Av Rubb Alle barnehager i Norge har mottatt et ressurshefte fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring/NAFO og Kunnskapsdepartementet. Det heter ”Ressurshefte. Flerspråklig arbeid i barnehagen.” Her slås det fast at språk er blitt et viktig satsingsområde for norsk barnehage og skole. Helt oppriktig trodde jeg at det hadde vært et satsingsområde så lenge begge institusjoner […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.