Sehitlik-moskeen i Berlin-Neukölln. Foto: Zairon / Wikimedia Commons.

Muslimske elever utsettes for et sterkt press om å tilpasse seg strenge islamske regler ved skoler i Berlin-bydelen Neukölln, der opp mot 90 prosent av elevene kommer fra muslimske familier som har et annet hverdagsspråk enn tysk.

Systematisk og langvarig, religiøst basert ydmykelse av liberale muslimske elever – og lærere – er en del av hverdagen i mange av skolene i denne problembydelen i den tyske hovedstaden, går det frem av en undersøkelse av ti skoler gjennomført av Verein für Demokratie und Vielfalt (Foreningen for Demokrati og Mangfold – DeVi) som ble offentliggjort rett før jul.

Ifølge lærere og skoleledere som er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen, er «konfronterende religionsutøvelse» noe som griper dypt inn i hverdagen ved halvparten av skolene, og det er fremfor alt jentene som får unngjelde, skriver Die Welt.

Ved flere av disse skolene finnes det «en hverdagskultur som innskrenker friheten og truer demokratiet», sier prosjektleder Michael Hammerbacher.

Skolebarn fra særlig muslimske familier er under sterkt press om å tilpasse seg, for eksempel når det gjelder hodeslør, omgang med religiøse minoriteter eller hvordan man forholder seg under fastemåneden ramadan.

Strenge fortolkninger av islam er stadig med mainstream, og elever som følger dem, forlanger at andre også gjør det, viser undersøkelsen. Men for de involverte er dette ikke lett å snakke om:

Hammerbacher forteller at han under intervjuene opplevde et «angstfylt klima» i forsøket på å snakke åpent om problemene. De undersøkte skolene forblir derfor anonyme.

Skolejenter får ofte ikke lov til å delta i gymtimer, og under ramadan er det elever som holder vakt på toalettene for å forvisse seg om at ingen drikker vann i frikvarterene, forteller den mer frittalende rektor Tilmann Kötterheinrich-Wedekind ved en skole i Neukölln. Elever blir også tvunget til å be, og jenter som ikke blir påtvunget hijab av foreldrene, blir det på skolen, legger han til.

DeVi-prosjektet har mottatt statlig finansiering og er blitt gjennomført i samarbeid med lokalmyndighetene i Neukölln, men det er uklart om finansieringen vil fortsette, skriver Die Welt.

Etter offentliggjøringen av DeVi-rapporten har den tyske avisens politiske redaktør Frederik Schindler innhentet reaksjoner på avsløringene av den religiøse mobbingen i delstatsparlamentet i Berlin.

Der viser det seg at både røde og grønne representanter anser DeVi-studien for å være antimuslimsk, skriver Schindler mandag.

Parlamentsmedlem for De grønne Susanna Kahlefeld, som leder komiteen for sivilt engasjement og deltagelse ved delstatsparlamentet i Berlin, mener at prosjektet er blitt faglig galt gjennomført: «I stedet for å hjelpe lærere med elever som oppfører seg provoserende, er målet ene og alene og fremstille religionen som et problem.»

Kahlefeld ønsker ikke å uttale seg om undersøkelsene ved skolene i Neukölln fordi den passer Die Welts «udifferensierte» meninger, og «derfor ikke er seriøst behandlet fra et sosialvitenskapelig perspektiv».

Representanter for CDU, FDP og AfD gir derimot uttrykk for at DeVi-rapporten er alarmerende.

Schindler har ikke fått svar fra delstatsparlamentets representanter fra ytre venstrepartiet Die Linke. Men Ahmed Abed, som representerer partiet i Neuköllns bydelsadministrasjon, sier at DeVi-prosjektet er «antimuslimsk» og at det ikke lenger bør finansieres. Alt muslimsk liv i skolene anses som potensiell radikalisering, mener Abed.

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.