Fra en tysk dokumentarfilm om skoler i Berlin-Neukölln hvor over 90 % av elevene har minoritetsbakgrunn. Stillbilde: YouTube

 

Personer som arbeider i offentlig sektor, er gjerne blant dem som vet best hvor den flerkulturelle skoen trykker, men taushetsplikt, taushetspress og politisk korrekthet er ofte til hinder for at de forteller allmennheten om det.

Det er derfor bemerkelsesverdig at de tyske gymnaslærernes fagforening Philologenverband går offisielt ut og advarer mot at skolesystemet blir satt på altfor harde prøver når det skal ta imot 300.000 «flyktninger» i skolepliktig alder.

Staten gjør ikke nok for å hjelpe til med denne mammutoppgaven, sier fagforeningsleder Heinz-Peter Meidinger til Die Welt.

Etter en kunngjøring fra fagforeningen torsdag understreket Meidinger: «Politikerne tror at de har gjort hjemmeleksene sine med å starte opp tusenvis av nye klasser og ansette 13.000 lærere.»

I praksis viser det seg imidlertid «at det registreres massive mangler og problemer allerede på integreringens andre trinn, idet barna kommer over i det offentlige skolesystemet fra språkkurs, velkomstklasser og overgangsklasser».

I følge Meidinger gir tilbakemeldingene fra lærerne grunn til å gå ut fra at språkkunnskapene og elevenes resultater i sin alminnelighet ofte ikke vil være nok til en problemfri overgang. Og problemene akkumuleres gjerne på steder som hadde mest av det fra før:

I tillegg viser det seg at flyktningebarn i tett befolkede områder fremfor alt overføres til lite etterspurte brennpunktskoler med ledig kapasitet. «Mange steder forverres på denne måten den sosiale og etniske segregasjonen, som vi vet er gift både for en vellykket skolegang og den sosiale integreringen. Skolesystemet trues av ghettoisering», beklager Meidinger.

Myndighetene i land hvor man har til hensikt å bruke migranter til å veie opp for de utilstrekkelige barnefødslene, kan i alle fall ikke si at de ikke ble advart om de katastrofale konsekvensene, som alle kan se ligger i kortene.

Når får vi se en norsk fagforening gjøre noe lignende?

 

Die Welt