehagene gjør en slett jobb, men vi må bare innse at selvom vi gjør så godt vi kan, så er det en særdeles vanskelig jobb å få barn som prater gebrokkent norsk til å prate flytende norsk i et nær 100% gebrokkent språkmiljø.

Hva vil de langsiktige samfunnskostnadene bli ettersom disse barna vokser opp og svært mange ikke vil lykkes med utdanning?? Og det verste av alt er at denne multikulturen tar over for et etnisk norsk samfunn som fungerte rimelig godt. Hvorfor har ingen tenkt tanken om å verne den norske kulturen i disse områdene i Oslo. Og hvorfor blir en mann som Robert Wright stemplet som rasist når han ønsker at norske elever kan få gå i klasser hvor de utgjør en større gruppe elever?

Svinekjøtt

Hvordan nye skikker trenger seg på gjelder f.eks at muslimske barnehageansatte ikke vil servere svinekjøtt til barna. Jeg har i dag tatt dette opp med nærmeste sjef. Dette er et ømtålig tema og vi har skjøvet det under teppet, men i dag sopte jeg det fram igjen. Min sjef er enig i at dette ikke er bra, men kan ikke gi meg et svar på hvordan vi skal forholde oss til det. Det må bringes opp i systemet.

Internalisert frykt

Dette forteller vel hvor ømtålig dette er og hvor mye makt islam tross alt har. Jeg kan leve med at Lars Gule synes at jeg, som en vanlig mann i gata, har barnslige konklusjoner rundt dette. Hvorfor kan ikke min sjef bare fortelle at vanlig norsk folkeskikk gjelder? Man har å servere den maten som skal serveres. Nei, slik fungerer det ikke. Her må man bli enig om hva man skal svare. Åpenbart i redsel for å tråkke muslimer på tærne. Det første som slår meg er hvilken holdning muslimer viser oss når de synes maten vår er så «skitten» at de ikke vil ta i den. Dette skal etnisk norske godta i Norge!! Håper ledelsen i bydelen er enig om at det ikke finnes fritak fra å servere svin.

Norske mobbes

Historiene i miljøet er mange om etnisk norske barn som mobbes. De mobbes fordi de er «horete», les: vestlig utseende. De mobbes fordi de er blonde, les: vestlig utseende. Alle historiene jeg har hørt ender med at de etnisk norske gir opp og flytter. Det er ikke nok støtte og hjelp og få. Dette skjer i Norge. Norske barn bokstavelig talt ofres på multikulturens alter. Marte Michelet bagatelliserer dette fordi det er så mange fordeler ved å være hvit senere i livet.(Dagbladet 30/6)

Fortrenges av kvotering?

Hvis det etnisk barnet som er blitt mobbet er riktig heldig så opplever hun også å bli kvotert bort fra ønsket utdannelse til fordel for fremmedkulturelle, så det er ikke sikkert at det er noen fordel å være hvit i det hele tatt i Norge.

Ettersom multikulturen brer om seg og fler og fler områder blir dominert av nye folkegrupper kan man spørre seg om hvordan det til slutt skal gå med oss etniske nordmenn. Vår befolkning er stabil på ca fire millioner mennesker og vi lever her i Norge. Vår andel i Norge er synkende i forhold til de nye folkegruppene som kommer hit og jeg stiller meg spørsmålet hvorfor en så liten befolkning som vår ikke har krav på beskyttelse fra andre meget folkerike grupper. (I Pakistan bor det hvis Aftenposten har rett, ca 175 millioner.)

Reservat?

Vi er i verdenssammenheng et meget lite folkeferd som er i ferd med å gi opp vår egen kultur til fordel for noe helt nytt. Samene har en egen folkerettslig beskyttelse bl.a i FN konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter(Leste om det i Aftenposten i dag 12/8). Hvorfor skal samene beskyttes, mens det området jeg har bodd i hele livet skal overtas av multikultur? Hvor stor del av Norge må overtas av multikulturen før vi etnisk Norske vil regnes som en etnisk minoritet? Og hvor vil vi få lov til å bo da? Vil vi få tildelt reservater? Dette høres helt spinnvilt ut, men kan være en realitet i en ikke alt for fjern fremtid.

Med det jeg opplever i Oslo kan jeg slå fast at multikulturen ikke er noe å strebe etter, og ihvertfall ikke gled dere til den kommer til et sted nær dere.

Rubb.

Rubb er pseudonym for en person som bor og lever i Oslo i et innvandrertett område. Vedkommende må av forståelige grunner være anonym.