Nytt

Dagsrevyen kunne onsdag avsløre at en av initiativtagerne til en privatskole for 200 muslimske barn i Oslo, imam Syed Farasat Ali Bukhari, i prekener har gått inn for halshogging av folk som ikke overholder fasten.

Videoen av Bukhari som fastslår hva straffen for å skulke fasten bør være, er sjokkerende og kunne godt vært topp-oppslag. Er redaksjonen redd for reaksjonen? Dette gjør utvilsomt inntrykk og reiser spørsmål om myndighetenes kontroll.

Hege Storhaug i Human Rights Service sier at de la merke til at Syed Farasat Ali Bukhari sto bak en av søknadene om å opprette en privat muslimsk skole. De gikk på google og fant flere videoer med prekener av Bukhari. De var på urdu. Human Rights Service fikk dem oversatt.

”Det er en stor velsignelse å bli født i en muslimsk familie. Universet og verden er fylt med Guds velsignelser, men dette er den største velsignelsen av dem alle.”

”En person som ikke ber sine daglige obligatoriske bønner, som er myndig og tilregnlig, for vedkommende er den minste straffen i et muslimsk samfunn fengsling. Til han angrer, ber om tilgivelse og opptar daglig bønn. I visse lovskoler tas det til ord for å drepe dem. Så stor synd er det å la være å be.”

“Hvis en person latterliggjør Islam ved å spise og drikke offentlig under ramadan, og vedkommende befinner seg i et muslimsk samfunn/stat, så skal myndighetene halshogge ham.”

“Den som nekter for at bønn er obligatorisk må anses som ute av islam. Han må anses om vantro.”

Opptakene er et sjokk, også fordi seeren forstår at dette er noe Bukhari aldri ville sagt på norsk. Det reiser spørsmålet om kontroll. Hvordan skal myndighetene kunne føre tilsyn hvis de ikke kan urdu? Hvis norske myndigheter kommer på besøk, vil sikkert den offisielle siden bli vist frem. Men hva skjer når de er ute av døren?

Utdanningsminister Kristin Halvorsen smilte ekstra bredt der hun satt i Stortingets vandrehall. Det at hun ikke så noe problematisk med tilsynet, svekker hennes troverdighet. Det hadde vært langt bedre om hun hadde sagt at dette er vanskelig og reiser viktige spørsmål.

Stort bedre var ikke KrFs nye leder, Knut Arild Hareide, som er for muslimske privatskoler prinispielt, men ikke akkurat denne personen. – Det må være seriøse aktører, understreket Hareide.

Poenget er at imam Bukhari fra Ammerud vet hvordan han skal oppføre seg overfor myndighetene, men viser en helt annen side når de er ute av døren. Spørsmålet er: Finnes det muslimer i Norge som har vist en oppslutning om demokrati og liberale verdier som gjør dem skikket til å drive en privatskole?

At en slik imam i det hele tatt kan sette navnet sitt under en søkand om privatskole, sier noe om hvor godt man er etablert innenfor det norske systemet.