Nytt

Det var samlet anslagsvis 50-60 mennesker på Trondheim bibliotek mandag 18. april for å få svar på kveldens spørsmål: Hvordan forebygge radikalisering? .

Det var en velkjent sammensetning av debattpanelet: To muslimer som i hovedsak bortforklarte islam som årsak til radikalisering og terror, en korrekt politimann, en debattleder som ikke helt klarte å være nøytral og en islam-kritiker.

Panelet besto av den unge hijabkledte Ap-politikeren, Fatima Almanea, tidligere leder i LOs internasjonale utvalg, Karim Essahli, forebyggende koordinator i Sør-Trøndelag Politidistrikts arbeid mot radikalisering, Audun Vårvik og øyelege, samfunnsdebattant og Frp-medlem Jan Guldahl (bildet). Jo Skårderud fra Klassekampen ledet debatten.

Guldahl fremsto som den kunnskapsrike i panelet, og klarte flere ganger å hisse opp fr. Almanea. Guldahl ville ikke gå med på premisset om at dagens terroristproblem er blant høyreekstreme så vel som islamister. Problemet er islam, fastslo Guldahl da han fikk ordet første gang.

-Problemet er at all radikalisert ungdom har én ting felles: De er muslimer. De bruker/misbruker sin religion. Hvorfor ser vi aldri noen hinduer eller katolikker? Jo, fordi problemet er islam, problemet er muslimer.

Guldahl gikk så over til å definere «radikalisert».

-Når det gjelder definisjon på hva radikalisert betyr i denne sammenheng, så vil jeg si at det betyr at man ønsker å drive Jihad, en hellig krig mot Vesten. Man mener at alle andre enn muslimer er vantro og man ønsker å innføre sharia, eller man ønsker å innføre Kalifatet.

Almanea nektet å godta Guldahls premiss. Almanea viste til at det var ekstreme både innen jødedommen og hinduismen, før hun presiserte at Guldahl hadde en snever tilnærming til radikalisering.

-Dette snevre synet på hva radikalisering er og hvem den radikaliserte ofte er, det er rett og slett ikke korrekt. Jeg nekter å godta dette premisset.

De to muslimske debattantene snakket mye om frustrasjon og utenforskap som årsaker til radikalisering. Dette fikk en av publikummerne til å spørre hvorfor ingen jøder ble radikalisert til terrorisme etter andre verdenskrig? Var ikke datidens jøder frustrerte, og hadde ikke de grunn til å føle seg utenfor fellesskapet?

Guldahl slo fast at dessverre er debattklimaet blitt slik at få kritikere tør stille til debatt om islam fordi temaet er så betent. Han viste til Hege Storhaug som er blitt overfalt og som nå bor på hemmelig adresse. En ung kvinne i salen forsøkte å gjøre et mislykket poeng i å skape symmetri i trusler og voldsbruk på begge sider av debatten. Hun spurte Fatima Almanea om ikke hun også hadde opplevd trusler? Det hadde ikke Almanea. (Spørsmålsstilleren unnlot å spørre om Almanea bor på hemmelig adresse).

Guldahl holdt frem bøker og viste til sitater og avisutklipp og presiserte igjen at problemet er islam og muslimer. Islam er en voldelig religion, sa Guldahl før han ramset opp kjente terrormål som New York, Paris, København, London, Boston og flere steder i muslimske land.

Guldahl presiserte at han ikke anser terror som den største trusselen vi står overfor, men at den største trusselen mot Vesten kommer fra muslimske ledere som forsøker å påtvinge oss islamske verdier.

Fatima visste ikke om hun skulle le eller gråte, men det lot som hun innimellom mistet grepet på diskusjonen og virket tidvis nokså ilter i ordvekslingen med Guldahl.

-Jeg er muslim. Jeg går ikke rundt og kaster bomber hit og dit. Det du sier om religionen her stemmer ikke. Det er så feil når du tar for deg avvikerne og sier de representerer en hel religion bestående av en milliard mennesker. Det er så grunnleggende feil.

Almanea gikk høyt på banen i beskyldninger mot Guldahl. Han svarte imidlertid med ro og kunnskap hver gang.

-Uansett hvilken religion eller livssyn det er så finnes ekstreme holdninger. Man må passe seg for å generalisere for det er en felle. Jeg kjemper like mye mot voldelig ekstremisme, om de er muslimer, eller kristne eller ateister som det du gjør. Du sier indirekte at jeg som hører til denne religionen her, er en ekstremist som promoterer vold, en som ødelegger samfunnsstrukturer og sprer vold og fordervelighet rundt seg. Det synes jeg er absolutt forkastelig og noe du bør holde deg for god til.

Det brøt ut spontan applaus etter hennes heftige innlegg, men applausen var tam, selv om en av deltakerne klappet høyt og energisk. Almanea fikk kanskje ikke den responsen hun hadde håpet på. Det gikk frem etter hvert at publikum ikke var spesielt begeistret for islam. Guldahl fikk også applaus, og de aller fleste spørsmålene fra salen kom fra mennesker som var kritiske til islam.

For noen ble dette for mye og mot slutten av møtet følte en fra den islamvennlige siden behovet for å presisere at publikum var delt i to like store deler. Denne presiseringen fra en svensk kvinne var kanskje et forsøk på å pynte på en stemning man ikke hadde forventet. Alt i alt så var det vel kun to spørsmål fra salen som indikerte en tro på marginalisering og sosiale problemer fremfor islamsk tro som årsak til terror og ekstremisme. Var det tilfeldig at begge disse var kvinner?

Ett av de mest tankevekkende bidragene fra publikum kom fra en kurder som sa han hadde forsøkt å flykte fra islam da han kom til Norge. Han konkluderte med at han hadde mislyktes.

Avslutningsvis ble både Almanea og Essahli enige med Guldahl da han holdt frem at det er viktig for å hindre radikalisering at innvandrerungdom lærer seg norsk godt, får norske venner og kommer inn i arbeidsmarkedet.

Adresseavisen hadde både fotograf og journalist til stede under debattmøtet, men ikke et komma er skrevet om denne debatten i Adresseavisen. Ble Guldahl for kunnskapsrik? Kunne man ikke henge han ut som rasist og tulling? Var han likevel ikke høyreekstrem og stor i kjeften?

Hva skulle Adresseavisen melde fra et møte der den eneste som turte snakke sant og åpent om islam var rolig, lavmælt og svært kunnskapsrik? Og fremfor alt hva skulle Adresseavisen skrive om et publikum som ikke lot seg forføre av politisk korrekt retorikk?

 

[paypal_donation_button]