Susanne Wiesinger. Stillbilde: Addendum / YouTube.

 

I et intervju med Addendum, en østerriksk tenketank som driver undersøkende journalistikk, forteller Susanne Wiesinger, som i 25 år har arbeidet som lærer i Wien, åpenhjertig om problemene i skolen som skyldes flerkultur, i særdeleshet islam.

Wiesinger legger for dagen et nesten utrolig mot i intervjuet, som kan sees i en videoreportasje Addendum har offentliggjort. Halvparten av elevene i den østerrikske hovedstaden har utenlandsk bakgrunn, og det er fremfor alt de muslimske elevene som skaper problemer.

«Det blir ganske enkelt for mye», sier Wiesinger. I en klasse på 25 elever må man integrere 21 av dem i samfunnet – språklig og kulturelt. «Det kan ingen klare», fastslår hun. «Hva skal vi integrere dem i?» Avstanden mellom deres verden og vår verden er simpelthen for stor, og vår verden trekker seg tilbake. Åpenbart for dem som har øyne i hodet, men strengt forbudt å si.

Den erfarne læreren, som i ti år har arbeidet i en ungdomsskole med 300 elever, forteller at undervisning i musikk og dans blir avvist av religiøse grunner. I samtale med foreldrene merker hun at det som er viktigst for dem, ikke er undervisningen, men islam. «For mange av mine elever står sharia utvilsomt høyere. Det viktigste er å være en god muslim.» Dette er ikke sunt for samfunnet, sier hun.

Den 53 år gamle Wiesinger, som er medlem av en sosialdemokratisk fagorganisasjon for lærere, forteller at hun er blitt advart mot å snakke med journalister. Anklagen om at man løper FPÖs ærend, sitter løst. Skolemyndighetene i Wien er dessuten av den oppfatning at det ikke tjener til noe at enkeltlærere snakker med mediene. Selv en irakisk far som er fortvilet, lar seg kun intervjue anonymt. Han mener at islamundervisningen i skolen motvirker integreringen av hans egen datter.

I Addendums reportasje får Wiesinger støtte av Christian Klar, som er rektor ved Franz-Jonas-Europaschule. Det brer seg en «konservativ, rasistisk islamforståelse», konstaterer han, og sier det er kamp mellom kulturene i klassen. Han ønsker seg blant annet et forbud mot hodeslør i skolen.

I vårt eget land tropper statsministeren blid og fornøyd opp og kaster glans over islamisters arrangementer, hvor kjønnsdelingen og hodeslørene råder, og myndighetene går til krig mot enhver som forsøker å begrense islamistplaggenes nærvær i samfunnet. Hvor vanskelig er det egentlig å lære av andres feil?

 

Addendum – Kronen Zeitung – Die Welt

 

Bestill «Europas underlige død» av Douglas Murray bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂