Tavle

Folk opplever frustrasjon i møte med debattredaksjonene. Det gjelder både kommentarfelt og ikke minst når det gjelder å komme til på redaksjonell plass. Utfluktene og omgåelsene er mange. Kristian Kahrs har gått noen runder med Adresseavisen. Hans kommunikasjon forteller om to hindre: politiske filtre redaksjonelt og det at avisene setter bort moderering til et svensk selskap Interaktiv Säkerhet, i Varberg, som vet lite om norsk debatt og sletter over en lav sko, ofte helt uforståelig.

Kommunikasjonen med redaksjonen kaster lys over tenkningen som gjør at offentligheten gir et så skjevt bilde av hva folk mener.

Red.

Kjære Stein Arne

Takk for hyggelig prat på telefonen for noen uker siden. Jeg skriver til deg nå fordi jeg er usikker på hva slags kriterier dere har for å komme til med saklig kritikk av islam. Når vi vet at dere har en enstemmig dom mot dere i PFU nettopp for å ha misrepresentert Jan Guldahl i forhold til hans syn på hijab, håper jeg at dette er noe dere har et bevisst forhold til.

Knut Kittelsaa, Tayeb Berghout, Olav D. Svanholm, fikk publisert kronikken Å forstå religiøs ekstremisme – fra Trondheim hos dere. Selv om denne kronikken ikke hadde spesielt tunge argumenter, støtter jeg selvfølgelig at de fikk trykket denne kronikken. Jeg hadde også hyggelige samtaler med både Svanholm og Berghout på telefon, og Berghout vil gjerne drikke kaffe med meg. Da jeg snakket med Svanholm ble jeg imidlertid overrasket over hvor lite han kan om islam, til tross for at han er medlem av Forum for muslimsk-kristen dialog i Trondheim.

Dette var noe jeg ville utfordre dem på da jeg skrev mitt svar, Debatt om islams originalkilder, som er vedlagt. Her ble jeg overrasket og skuffet over svaret jeg fikk fra Gunnar Okstad som skrev, «Det blir litt sært og lite troverdig når en stortingsvalgliste/parti gir seg i kast med en inngående drøfting og tolking av Koranen.»

Hvorfor er det sært og lite troverdig å ha en debatt om hvordan vi skal forholde oss til islam i vårt samfunn når vi har en betydelig innvandring fra islamske kulturer? Hvor mange islamkritiske kronikker har Adresseavisen publisert de siste årene? Hva er Adresseavisens bidrag til at vi kan ha en demokratisk og opplyst debatt om disse temaene?

Da jeg ikke fikk inn svaret mitt, skrev jeg to leserkommentarer under kronikken, men deres svenske partner for redigering av nettdebattene slettet begge kommentarene. I den første kommentaren skrev jeg:

Det er skuffende at Adresseavisen ikke aksepterer et svar på denne kronikken som tar for seg islams originalkilder. Vi vet at dere har fått en smekk av PFU, med tildels meget kraftige reaksjoner blant deres lesere, deres Rom-kvinnesak, fordi dere har misrepresentert meninger som er islamkritiske. Det dreide seg da om Jan Guhldal som skrev en kronikk om hvorfor han ikke ville ansette kvinner med hijab i sin klinikk. Fortsetter Adresseavisen samme kurs uten å bry seg om saklig kritikk av islam? Har dere lært noe av PFU dommen? Hvorfor lar trykket dere kronikken fra Berghout,Kittelsaa og Svanholm uten at de var i stand til å gi en eneste troverdig referanse til sin kronikk? Søk etter min artikkel En bedre forståelse av islam for å se mye av innholdet som jeg gjerne ville svare denne kronikken med. Jeg vil også utfordre Adresseavisen til å godta lenker i kommentarer, som Aftenposten, Dagbladet, VG og de fleste andre norske aviser gjør.


……….

Kan Interaktiv Säkerhet svare meg på hvorfor disse to kommentarene ble slettet? Har det noe med retningslinjene som har blitt gitt av Adresseavisens redaksjon, eller er dette noe Interaktiv Säkerhet har gjort på egenhånd? I denne sammenhengen er det verdt å merke seg at PFU i Guhldal-saken minnet om at «mediene bør utvise romslighet når det gjelder kritikk av eget presseorgan». Og hva tenker Adresseavisen om at de setter bort redigering av redaksjonelt innhold til en ekstern partner som ikke sitter i Trøndelag?
Jeg vil også anmode Adresseavisen å tillate lenker i kommentarer, slik det praktiseres i de aller fleste andre store medier i Norge.

mvh

Kristian Kahrs

On 05/02/2015 21:03, Stein Arne Sæther wrote:

Jeg har nå sørget for at ett av dine innlegg blir publisert. Grunnen til at det ikke kom på, var at moderatorene tolket det som en avsporing av debatten (det handler om mye mer enn den kronikken den kommenterer).

Som jeg peker på i forrige e-post, var innlegget ditt heller ikke helt presist når det gjelder fakta.

Mvh

Stein Arne


On 05/02/2015 18:29, Stein Arne Sæther wrote:

Hei

Jeg har ikke rukket å sette meg inn i alt du tar opp, men vi trykker ikke alle kronikkforslagene vi får.

Når det gjelder refuserte innlegg i nettdebatten, skal jeg undersøke og gi deg tilbakemelding. (De mest vanlige årsakene til at innlegg ikke kommer på, er at skribenten ikke bruker fullt navn eller at det er lenker i teksten).

Når det gjelder Guldahl og PFU, håper jeg du er klar over at vi ble felt pga at ett spørsmål/svar ved et uhell forsvant fra intervju med ham. En annen like Adressa-kritisk passasje var med. Alt det som ble utelatt, samt mer kritikk fra Guldahl, ble kort tid etter publisert under Ordet fritt.

Kronikken vi ikke publiserte, var ikke skrevet av ham.

Vi har, som sagt, ikke trykkeplikt for kronikker, det kommer inn minst tre-fire ganger flere enn det er plass til.

Stein Arne

Hei igjen Stein Arne

Takk for at du tar deg tid til å svare. Det setter jeg veldig stor pris på. Ja, på en måte kan du si at kommentaren min var en avsporing, men det er også forbundet med hele tematikken jeg utfordrer dere på. Jeg snakket med Jan Guldahl i dag, og han er frustrert over dere i Adresseavisen, og han har fått dere dømt i PFU ikke bare en gang med tre ganger, men det skal innrømmes at bare en gang har vært forbundet med islamkritikk. Uansett sier Guldahl til meg i dag at forholdene for islamkritikk i Adresseavisen er dårlige.

Når det gjelder behandlingen av den aktuelle hijabsaken i PFU ser vi at Adresseavisen nektet å trykke et innlegg fra Hege Storhaug om dette, og dere nektet også å publisere en annonse med dette innlegget. Når desken kuttet fra toppen, det mest relevante i intervjuet, legger PFU til grunn at dette var en bevisst handling, ikke en feil fra redaksjonen. Dette skriver også Storhaug om i artikkelen Adresseavisen enstemmig felt i PFU, en artikkel med mange relevante lenker.

Selvfølgelig er jeg enig med deg i at ingen aviser har trykkeplikt på noen kronikker, men det jeg utfordrer dere på er å se om dere i for stor grad har lukket spaltene for saklig islamkritikk. Det er grunn til å stille spørsmål om dette når Adresseavisens kronikkansvarlig skriver: «Det blir litt sært og lite troverdig når en stortingsvalgliste/parti gir seg i kast med en inngående drøfting og tolking av Koranen.» Er det slik at bare de med teologisk embetseksamen skal ha mulighet til å kritisere islam, ikke andre grupperinger som har satt seg godt inn i problemstillngen?

Representerer Gunnar O kun sine egne meninger, eller reflekterer dette en kultur på å ikke aksepere saklig islamkritikk i Adresseavisen? Selvfølgelig aksepterer jeg at dette kan ha vært en uheldig slengbemerkning fra Gunnar O, men i hvor stor grad reflekterer dette holdningen i Adresseavisen? Har dere i tilstrekkelig stor grad tatt hensyn til verdikonservative lesere som er opptatt av Norge og nasjonaldemokratiet? Når hadde dere sist en kronikk som var en målbærer for slike standpunkt?

Hvis vi ser på andre aviser, ser vi en åpnere og mer åpen linje. Aftenposten har for eksempel ansatt Bjørn Stærk som en kommentator/blogger, og her er han mest kjent for sin kronikk Går alene mot strømmen. For et par dager siden trykket de også kronikken Ytringsfrihet på oppsigelse av Hans Rustad. Både Dagbladet og Aftenposten trykker regelmessig kronikker og innlegg fra Hege Storhaug, Hans Rustad Nina Hjerpset-Østlie. Det kan være fordi de mener disse har noe å tilføre samfunnsdebatten, men det kan også være at de ser den stadig økende leseroppsluttningen på document.no og rights.no, nettsteder som har en stor andel frivillige donasjoner.

Alternative medier som document.no og rights.no kommer i økende grad til å bli en konkurrent til etablerte medier, og spørsmålet er hvordan dere i for eksempel Adresseavisen ønsker å ta denne lesergruppen på alvor. Selvfølgelig aksepterer jeg at ikke alt jeg skriver skal komme på trykk i Adresseavisen, men neste gang jeg kommer med et innlegg som er kritisk til islam, håper jeg ikke det blir «avfeid som sært og lite troverdig.» Etter min samtale på telefonen med Olav D. Svanholm ved bispekontoret, ser jeg at jeg har langt bedre kunnskap om islam enn det dette medlemmet av Forum for muslimsk-kristen dialog.

 

Ønsker dere alt godt, og jeg håper dette er noe dere tar med dere videre.

Kristian