Utdanningsdirektoratet har sagt ja til en islamsk barne-og ungdomsskole i Oslo. Allerede i høst kan det starte 200 elever. Kommunen er ikke begeistret, men det er ikke den som bestemmer.

Utdanningsdirektoratet tilhører den mest liberale pedagogiske linjen. Det er direktoratet som har fjernet grensen for fravær i skolen, og som fortsatt forsvarer at elever skal kunne være borte så mye de vil uten at det får konsekvenser for deres skoleplass.

Det er kanskje ikke så veldig overraskende at direktoratet sier ja til en islamsk skole når kristne skoler har fått lov. Skal det ikke være likhet?

Men direktoratet kan ikke ha regnet med de problemer en slik skole kan skape, både pedagogisk og integrasjonsmessig. Men de tenker kanskje at det ikke er deres bord?

Skolen springer ut av samme miljø som tidligere drev Urtehagen grunnskole 2001-2005. Den hadde óg et islamistisk preg, med Trond Ali Linstad som en sentral figur. Han kom på kant med flere av foreldrene og konflikten bidro til at direktoratet sa nei til skole.

Nå er en omstridt person skiftet ut, skriver Aftenposten, uten å presisere om det er Linstad.

Men skolen skal være islamsk, det er det ingen tvil om.

En egen læreplan for islam-, religions- og livssynskunnskap (IRL) skal erstatte læreplanen i religion, livssyn og etikk (RLE). I tillegg skal skolen ha en egen læreplan i arabisk.

I søknaden står det at undervisningen «skal gi oppdragelse i islamsk livssyn, og stimulere til allsidig dannelse, på et islamsk grunnlag, med henblikk på en god integrering i det norske storsamfunnet».

Man trenger ikke være spesielt oppegående for å forstå at denne skolen vil være gjennomsyret av islam på en mer gjennomgående måte enn en kristen skole, for ikke å snakke om en offentlig.

Humametikere og sekulære som i alle år har angrepet kristendommen, men vist en helt annen toleranse overfor muslimer, vil nå få testet sine prinsipper.

Arbeiderpartiet har forsvart den offentlige skolen, men er ideologisk i slekt med Utdanningsdirektoratet. Det var under utdanningsminister Kristin Halvorsen at fraværgrensen ble fjernet og hun forsvarte vedtaket.

Høyre later som om de ikke skjønner hva det handler om. Skolebyråd Anniken Hauglie svarer så politisk korrekt som det er mulig:

– Er skolen en trussel mot integreringen?

– Det synes jeg det er vanskelig å skulle si. Jeg forutsetter at også de skolene som bygger på et religiøst fundament er opptatt av integrering.

Trolig vet Hauglie bedre, men hun tør ikke utfordre den muslimske befolkningen og deres støttespillere.

Om det er dette som driver Arbeiderpartiets Andreas Halse eller om det er ideologisk renhet er vanskelig å si.

– Vi kan selvfølgelig ikke sortere menneskers rettigheter ut fra hva slags gud de velger å tro på, sier nestlederen i bystyrets kultur- og utdanningskomité.

Han svarer dette til leder av Oslo FrP, Camilla Wilhelmsen, som er den eneste som tør å forsvare at den kristne skolen i Groruddalen fikk ja, men at den islamske burde fått nei.

Wilhelmsen sorterer ikke mennesker, hun sorterer skoler. Og den kristne virker integrerende. Ærgjerrige muslimske foreldre sender barna sine til den kristne, hvor de vil møte norske elever. Men den islamske virker segregernde.

Dette vet også Halse, men han kjører angrep mot FrP. Det teller mer enn hensynet til integreringen av muslimske elever. Halse kan ikke ha forstått at han med dette også selger ut den offentlige skolen. Hvis islamske skoler først får foten i døren, vil det raskt komme flere.

Utdanningsdirektoratet sier de skal følge med på lærerkomeptansen og pensum. Hvis opplegget sklir igjennom, vil det danne presedens.

I Storbritannia skaper islamske skoler store problemer for integreringen. Man finner måter å vri seg unna kravene på, og offentlige myndigheter lar seg enten lure, eller er ikke interessert i å lage bråk. Slik vil det bli når muslimer blir en stor befolkningsgruppe og man har unnlatt å sette standarder som man følger opp i praksis.

Når det først er fritt frem, er det fritt frem.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Sier-ja-til-muslimsk-skole-i-Oslo-7523846.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂