For rundt ett år siden begynte muslimske elever ved en videregående skole i Neuss i Tyskland, å samle seg på skolens område for å delta i bønn. Andre elever forlot undervisningen for å delta i fredagsbønnen i en moské, det til tross for at lærerne ga beskjed om at det ikke var tillatt.

Oppildnet av hatpredikanter på TikTok

Muslimsk praktiserende lærere forklarte elevene som ble anført av en 19 år gammel gutt med arabisk migrasjonsbakgrunn, at religionen tillot dem å utsette fredagsbønnen, men det hadde ingen effekt på elevene som skal ha radikalisert seg selv gjennom hatpredikanter på TikTok.

Tvert imot, kort efter krevde elevene eget bønnerom mens andre elever klaget over at de ble presset til å følge islamske regler. Også lærere – ikke bare de muslimske – ble gitt advarsler fordi de ikke fulgte islamske regler. Blant elevene ble det observert en klar økning i antall jenter i streng muslimsk bekledning.

Jentene plassert bakerst

Et økende antall elever ga efter for sharia-gruppens påbud, tilsynelatende av frykt og de første ikke-muslimske elevene begynte å konvertere til islam, ifølge Bild. Gruppen krevde derefter kjønnssegregerte arrangementer på skolen, spesielt i svømmeundervisningen. Også strukturene i klasserommene endret seg:

– I timene kunne man se hvordan elevenes sitteplasser justerte seg i islamsk tradisjon. Elevene ble plassert efter kjønn, guttene satt foran, mens jentene ble plassert bakerst i klassen. De sluttet å se de mannlige lærerne i øynene.

Tysk lov underordnet sharia

Da skolen reagerte hevdet muslimene at tyske lover er underordnet sharia. Ifølge magasinet Focus skal de ha hevdet steining som straff for lovbrudd. 

Saken har vakt enorm oppsikt. Skoleledelsen informerte politiet om den ekstreme virksomheten i desember mens lokale myndigheter har bagatellisert hendelsene og hevdet at elevene ikke agiterte for overholdelse av sharia, men at de har gitt uttrykk for å være tilhengere av «en streng tolkning av islam».

Lærerne uforberedt på religiøs ekstremisme 

En representant for utdanningsforbundet mener skolene blir overlatt til seg selv i møte med islam:

– Våre kolleger er dårlig rustet til å håndtere disse utfordringene. På den ene siden er det for få ansatte, på den andre siden er lærerne ikke forberedt på politisk og religiøs ekstremisme i skolesystemet. Skolene blir overlatt til seg selv på dette området.

Tyskland: Muslimske skole­elever tvinger sharia­lover på elever og lærere

 

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp «Europas underlige død»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.