Sakset/Fra hofta

Noen ganger blir man slått av folks minimale refleksjon og manglende evne til å forestille seg visse scenarier.  Noen ser ut til å være frikoblet både historiske og kontemporære fakta. Man spør seg: Hvordan er det mulig at teologer – av alle – kan åpenbare slik mager innsikt om islam?

Det var slike spørsmål jeg satt og tenkte på etter at jeg hadde lest artikkelen: «Ingen tegn på ekstremisme» i Adresseavisen 5. desember. Artikkelen sier kort og godt at i Trondheim har man unngått ekstreme holdninger fordi man her har handlet tidlig, hatt dialog og skapt forståelse gjennom Forum for muslimsk-kristen dialog.

Imam i Muslim Society, Tayeb Berghout er en av 13 faste medlemmer i Forum for muslimsk-kristen dialog. Han har forklaringen på hvorfor man i Trondheim har lykkes med å motvirke ekstreme holdninger.

-I Trondheim har vi lykkes med å motvirke ekstreme holdninger, blant annet ved å ta tak i problemene på et tidlig tidspunkt.

Sammen med sokneprest Knut Kittelsaa har Tayeb Berghout publisert essayet «Å forstå ekstremisme» i forbindelse med Forumets ti års jubileum. Sokneprest Kittelsaas sier:

-I Trondheim har vi ikke opplevd de store religiøse motsetningene, slik vi har sett i Oslo. En av årsakene til det, er at vi har klart å skape forståelse på tvers av trossamfunnene, blant annet gjennom Forum for muslimsk-kristen dialog.

De fleste synspunkter i Adresseavisens artikkel er hakk i plata om dialog, forståelse, samtaler og fordommer. Det var imidlertid ett moment jeg stusset over.  Det var oppfordringen om å flytte fokus fra konsekvensene av religiøs ekstremisme – til årsakene.  Kittelsaa mener at

-vi må være villige til å drøfte årsakene til religiøs ekstremisme, og ikke bare konsekvensene.

Imam Berghout er enig med soknepresten.

-Hvis vi ønsker å kartlegge ekstremisme i dag, er vi nødt til å se nærmere på historiske forhold. Mange ekstremistiske handlinger avslører en tankegang der en opplever en eller annen urett eller underlegenhet.

Bystyrerepresentant og leder i Mangfoldsrådet Ismail Salad Elmi (Ap) sier til Adresseavisen at han er glad for at Kittelsaa og Berghout setter fokus på årsakene til religiøs ekstremisme.

Mangfoldsrådslederens og imamens ønske om årsaksfokus, betyr vel med rene ord at vi skal forstå terrorister ut ifra deres følelse av underlegenhet, mens de som blir drept eller får sine kropper lemlestet, skal vite at de selv i bunn og grunn er årsaken til den religiøse ekstremistens terror.

Presten Kittelsaa sitter altså i et forum for kristen-muslimsk dialog og søker å forstå terroristenes beveggrunner. Mens denne dialogen pågår i Trondheim bortføres, lemlestes og drepes kristne minoriteter i hopetall i Midtøsten. Og mens Kittelsaa skriver essay om – å forstå ekstremisme – med imamer – blir nonner, biskoper og vanlige kristne kidnappet, forfulgt og myrdet av imamens trosfeller i Midtøsten.

Forfatteren John L. Allen har skrevet boka The Global War on Christians. Allen sier at forfølgelse av kristne er det største bruddet på menneskerettighetene i vår tid. I dette perspektivet er det ekstremt at europeiske prester tilsynelatende er mer opptatt av terroristers motiver enn konsekvensene for ofrene. 

Dette fokuset er en av grunnene til at forfølgelsen av kristne i det nære Østen, kan gå nærmest upåaktet hen. For mens Midtøstens minoriteter lever i frykt for religiøs terror og føler seg glemt av Vestens kristne, har våre prester dialog med terroristenes trosbrødre. Og mens Midtøsten tømmes for kristne, samarbeider våre prester med imamer om å forstå den religiøse ekstremismen.

En forståelse de i virkeligheten ikke søker, for dersom Kittelsaa og andre virkelig turte å utfordre årsakene til religiøs terror, måtte de gå inn i terroristenes religion, dens skrifter og tradisjoner. Det er dessverre ingenting som tyder på at prestene reelt ønsker å nærme seg dette betente spørsmålet.

Sokneprest Knut Kittelsaa finner ingen tegn til ekstremisme i Trondheim.  Kittelsaa kan løfte blikket og se mot Syria, mot Irak, Egypt, Pakistan og Afghanistan. Hans observasjoner vil hjelpe han til å forutse visse scenarier, og slik vil han kunne ane noen tegn til ekstremisme – selv i Trondheim.

 

«Ingen tegn på ekstremisme», Adresseavisen 05.12.2013 (papirutgaven)