Den svenske journalisten og forfatteren Katerina Janouch er torsdag blitt dømt av Uppsala tingrett for grov bakvaskelse av en religionslærer. Om en øvelse der elevene fikk i oppgave å skrive en tekst fra et muslimsk perspektiv der de «tilhørte islam», hadde Jacounch skrevet at læreren tvang elevene til å bekjenne seg til islam.

– Jeg ble selvfølgelig dømt i Uppsala PK-rätt, kommenterer Janouch selv etter dommen.

Til Document sier Janouch at islamiseringen er reell i Sverige og at hun vil anke dommen. Tingretten prøver å få det til å fremstå som om hun løy i artikkelen sin, fortsetter Janouch. Alt jeg skrev er sant, og det er til og med bekreftet av en lærerassistent ved skolen, sier hun til Document.

Aktor vil skremme og gi en håndgripelig straff for å markere at islam ikke skal kritiseres.

Bakgrunnen for dommen er en artikkel som Janouch publiserte i mars 2020 på Katerina Magasin. I artikkelen skrev hun at elever i tredje klasse ved en skole i Tierp ble tvunget til å gjøre en oppgave som innebar å skrive en tekst basert på et muslimsk perspektiv, at de «tilhører islam», «ber i moskeen» og «feirer ramadan». Ifølge læreren var skoleoppgaven en obligatorisk del av religionsundervisningen.

En elev ved skolen følte seg ukomfortabel med skoleoppgaven fordi hun var kristen, fortalte læreren at hun ikke ville gjøre den, og la til at hun følte seg tvunget til å gjøre oppgaven. Læreren truet deretter eleven med gjensitting dersom hun ikke fullførte oppgaven.

I Janouchs artikkel med overskriften 9-åringer tvinges til å bekjenne seg til islam skriftlig oppgir Janouch navnet på skolen og læreren. Janouch intervjuet jentas mor, som var svært kritisk til måten skolen drev religionsundervisning på. Moren hevdet at skolen islamiserte datteren hennes ved å lære elevene å underkaste seg islam.

Moren fortalte Janouch at hun var så sint at hun kokte. Hvordan kan du gjøre dette? Vi er kristne og barna mine skal ikke tvinges til å bli islamisert i skoleundervisningen, sa hun.

Artikkelen vakte enorm oppmerksomhet, og mange ble rasende over skolens undervisningsmetoder. Flere tok kontakt med kommunen, skolen og læreren for å stille spørsmål og uttrykke sin kritikk. De ansvarlige ved skolen opplevde situasjonen som ubehagelig da de ble kritisert, og tok derfor kontakt med politiet. Det ble også nedsatt en krisestab ved skolen for å håndtere situasjonen.

Politi og påtalemyndighet hevder at Katerina Janouchs kritiske artikkel om skolens religionsundervisning startet en organisert hatkampanje mot skolen og lærerne. Ifølge Janouch selv var kritikken mot skolen i full gang lenge før hun publiserte artikkelen sin, og skolen hadde nedsatt krisestaben før hennes publisering, sier Janouch til Document.

I politiavhør prøver avhøreren også å få det til å se ut som om Janouch hadde økonomiske motiver for å starte en hatkampanje mot skolen. Dette fordi hun blant annet tar imot donasjoner via nettsiden sin.

I dommen som falt torsdag, ble Katerina Janouch dømt til en betinget dom, 50 dagbøter à 150 svenske kroner hver, samt til å betale læreren 50.000 kroner i erstatning.

Tingretten mener at utpekingen av læreren bryter med presseetiske regler, og at Janouchs artikkel «skapte en storm av hatefulle og truende meldinger i sosiale medier».

Janouch hevder at publikasjonen «hadde nyhetsverdi og var i offentlig interesse», at publisering av navn på involverte var viktig for troverdigheten, og at hun ikke er ansvarlig for andres «kommentarer, reaksjoner og hvordan andre opptrer på nett».

På Instagram og Twitter skriver Janouch om «denne farseaktige politiske verdirettssaken» og hevder at hun ble dømt etter «svensk sharialov».

– Det är pinsamt. De har missförstått hela situationen och pratar om pressetiska regler. De har missat vad det här handlar om och verkar inte vara kunniga jurister.

– Det var en moralrättgång där den här läraren satt och grät. Den här domaren och åklagaren satt och sa ”stackars” och skulle tillrättavisa mig. Det var en känslostyrd historia.

Janouch sier til Document at hun forventet å bli dømt fordi hun mener at Sverige mer eller mindre har sharia-lover allerede, da det er «forbudt» å kritisere islam i Sverige.

Ja jag är stolt över detta! Kan jag rädda en enda unge från vansinnet har jag gjort nåt bra här i världen.

Katerina Janouch vil anke dommen.

 

 

Kjøp Johan Westerholms bok fra Document Forlag!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.