Nytt

For en uke siden kunne Der Spiegel opplyse at Berlins borgermester Michael Müller, som i kraft av det embedet også er regjeringssjef i delstaten Berlin, hadde utnevnt Sawsan Chebli (SPD) – en 38 år gammel datter av palestinske innvandrere som kom til Tyskland i 1970 – til statssekretær med ansvar for koordinering med den tyske forbundsregjeringen.

En kvinnelig 2. generasjonsinnvandrer som også er praktiserende muslim, i en rødgrønn lokalregjering – er ikke det business as usual i et moderne europeisk land?

Det har ikke vært helt problemfritt å svelge utnevnelsen for alle hennes politiske kolleger. I et intervju med Frankfurter Allgemeine i august var Chebli blitt bedt om en kommentar til at en stigende andel av muslimske 3. generasjonsinnvandrere mener at sharia står over den tyske grunnloven. Hennes svar lød blant annet:

Alle snakker om sharia, men det er knapt noen som vet hva sharia betyr. På tysk betyr sharia: veien til kilden, altså veien til Gud. Den regulerer for det meste forholdet mellom Gud og mennesket. Det handler om ting som bønn, faste og almisser. Det stiller ikke meg som demokrat overfor noe problem i hverdagen, men er snarere absolutt forenlig, slik tilfellet er for kristne, jøder og andre.

Chebli mente også at faren hennes – en from og analfabet muslim som knapt snakker tysk, men som forpliktet de tretten barna til de fem daglige bønnene og koranundervisning etter skolen – var mer integrert i det tyske samfunnet enn politikere tilhørende Alternative für Deutschland (AfD), som «stiller spørsmålstegn ved vår grunnlov». Til tross for at Chebli selv ikke bruker hodeslør, gjør moren og hennes fem søstre det. Hun sier de anser det som en religiøs plikt, og at slike valg må respekteres i yrkeslivet, om enn man bør vente med bønnen til etter arbeidstid.

Før intervjuet ble Chebli, som hverken spiser svinekjøtt eller drikker alkohol, av mange fremhevet som et eksempel på vellykket integrering og at det er mulig for innvandreres etterkommere å lykkes. Men bildet har slått sprekker, ikke minst på grunn av noen nokså irriterte opptredener overfor pressen, og med utnevnelsen melder nå bekymringene seg – sågar også i hennes eget parti SPD.

Kai Wegner (CDU), som representerer Berlin i den tyske Forbundsdagen, anklager i følge Die Welt Chebli for å bagatellisere sharia. Det er til skade for sameksistensen i byen vår, har han sagt til borgermesteren i den tyske hovedstaden.

Likestilling, integrering og overholdelse av menneskerettighetene er ikke forenlig med sharia, mener Wagner. «Her mener jeg at det ikke kan vikes. Jeg forventer en klar avgrensning av et regjeringsmedlem», sier Wegner til Die Welt.

Også Erol Özkaraca (SPD), som er av tyrkisk opphav og lokalpolitiker i Neukölln, mener at utnevnelsen av Chebli er en «fullstendig feil avgjørelse». Hun er en konservativ muslim, og hun jobber for å gjøre konservativ islam stueren i Tyskland, sier han, og legger til at dette ikke er en politisk oppgave.

«Hennes ytringer om sharias forenlighet med integreringen og forfatningen vår, reiser spørsmålet om hvorvidt hun er seg grensen for den sekulære rettsstaten bevisst, og om hun er rede til å stå opp for den.»

Chebli snakker ugjerne om private ting. Hun ville ikke ha fått så mye oppmerksomhet med en mer alminnelig bakgrunn, sier hun. Man vet at hun har en bror som er imam i Sverige, hvor han er rådgiver for regjeringen.

Hvem er hun egentlig? spør Özkaraca.

 

Frankfurter AllgemeineDer SpiegelDie WeltDaily Mail