Förvaltningsrätten i Stockholm har bestemt at de muslimske privatskolene Framstegsskolan i Stockholm og Imanskolan i Uppsala ikke får fortsette sin virksomhet.

Skoletilsynet vedtok å trekke tilbake godkjennelsen av de to skolene i mai iår. Skoletilsynets vedtak ble anket av de enkelte skolene, og nu, syv måneder senere, har forvaltningsretten avsagt sin dom.

Islamistisk ideologi

Stiftelsen Framstegsskolan og Stiftelsen Imanskolan er uskikket til å drive skole. De oppfyller ikke de krav som gjelder etter skoleloven og Stiftelsen Framstegsskolan har heller ikke økonomiske forutsetninger for å overholde det regelverk som gjelder.

– Manglene i ledelsen er av en karakter og et omfang som gjør det berettiget å inndra godkjennelsene, skriver Dagens Samhälle.

Avgjørelsen er blant annet basert på en advarsel fra det svenske sikkerhetspolitiet Säpo om at elevene påvirkes av islamistisk ideologi og risikerer å bli radikalisert.

Säpo om Imanskolan:

– Ledelsen erkjenner ikke at skolen har strukturelle problemer som ikke bare gjelder selve undervisningen, men også diskriminering på grunn av kjønn og etnisitet. Det hersker en kultur som avskrekker jenter og til en viss grad ikke-arabiske elever fra å være aktive på skolen. Kjønnssegregering er hyppig i svømmetimer og under bønn. Ledelsen er tolerant til mindre gunstig behandling av minoritetsgrupper. Det er subtil kontroll over hvem som deltar i bønn og hvem som ikke gjør det.

– Det er vanlig at elevene uttrykker negative holdninger til det svenske samfunn – uten at skolen reagerer på dette. Svenske høytider og helligdager feires ikke. Elever gir uttrykk for radikaliserende holdninger og drapstrusler, uten at det treffes tilpassede foranstaltninger, f.eks. rapport til sosiale myndigheter. Arabisk brukes i stor grad av elevene og skolens ansatte. Arabisk er eneste språk i islam-undervisningen.

– Helse- og sikkerhetsundersøkelsen gir ikke troverdige resultater ettersom mange ikke svarer eller ikke tør svare fordi de frykter represalier. Sikkerhetstjenesten har også fått informasjon om at skolen har utarbeidet forberedende handlingsplan i tilfelle tilsyn. (Skolvärlden)

280 elever

En av grunnene til inndragningen av godkjennelsene er personlige forbindelser til Römosse-skolene i Göteborg som også er blitt underkjent av skoletilsynet. Saken om Römosse-skolene førte til tiltale og domfellelse for økonomisk kriminalitet.

Under prosessen har skolene kunnet fortsette sin virksomhet. Forrige skoleår hadde Imanskolan rundt to hundre elever og Framstegsskolan omkring åtti elever.

Förvaltningsrättens dommer kan ankes.

https://twitter.com/johangillman/status/1535526127502036993?s=20&t=yhLZliy7xFcUofEeQCwbxg

 

 

Kjøp «Klanen» her!

Kjøp boken fra Document Forlag!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.