Medina-universitetet har de siste årene opplevd stor pågang av unge gutter fra vestlige land, og lederen for universitetets arabiskundervisning, Abdulrahman Albalooshi, sier at de vestlige studentene er de mest ekstreme. – Elevene fra Vesten har en mangelfull forståelse av islam og noen av dem er svært aggressive, sier Albalooshi til NRK.

Universitetet har per i dag 11 studenter fra Norge, blant dem ekstremisten Mohyeldeen Mohammad som var talsmann for gruppen «De frivillige» som arrangerte demonstrasjonen mot Dagbladet.

Lærerne mener å se at de unge vestlige muslimene er mer ekstreme i sine holdninger enn trosfeller fra muslimske land.

– Elever fra Vesten er som nyfrelste muslimer. Deres forståelse av islam er mangelfull. Noen av dem er svært aggressive og har ekstreme meninger, sier Abdulrahman Albalooshi, som er leder for arabisk opplæring ved universitetet, til NRK.

«En av mine studenter kom til meg og sa: Jeg liker Jihadi-tenkningen, og jeg håper at min kropp sprenges utenfor en vestlig ambassade eller et annet sted der det er mange utlendinger.»

Medina-universitetet ble grunnlagt i 1961 og er tuftet på den saudiarabiske, konservative islam-retningen wahabisme.

Universitetet huser 12.000 studenter fra 200 land. Det finnes også en videregående skole og en ungdomsskole inne på universitetsområdet.

Svært mange har fått sin islamske utdannelse herfra de siste 50 årene.
Imamer, koranlærere og misjonærer som er utdannet her, finnes over hele verden, også i Norge.

Imidlertid har problemet med ekstreme muslimske gutter fra USA og Europa vært så stort at universitetet har sett seg nødt til å opprette et eget team av pedagoger og psykologer for å rettlede de studentene det gjelder.

En som kjenner seg igjen i beskrivelsen som «nyfrelst» og ekstrem, er Benjamin Alijai fra USA. Han ble tvangssendt til Medina av sin egen familie, fordi faren var redd for at han kom til å havne i hendene på terrorister.

– Noen mennesker liker slikt. De går til islam fordi de blir tiltrukket av terror. De liker å terrorisere andre, sier Benjamin Alijai til NRK.

Etter snart to års oppfølging har han kommet på andre tanker.

– De har spesiallærere som er trent til å kunne plukke ut folk med ekstreme tanker. De blir snakket med og forklart at de er på feil spor. Og etter hvert som man studerer islam forstår man at det er jo ikke dette islam handler om, sier Alijai.
Ønsker dialog med Vesten

Universitetet var i mange år kjent for å ha studenter og lærere som sympatiserte med Al Qaida. Mange muslimer anser også wahabismen for å være intolerant ovenfor den andre retningene innad i islam.

Rektor Muhammad bin Al-Uqla har den siste tiden tatt flere skritt i retning av dialog og modernisering. Han og hans lærere har tatt tak i islamsk ekstremisme og ønsker en dialog med Vesten.

Mens NRK var på besøk, pågikk det en stor konferanse om islam og terrorisme i regi av universitetet.

– Vi håper at konferansen kan hjelpe oss med å skape en kultur for dialog om hvordan vi kan hindre at våre barn blir farlige og ytterliggående. Hele verden må få forstå hvor farlig den type tenkning er, sier Al-Uqla.

Al-Uqla mener det er flere årsaker til at vestlige, muslimske unge later til å bli mer ekstreme, og nevner blant annet internett, rasisme og Muhammed-tegningene. Tegningene skapte et mistillitsforhold mellom Europa og det muslimske samfunnet, mener rektoren:

– Europeisk og vestlig ungdom er store forbrukere av Internett. De bruker nettet som en kilde til å skaffe seg informasjon, og mye av deres oppfattelse av hva islam er og står for, kommer fra nettet.

– Men vi vet også at ekstremister og ekstremistgrupper som forsøker å rekruttere ungdom, er aktive på nettet – hvor de kommer i kontakt med disse søkende ungdommene, sier Muhammad bin Ali Al-Uqla.

Han er opptatt av at informasjon om islam må spres fra seriøse læresteder, for å motvirke feiloppfatninger som legger grunnlag for terror og ekstremisme.

Rektoren mener at mange imamer i Europa ikke har god nok utdannelse, slik at ungdom også av dem får for dårlig veilledning – og et dårligere ståsted for egen kunnskap og tolkning.

Han mener både lærere og foreldre må jobbe sammen, og ta utsatt ungdom inn i varmen i stedet for å støte dem ut.

En tredje årsak til at unge vestlig muslimer opparbeider et hat mot det vestlige samfunn, er rasisme og diskriminering i hjemlandene.

-På toppen kom trykkingen av Muhammed-karikaturene og skapte et mistillitsforhold mellom Europa og det muslimske samfunnet, sier Muhammad bin Ali Al-Uqla.

NRK: – Vestlige muslimer mer ekstreme