Nytt

Bildet: En tysk politimann foran blokka der en 19-årig syrer ble pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Dato: 31. oktober. Foto: Fabian Bimmer

 

Den tyske avisen Bild skrev den 1. november om et lydopptak av en erfaren lærer ved politiskolen i Berlin, som i en privat chattegruppe på WhatsApp hadde klaget sin nød over tilstanden ved institusjonen.

Det var særlig elever med migrasjonsbakgrunn som fikk unngjelde for lærerens frustrasjon:

«De har vært her i to uker […] og gjør bokseslag midt i undervisningen, eller sover. […] Klasserommet ser ikke ut. Halvparten arabere og tyrkere, frekke som bare det, dumme, ute av stand til å formulere seg. […] Disse er ikke våre kolleger […] de er vår fiende, det er fienden i våre rekker.»

Utenlandske elever skal også ha truet med å slå sine tyske kolleger.

Hadde læreren en dårlig dag, eller gir politirekruttene med utenlandsk bakgrunn virkelig grunn til dyp uro?

Politi-talspersoner gikk langt i å antyde det første, men det ble tilsynelatende ikke iverksatt disiplinære tiltak mot læreren, og det ble lagt til at «kritikk er i orden», og at frekke politistudenter ikke kan aksepteres, men at formen hadde vært uheldig. Det var lett å tenke seg at det hele handlet om mer enn et øyeblikks frustrasjon.

Bekreftelsen på den mistanken kom dagen etter i Die Welt: Ledelsen ved politiskolen hadde lenge visst at elever med migrasjonsbakgrunn skaper problemer. Det forelå nemlig en intern rapport avisen har fått tilgang til, som blant annet omtalte manglende yrkesetikk og nedlatende holdninger til kvinner.

Politiskolen beklager problemene «som har utviklet seg som følge av rekrutteringen av tjenestepersoner med migrasjonsbakgrunn (for tiden 30 %)». Kandidatene er dårlige til å svømme, selv om slike ferdigheter er en forutsetning for ansettelse. Man har også funnet «en nedlatende holdning til kvinnelige ansatte, som for eksempel rengjøringspersonale». Rekruttene viser også manglende yrkesetikk.

Noen lærere har ønsket å meddele sine bekymringer overfor politikere, men skal ha blitt utsatt for press om ikke å gjøre det, ifølge en anonym politileder. På skolen hersker det en følelse av frykt, skriver Die Welt. Så klart det gjør, folk med offentlige toppstillinger er sjelden interessert i at sannheten om virksomheten de leder, blir kjent. Praktisk talt alle i offentlig sektor vil kunne dra kjensel på dette.

Samme dag kunne Bild offentliggjøre et anonymt åpent brev fra en politimann i Berlin med tredve års erfaring, som støtter utblåsningen fra læreren i lydopptaket. Fremtiden for politiyrket «sprenger grensene for våre forestillinger», skriver han. Ikke bare vil fremtidige politimenn med migrasjonsbakgrunn nekte å adlyde kvinnelige overordnede, det vil også oppstå voldelig rivalisering mellom etniske grupper med politimenn i sine rekker, mener forfatteren av brevet.

I verste fall vil politifolk bli redde for å bli skutt i ryggen av egne kolleger, legger han til.

«Det kan ikke være tvil om at infiltrasjon av arabiske storfamilier allerede har begynt.»

Ja, for hva er egentlig mer praktisk for en kriminell storfamilie enn å ha noen politifolk med på laget? Skal tro om ikke litt «manglende yrkesetikk» kan gjøre underverker?

Når skal det egentlig gripes fatt i problemet med utro tjenere med migrasjonsbakgrunn som har større lojalitet til egen klan enn til samfunnet de bor i?

Som Thilo Sarrazin formulerte det, avskaffer Tyskland seg selv. Og det er tyskerne dessverre ikke alene om.