Det er med noe undring jeg ser en imam, prest og en misjonskonsulent skrive om hvordan vi skal unngå ekstremisme i kronikken Å forstå religiøs ekstremisme – fra Trondheim, uten å forholde seg til islams originalkilder, Koranen, Hadith og Sunna.

Mitt navn er Kristian Kahrs, og jeg er kandidat til Stortinget i 2017 fra Sør-Trøndelag som en verdikonservativ fredskandidat med et realistisk forhold til islam og innvandring.

I Adresseavisen 30. januar skriver Knut Kittelsaa, prest og leder av muslimsk-kristen dialoggruppe, Tayeb Berghout, imam, doktorgrad i islamstudier og Olav D. Svanholm, rådgiver Nidaros bispedømmeråd om at kristen tro angivelig skal ha inspirert ekstremisme, men dette er en helt feilaktig tolking av Bibelen, originalkilden for kristen tro.

Det finnes ingen kristne som mener krigene i Det gamle testamentet er retningsgivende for hvordan vi skal leve i dag. Selvfølgelig skal vi være bevisste på vår historie, men når ledere i Den norske kirke bruker kolonihistorie som en forklaringsmodell på ekstremisme, er de på ville veger.

Vi skal selvfølgelig være gjestfrie og ha en dialog med være nye muslimske landsmenn, men når Den norske kirke (Dnk) blir for opptatte av å ha dialog, oppleves det ofte som om de undergraver sin egen identitet.

Ofte oppleves Dnk som mer opptatt av å sette en politisk dagsorden for oljeboring i nord, asylbarn og lignende enn å forkynne det kristne budskapet. Når de skal være ekstremt opptatt av å forstå andre, vil de ha vanskeligheter med å forstå sin egen tro.

Når det gjelder islamsk ekstremisme er det nærliggende å se på islams originalkilder for å se om det er disse tekstene i seg selv som gir grobunn for ekstremisme.

Balkan er et område jeg kjenner godt, og jeg er godt kjent med hvordan islam presenteres i Kosovo, Bosnia og muslimske områder i Serbia. Her er den muslimske troen først og fremst en kulturbærer, uten at de har noe særlig forhold til Allah og Muhammed som hans siste profet.

Her er det ekstremt vanskelig å finne muslimer som kjenner til at Muhammed hadde sex med sin barnebrud Aisha da hun var ni år gammel, Selvfølgelig setter jeg mest pris på den kunnskapsløse utgaven av islam som vi ser på Balkan, men hvis vi skal gå til originalkildene, Koranen, Sunna og Hadithene, vil vi få et annet og mer realistisk bilde av det som er islams lære.

Selvfølgelig er de aller fleste muslimer fredelige, men Koranen, Sunna og Hadithene er ikke noen god forutsetning for en fredelig sameksistens. Da må muslimske ledere forklare sverdversene og Medina-surene. En god kilde for meg er wikiislam.net som har godt dokumenterte kilder på islam og Koranen, og spesielt artikkelen Abrogation (Naskh) (abrogasjon på norsk) er noe som burde vært et sentral element i norsk og vestlige debatt når våre politikere og media hevder at terroren vi ser fra for eksempel IS ikke har noe med islam å gjøre.

Det som er sentralt med abrogasjon er at nyere vers i Koranen og Sunna erstatter eldre vers, og i motsetning til oss har de ikke den gamle og nye pakt men surene fra Mekka og Medina. De mest voldelige versene kommer fra Medina-surene hvor Muhammed og hans islamske hær sto mye sterkere enn det de gjorde da han var i Mekka noen år tidligere. Hvis vi leser Koranen kronologisk, er det nokså avslørende.

Og wikiislam.net er en god kilde for korrekt informasjon om de islamske kildene som utgjør islam. Jeg håper at vi kan få en bedre debatt basert på islams originalkilder, ikke først og fremst hvordan islam praktiseres av muslimer som ikke kan mye om sin egen religion.

Satt på spissen er fundamentalistisk kristendom kjærlighet, mens fundamentalistisk islam er hat, i alle fall hvis du aksepterer originalkildene.

Jeg er selvfølgelig klar over andre tolkinger av Koranen. Nora Eggen har for eksempel skrevet den eneste boken på norsk om Korantolkning. Her skriver hun at ulike vers kan representere normer til ulike tider og i ulike situasjoner.

Likevel er Eggen og hennes likesinnede en liten minoritet. Islamsk Råd Norge støtter seg på Det Europeiske Fatwarådet som ledes av islamisten Yusuf al-Qaradawi som blant annet sier at apostater, de som forlater islam, i ytterste konsekvens kan henrettes for denne «forbrytelsen».

Sammen med det muslimske broderskapet representerer Fatwarådet hovedstrømningen innen sunni-islam som har en bokstavelig tolking av Koranen og islams originalkilder. Er det mulig å reformere islam slik at religionen bli mer i samsvar med Nora Eggen og hennes likesinnede? I så fall må muslimske leder i Norge og andre land være tydelige på hva de mener om de problematiske og voldelige tekstene i islams originalkilder.

 

Følg meg på min nettside StortingsKristian.com, facebook.com/StortingsKristian eller på @StortingsKris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂