Kommentar

Tre ulike miljøer arbeider for å få etablert tre muslimske privatskoler i Oslo, kan Aftenposten fortelle. En av søknadene er allerede gått gjennom departementet og skolen starter opp til neste høst

Fredsskolen: Er først i løypa, og har godkjenning fra Utdanningsdirektoratet på plass. Leter nå etter egnede lokaler for 200 elever. Tar sikte på å åpne høsten 2011. Arabisk som fremmedspråk.

Formelt heter det at man vil følge norsk undervisningsplan, bortsett fra at fremmedspråk tysk og fransk vil bli erstattet av arabisk, og livssynsundervisningen vil legge større vekt på islam.

To andre har på mange punkt kopiert søknaden som allerede har gått gjennom Utdanningsdirektoratet fra «Fredsskolen». Journalist Karen Tjernshaugen har vært i kontakt med personene bak de to andre skolene, og de har svart på epost:

Begge skolene skriver at de er «grunnskoler basert på muslimsk tro og lære», og at «utdannelsen er basert på kilden i islam som er (…) Koranen og autentisk lære av Mohammed».

Disse uttalelsene burde fått Karlsen – og myndighetene – til å reagere. Hvis en skole er basert på Koranen vil den på en rekke grunnleggende punkter komme i konflikt med prinsippene for norsk skole og norsk samfunn. Det gjelder synet på frafall og konvertering til en annen tro, synet på homoseksualitet, andre religioner, synet på kvinnen og likestilling.

Hvordan vil mediene dekke denne saken? Tradisjonell muslimsk tro forkaster evolusjonslæren. Mediene henger ellers ut kristne miljøer og latterliggjør feks. kreasjonistene i USA. Tør de ta opp saken når det gjelder formelt norske barn av muslimsk tro?

Når man ser uttalelser om at undervisningen skal baseres på Koranen, må man spørre: hvilken behandling har Utdanningsdirektoratet gitt søknaden?

Slik dagens islam praktiseres er ikke troen forenlig med et moderne demokrati. Det man oppnår ved å gi en konsesjon er at konservative muslimske miljøer får et institusjonelt brohode, et symbol på et parallelt samfunn, og det med myndighetenes godkjenning og offentlige penger.

Innvendingen om likebehandling av kristne og muslimske skoler, kan besvares med at hvis en bokstavtro Bibel-fortolkning ble lagt til grunn ville aldri en kristen skole blitt godkjent. Det har skjedd en utvikling av synet på teksten, og inntil det samme skjer med Koranen vil slike skoler være et bidrag til segregering, for skattebetalernes penger.

Muslimer vil åpne egne skoler i Oslo
Minst tre grupper jobber med å etablere muslimske privatskoler i Oslo. Det skal legges vekt på islam, og barna skal lære arabisk eller tyrkisk i stedet for tysk og fransk.