Nytt

Statssekretær Laila Bokhari har nylig vært i Trondheim og overlevert regjeringens «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» til Ismail Muhyadin (H). Ismail Muhyadin er bystyremedlem og medlem i Finans- og næringskomiteen. I tillegg er han leder i Trondheim Høyres mangfoldsforum. Muhyadin har dessuten engasjert seg i arbeidet blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

– Jeg har markert meg sterkt i integreringsarbeid, og kampen mot radikalisering av muslimsk ungdom. Jeg er prosjektleder for forebyggende arbeid, arbeider som mentor og følger opp utsatt ungdom for å gi råd, veiledning eller trenger et forbilde. Jeg har brent sterkt for dette arbeidet i lang tid. Jeg jobber systematisk, og langsiktig for å unngå at spesielt unge muslimer blir rekruttert til terrororganisasjoner, som Al Qaida og Al Shabab. Jeg har også vært generalsekretær i «Muslim Society» i Trondheim.

Dette høres bra ut for ingen ønsker at ungdom rekrutteres til terrororganisasjoner. Men Muhyadins betraktninger blir nokså bemerkelsesverdige når han påstår at det som skjer i Syria og Afghanistan ikke er jihad, men ren kriminalitet.

– Vi ser at stadig flere unge muslimer blir rekruttert til krig og terror. Vi ønsker ikke at unge mennesker fra Norge skal reise til Syria, Irak og Somalia for å delta i terrorvirksomhet. Vi ønsker å forebygge, informere unge muslimer, og deres foreldre om hva dette innebærer. Vi ønsker å forebygge fremfor å reparere. Det som skjer i Somalia, Syria, Afghanistan og Pakistan er ikke jihad, det er ren kriminalitet.

Muhyadin mener for øvrig at kunnskap om islam vil forebygge radikalisering og ekstreme holdninger. Den enkle sannhet er det motsatte: Dess mindre muslimske ungdommer vet om islam, dess bedre og dess større sjanse for å unngå radikalisering og rekruttering til terrororganisasjoner og islamsk jihad.

Når Muhyadin i tillegg kommer trekkende med at ekstreme holdninger er misbruk av islam – da vet jeg ikke lenger hva jeg skal tro om Muhyadins prosjekt. Når han frakobler islam fra terror og samtidig velger å avslutte intervjuet i Byavisa om radikalisering med å trekke frem ABB – da lukter det stadig mer politikk og stadig mindre sosialt engasjement av Muhyadin.

Dessverre ser vi en trend med økende radikalisering, sier Muhyadin.
– Både i form av at folk reiser til Syria som fremmedkrigere, og kommer tilbake til Norge. I Norge kjenner vi Breivik-eksempelet veldig godt, så det har vært viktig i planen å ikke stigmatisere en gruppe. Dette kan skje i mange forskjellige miljøer.

Dessverre ser vi også en trend med økende bortforklaringer om hva som er roten til radikaliseringen av folk som reiser til Syria.