Nytt

Imamen ved Jamaat Ahle Sunnat-moskeen, Syed Ali Bukhari, advarer mot den muslimske bevegelsen som aktivt rekrutterer unge menn til sine tablighi-moskeer i Oslo. Bukhari mener bevegelsen er radikal og at miljøet rundt tablighi-moskeen representerer en islam-retning som bla har støttet flere voldelige aksjoner i Pakistan. I følge NRK blir det aktuelle moskemiljøet holdt under oppsikt av Politiets Sikkerhetstjeneste (PST):

– Ledelsen ved tablighi-moskeene vet hvordan de skal rive med seg folk, men ungdommene vet ikke hva de egentlig står for. Hvis de visste hvor radikal bevegelsen er, ville de trukket seg ut, sier Bukhari som også er imam ved Oslo kretsfengsel.

NRK har tidligere skrevet om misjonærene ved Aisha-moskeen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo som aktivt oppsøker unge gutter, og inviterer dem til moskeen. Flere av guttene som har blitt en del av moskeen har bakgrunn fra småkriminelle miljøer.

Flere ungdommer har forklart at de aktive misjonærene har diskriminerende holdninger til nordmenn og muslimske minoriteter som sjia- og ahamadiyya-muslimer. Personer med tilknytning til moskeen skal også ha et negativt syn på kvinner, som for øvrig ikke har adgang til tablighi-moskeen:

NRK vet at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holder miljøet rundt moskeen under oppsikt, og at PST har besøkt moskeen uavhengig av NRKs oppslag.

Informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, forteller at de er i dialog med mange ulike miljøer.

– De miljøene vi besøker er ikke nødvendigvis voldelige, men kan være viktige kilder til informasjon for å forebygge vold og radikalisering, sier han.

Styrelederen i Aisha-moskeen på Holmlia – der også den radikale imamen Zulqarnain Sakandar Madni er medlem – Mukthar Ahmad, benekter at menigheten har ekstreme holdninger og hevder at plassmangel er årsaken til at kvinner ikke har adgang til moskeen:

Moskeen i bydel Søndre Nordstrand tilhører Tablighi jamaat, en indremisjonsbevegelse med røtter i India.

Bukhari sier at tablighi-medlemmer har ved flere anledninger uttrykt støtte til terrorhandlinger.

Han sier at tablighi jamaat tilhører wahabi-retningen innen islam, en retning som han anser som svært radikal og som har stått bak flere terroraksjoner i Pakistan.

Men Ahmad avviser at moskeen tilhører Wahabi-retningen. Samtidig innrømmer han at tablighi-ledere selv har sagt at de er wahabister da bevegelsen oppstod. Men Ahmad sier at han ikke følger disse lederne.
Ekstremister bruker forskjellige navn

Ifølge Bukhari har mange tablighi-ledere sluttet å si at de tilhører wahabi-retningen fordi retningen har fått et negativt rykte i hjemlandet. Derfor bruker wahabister andre navn.

– Hvis du reiser til Pakistan i dag og sier at du er wahabi, vil folk kaste deg ut fra landsbyen sin, sier Bukhari.

Bukhari mener at muslimske ungdommer ikke er klar over at tablighi-bevegelsen følger wahabismen, og at de dersom de fortsetter å være en del av miljøet vil ende opp som wahabister selv.

I følge en rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er det flere eksempler på at jihadister først har blitt rekruttert via moskeer knyttet til Tablighi Jaamat-bevegelsen for deretter å bli radikalisert.

Tidligere denne uken arrangerte Pakistans venner et seminar som tok opp rekruttering av norskpakistansk ungdom til ekstreme miljøer. PST-sjef Janne Kristiansen og likestillingsminister Audun Lysbakken holdt innlegg under seminaret.

– Det er muslimske miljøer som har størst mulighet til å nå ut til ungdom og fange opp radikale tendenser hos dem. Derfor har muslimske miljøer et særlig ansvar for å forebygge radikalisering av unge muslimer, sier Lysbakken.

Samtidig advarer han mot å gi muslimer et kollektivt ansvar for den islamske ekstremisme som han mener veldig få muslimer i Norge står for.

Lysbakken peker også på at storsamfunnet har et ansvar for å sørge for at ungdom ikke blir marginalisert, noe som kan forårsake ekstremisme.

– Den store forebyggingsjobben gjør vi ved å ha en god inkluderingspolitikk som gjør at alle føler seg hjemme i dette landet, sier Lysbakken.

NRK: Imam advarer unge mot moskeer

Oppdatering 25. mars 2010: NRK: – Vi er ikke radikale