Document var til stede på debattmøtet på Cafe Internasjonalen sist uke med temaet «Ønsker vi danske tilstander». Her følger et tilnærmet in extenso-referat av det som ble sagt. Debatten er sentral, særlig for venstresiden. Dype motsetninger blottlegges. Det ble sagt ting som vi mener det er viktig å kunne dokumentere, også for folk som ikke hadde anledning til å være til stede:

Ønsker vi danske tilstander?

Panel:
Arne Hardis, politisk redaktør i Weekendavisen
Osman Rana, leder av Pakistansk Studentforening
Hege Storhaug, Human Rights Service
Asghar Ali, statsviter
Bjørgulv Braanen, redaktør av Klassekampen
Basim Ghozlan, leder av Det islamske Forbundet.
Konfransier: Marte Michelet

Michelet: Ønsker vi slike tilstander I Norge? Ønsker vi dialog, skal vi konfrontere eller snakke med islam?

Arne Hardis: For å starte med det beste først: Ja, vi søker dialog og konfrontasjon. En nødvendig dobbelthet. En debatt om hvilke verdier som skal være rådende. Fordi islam gjør krav på å være en lovreligion. Vil ønsker at andre land får en slik debatt, i Danmark har det resultert i stiftelsen av Demokratiske Muslimer. De sier nei til sharia, nei til dødsstraff. Enorm betydning for danskenes syn på muslimer at det finnes muslimer med samme verdisett. Alternativet er som i Sverige hvor UD trekker ut ledningen (på nettsiden til Sverigedemokratene, red.) og sier: Tal med Säpo. Det gikk ikke godt. (Freivalds måtte gå av, red.)
Norsk alternativ:
Man sa unnskyld da man så at halve verden sto i brann. Forstår godt at man valgte en diplomatiske løsning. Men det er en innskrenkning av ytringsfriheten. Jeg er ikke i tvil om at ytringsfriheten har tatt et skritt tilbake. For slik er det også i Danmark. Selvsensuren brer seg.

Osman Rana: Om man liker det eller ikke, islam er kommet for å bli. Har ikke tenkt å dra. Elsker Norge kanskje mer enn noe annet. Derfor viktig med tillit mellom muslimer og ikke-muslimer. Må ha gjensidig respekt. I Danmark valgte de konfrontasjonslinjen. Mange oppfatter det som respektløst. I Norge fin dialog med Islamsk Råd. En ny fobi har inntatt vårt land, en snikende gift som brer seg fort. Mobbes og latterliggjøres fordi vi velger å holde visse ting hellig.
Mangfoldet er på vei bort. Enkeltindividet settes i sentrum, man må være politisk korrekt for å bli hørt. I et velfungerende demokrati burde ikke Høybråten være redd for å si at han er imot homofilt partnerskap. Vi blir spurt om vi støtter dette eller hint. Jeg ble også provosert av flaggbrenning. Vi hadde en prest i statsministerstolen og han ville selvfølgelig sette et kristent preg på landet. Det er helt naturlig. Ytringsfrihet er ikke ment for å såre andre. Bra at domstolen i Wien dømte Irving for å beskytte den jødiske minoritet som har lidd så mye.

Hege Storhaug: Headingen her er Ønsker vi danske tilstander? Det får vi ikke. Først og fremst fordi våre redaktører og journalisters kunnskaper er foruroligende lave. Ukas høydepunkt er fredag, når Weekendavisen utkommer. I Norge finnes ikke en eneste avis som når denne avisen til anklene. Debatten i Danmark er ærligere, åpnere, mer frihetselskende. Vi ser at de er glad i landet sitt. Mens vi er masochister.

Hege Storhaug forts:
Lavmål til frokost: Aftenposten annonserte debatt mellom meg og Krekar. Det slås fast at det ville vært en debatt mellom ekstremister. Braanen fryktet at en konfrontasjon skulle overskygge alt og uttalte at han ikke ville ha en debatt mellom ekstremister. Ønsket ikke et møte som fokuserte på det mest ekstreme, men utsagn om at «da går vi alle under» venter jeg en forklaring på. Å bli definert som ekstremist – det minner om Stalin-, Hoxha-metoder. Hvilket begrep skal de bruke når de står overfor den virkelige ekstremismen? Jeg er blitt intervjuet I Danmark uten noensinne å få en slik etikett. Man er ikke ekstremist hvis man står for demokratiske verdier. I Danmark er folk blitt røyket ut – de fremstår som de er. Her ligger tåka tjukk. Dialog er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Der muslimer lever etter sharia og humanetikere etter sine prinsipper, får vi parallelle samfunn innenfor samfunnet, og individet bestemmes ut fra gruppetilhørighet.

Asghar Ali: I Danmark en situasjon hvor det helligste, islam, blir latterliggjort. Ambassadørene ville snakke. Svaret var: vi er ikke interessert. De dro til Midtøsten, så brer det seg boikottaksjoner, ser at folk tyr nesten til våpen. Et resultat av dansk konfrontasjonslinje. Norge, like såret, tar initiativ til å reise til Midtøsten. I tråd med islam å beskytte utenlandske interesser. Statsministeren legger til rette for reisen. I tillegg reiser representanter for Islamsk Råd til Pakistan. Norske muslimer drar til Pakistan for å få dem til å slutte å angripe Telenor! I mitt hode: svaret gir seg selv. Ønsker man konfrontasjon får man danske tilstander. Ønsker man dialog får man norske tilstander. Hvis man mener dialog ikke er veien, må neste skritt være å legge ned UD og ambassader.

Bjørgulv Braanen: Det snakkes om vestlige verdier, da mener man ikke krigen mot Afghanistan, terrorlover, Abu Ghraib. Da tas ikke disse sider med. Men når man beskriver islamsk side, da er det terror, og vold – bare det negative. Vi må diskutere like for like. Kan ikke hente opp et eksempel fra ett muslimsk land og bruke det. Hva er det målet vi jobber for, og hva er fornuftig i forhold til det? Islamofobi: En konfronterende linje fungerer ikke i forhold til muslimske land, og den minsker også rommet for opposisjonen i disse landene. Den funker ikke positivt i våre land, den stigmatiserer muslimer, funker negativt. Jeg vil vekk fra sinnelagsetikken og over på konsekvensetikk – hva er resultatet av våre handlinger? I en demokratisk debatt må også islamister få lov til å komme til orde. Senest i dag, ville Frp nekte bokhandleren fra Kabul, Mohammed Rais, å komme til Norge. Vi må ikke få en ny totalitær stat, og brenne ut standpunkter vi ikke liker. Skillet islamist-religion får politiske konsekvenser; ingen muslimer i Norge vil ha sharia, men muslimene ønsker plass for religiøse verdier. Akkurat som regjeringspartiet i Tyrkia, AKP, vil ha religiøse verdier. Det er folk som ønsker at islam skal ha betydning for seg. Vi som er norske bør ikke stille oss så uforstående. Forsker Bjørn Olav Utvik har sammenlignet islamister med Lars Oftedal. Den kristne bevegelsen har vært en blanding av sosial og politisk vekkelse. De har hatt politiske ambisjoner. Ganske avgjørende: La det gå stille og rolig. Ingen trussel I Norge: ingen ønsker noen trussel i Norge. En utmerket situasjon, hvis vi slipper muslimene til… Må ikke la oss lede av denne situasjonen. I Tyskland i mellomkrigsårene var jødene i ferd med å bli integrert. De giftet seg med tyskere. Så kom nazistene og ødela alt.

Basim Ghozlan: (til Braanen) – Er du skap-muslim? På arabisk har vi et uttrykk: – Hvem tjener på det? Vi må spørre: Hvem tjener på konflikter? Koranen sier: Diskuter med dem på beste måte. Selv argumentasjonen til Djevelen er med I Koranen. Så langt går ytringsfriheten! Ved dialogens begynnelse må vi kartlegge hverandres ståsted, avsløre misforståelser, falske uenigheter. Kan finne plattform for å løse uenigheter. Ekstremisme: nasjonalisme, religiøs, uvitenhet, vil utrydde andre, de som tror de kan utrydde muslimer tror på en illusjon. Mistenkeliggjøring fører til mer mistenkeliggjøring. Hvis du tror andre er dumme, og vil utrydde dem…

Hege Storhaug: Qaradawi er for dødsstraff for homofile, for selvmordsaksjoner mot sivile, her ligger svakheten ved Braanen. La oss få se hva folk står for. Ghozlan vil ikke ta avstand fra Qaradawi.

Michelet: Hva har du oppnådd ved å henge halen på grisen? (Storhaug sa I et intervju med Klassekampen at det var en gruppe mennesker myndighetene ikke burde behandle som talsmenn, da de er islamister, og nevnte Ghozlan bl.a.)

Hege Storhaug: Halvparten av mine venner er muslimer. Braanen, du har vært anti-religiøs. Jeg har ikke respekt for politisk islam.

Basim Ghozlan: Jeg støtter Qaradawi på mange ting, ikke på andre. Har all respekt for ham. Står for mange bra ting. Kan ha sagt noe jeg er imot. Han er ikke profet! På min side: ca. 3.000 titler. Du lager merkelig rettssaker.

Asghar Ali: Når Hege Storhaug mener vi har sekulær stat, og vi har kristen formålsparagraf i barnehage og skole, da er du på en annen planet.

Hege Storhaug: Akkurat som vi har sekulære muslimer. Det går på et skille mellom religion og stat.

Rana: Storhaug stempler også meg som islamist. Hege Storhaug blir betalt for å si dette. Ellers hadde hun ikke fått statsstøtte. Prøver å fremstå som seriøs. Dagbladet skrev i desember 2002 om jentene som ble presset til å komme med overdrevne historier. Holder ikke Hege Storhaug for å være en seriøs debattant. Sekulær: Vil ha ensrettet samfunn. Vil ikke støtte Hege Storhaug som kun vil ha sekularisme.

Hege Storhaug: Hadde håpet at folk ikke ville gå ned på så ynkelig nivå. Du finner ingen som er presset. Har nevnt deg også, husker det nå. Osman Rana sa til Dagbladet nylig at han forstår ikke hvordan noen kan være muslim og sekulær. Ikke saus sammen alle muslimer.

Rana: Du feilsiterer meg. Jeg sa jeg forstår ikke begrepet sekulær muslim. Human Rights Service – det dere har stått for er farlig for demokratiet. Du mener at muslimer ikke skal få si at et samfunn også skal ha muslimske verdier.

Storhaug: Jeg vil at folk skal få si det de vil.

Arne Hardis: En interessant debatt. Er enig i at ordet islamist er upresist. Flummy talk: dialog og samvær. Som vi kommuniserer! Når man taler om religion i det offentlige rom: beskyttelse av mindretall. I Danmark har vi folkekirke, en halv statskirke. Den skal ikke blande seg. Det springende punkt er troens ukrenkelighet. Den gjelder i gudshusene. I det offentlige rom gjelder andre regler. Der må man finne seg i latterliggjørelse, og retten til å kritisere religionen. Hvis jeg aksepterer billedforbud så utvider religionen sitt domene. Hvis noen føler seg krenket, det har man domstoler til. Riksadvokaten i Danmark fant at tegningene lå langt innenfor grensen for ytringsfrihet. På et pleiehjem skal det tas hensyn til at muslimer ikke spiser svin, liksom maten skal være kosher for troende jøder, eller vegetarisk for vegetarianere. Det er kun et økonomisk spørsmål. Men noe helt annet er å slutte å servere svin fordi noen muslimer føler seg krenket. Noen ganger står man overfor et enten eller. Man måtte enten utgi «Sataniske vers» eller la være. Ville boken utkommet i dagens klima? Mange var uhyre provosert den gang.

Braanen: Hege, ditt språk – å røyke ut islamismen. Ikke klart hva du her mener. For øvrig: Ikke gå etter å få røyket dem ut. Det fører ikke noe godt med seg. Din måte å diskutere på, du ligger tynnest an. Hender enig med deg. Ingen har ønsket lovforbud mot tegningene. Problemet: Danmark har en statsminister som kan mene noe. Fogh Rasmussen kjefter og smeller i andre sammenhenger , men i denne saken er han taus. Den norske debatten taklet det godt.

Arne Hardis: Hatt intens debatt om loven – forbud, ingen vil si det høyt, ytringsfriheten innskrenkes uten lovendring.
Det norske samfunn har beklaget – at det innskrenker ytringsfriheten er jeg 100 % sikker på, slik er det i Danmark.

Ashgar Ali: Viktig å få brakt på det rene om personers historie; hvilke troverdighet de har.

B. Ghozlan: Jeg er muslim og har aldri hatt noe problem med å høre kritikk. Men er det verdt å kaste søppel på en gravplass? Man fornærmer ikke de døde, men de pårørende blir såret. Å kaste søppel er også en ytring, jeg mener det er det samme. Si alt du mener, men ikke såre andre. Det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre.

Hege Storhaug: Jeg har ikke fått røykt ut de anti-demokratiske pga. sånne som deg, Braanen.

PAUSE, etterfulgt av debatt. Spørsmål fra salen.

Ali Haghi: Hege Storhaug sier at islam er den største trussel vi står overfor. Jeg har en annen oppfatning. I Dagladets Magasinet sto en artikkel om de svarte I USA. De svarte mennene er tapere. Hege, er det du frykter egenskaper ved muslimer, mange av dem er jo under utdanning, eller er det islam i seg selv. Det er en annen ting.

Hege Storhaug: uansett hva jeg sier og skriver blir det ikke oppfattet: Det er ikke islam, men islamismen som totalitær ideologi. Det er den største trussel mot Europa, som vil velte det sekulære demokratiet og innføre sharia.
Frykter problemer for muslimer i Norge med henteekteskap , er med å utvikle en underklasse. Se på Storbritannia, der sikhene har gjort suksess, mens pakistanerne utgjør en underklasse.

Osman Rana: Her sitter Hege og sier islamisme truer, men hun sier hun ikke vet hva det er. Du frykter pakistanerne skal bli en underklasse: 10 % av legestudentene I Oslo er pakistanere. Når hun vil bestemme hvem jeg får gifte meg med er hun totalitær.

Ashgar Ali: «Berømmer » Danmark som har okkupert Irak, hvor 100.000 sivile er drept. Danmark okkuperer Irak, og anklager muslimene for at de er terrorister!

Storhaug: En av fire pakistanske kvinner er i arbeid.

Hardis: Det er feil at ikke Irak diskuteres i Danmark. Det utkommer stadig arbeider om at krigsgrunnlaget ikke var i orden.

Ali: Danmark er deltaker i okkupasjonen og anklager muslimer for å være terrorister!

Hardis: De jeg anklager for å være terrorister er de som utstyrer seg med bomber.

Rana: Reagerer på selektiv forståelse av terrorisme. Terrorisme er å skade et folk. Danmark fremstår som terrorstat. Det har ikke FN-mandat. En ulovlig okkupasjon. Dreper sivile. Reagerer når Israel for å ta en palestinsk aktivist, måtte ta livet av 14 palestinske barn samtidig.

Hardis: Vi kommer til å diskutere andre ting: erkjenner at krigen påvirker folk. Grunnlaget var feil, men nå er vi der på FN-mandat for å etablere demokrati.

Lars Gule: Denne siste meningsutveksling illustrerer betydningen av å holde idealet om balanse i hevd. Muslimer klager over at «vi» ikke skiller mellom dem. Men nå holder dere Danmark ansvarlig for hva Vesten gjør. Vi må klare dialogen.

Vi har et for dårlig livssynsforsvar i Norge, jfr. KRL-saken. Samtidig nødvendig med konfrontasjon av krefter som truer likeverd, likstilling og borgerlige friheter. Dessverre for mange muslimer som vil ta hele «pakka» med inn i samfunnet. Hva islamisme er krangler vi fortsatt om.

Arild Rønsen: Her om dagen en kronikk i Klassekampen om hvordan muslimer, jøder og kristne ser forskjellig på billedbruk. Debatten hører hjemme i religiøse miljøer, ikke i det offentlige rom. Muslimer hånes/drives gjøn med og de må tåle det. Det handler om overtro. Skal ikke ha mer respekt for dere enn Jesu gjenkomst. I min himmel spiller Rolling Stones hver dag. Dialog og konfrontasjon: selvfølgelig begge deler. Forutsetter at ingen kan si at noe er hellig.

Asghar Ali: vi har injurielovgivning. 1,4 milliarder muslimer holder profeten for helligere enn seg selv. Skal det være del av injurielovgivning eller ikke? Irving ble dømt. I islam heter det at en ikke skal latterliggjøre andres to..

Braanen: Rønsen sier: dette angår ikke meg. Vi skal tåle det (satire.red) Kanskje det, men tenke på antisemittismen i tyveårene – hvor karikaturene av jødene ble banka inn i blader som der Stürmer. Som politisk engasjerte mennesker angår det oss hvis en minoritet blir hånet, i massivt omfang. Vi skal sørge for at de møtes med den respekt som trengs. Rønsen tar det ikke inn over seg.

Basim Ghozlan: Hvorfor skal jeg tåle å bli hånet? Jeg synes ikke det. Enkelte handlinger kan ikke tolkes som annet enn hån, på linje med å håne gravplasser. Det er ikke lov å håne de levende.

Hege Storhaug: Ordet islamofobi er nevnt flere ganger. Fobi er en sykdom. En stalinistisk metode for å brennmerke folk som syke. Braanen snakker om antisemittisme på 20-tallet. EU stanset en rapport som viste at den økende antisemittismen i Europa skyldes muslimsk innvandring. Jeg har problemer med å forstå at profeten kan være hellig. Han giftet seg med en 9-åring, drepte jøder og en poet.

Osmar Rana: Jeg er glad jeg ikke ble mobbet som barn. Det er greit med visse regler. Vi er ikke dyr. Hvis man gjør det (krenker noen. red) er det god folkeskikk å si unnskyld.

Forkastelig hvis det stemmer at muslimer forfølger jøder – det er ikke lov i islam.

Norske medier: hvis man tar jødetesten på det som skrives i norske aviser om muslimer (dvs. erstatter muslimer med jøder. red) ville folk skreket opp. Hege bidrar sterkt.

Arne Hardis: Sammenligningen med jødeforfølgelsen er infam. Jødene ble forfulgt på sine liv. Muslimenes forsøkes integrert. Det brukes milliarder på dette arbeidet. Det er den viktigste diskusjonen i Danmark; ikke hvordan de skal ekskluderes eller drepes!

Jeg var for min del ikke klar over at profeten var så hellig. Det har selvfølgelig betydning at dere sier det. En opinionsundersøkelse i Danmark viste at 50 % følte seg krenket. 16 prosent følte seg ikke krenket.

Gule: Viktig å skille mellom noens tro og vedkommende som person.

Rønsen: Braanen bruker ordet «forhånet i massivt omfang». Hva er det? Tegningene? Jeg har aldri hørt om det før. Poenget: For noen som føler seg forhånet så ender det i Tvillingtårnene. Forhånet: Bondevik ble hengt ut i en årrekke i prime time. De fleste i Norge har ingen tro og vil gjerne fortsette med det.

Braanen: Det er et eller annet med Rønsens måte å tenke på: konsekvensetikken kommer inn. Du kan’ke barre si: De får gjørra det i moskeen! Til antisemittisme: selvfølgelig ble jødene utryddet, men det hadde et forspill. Skal ikke trekke paralleller for langt, men interessant å se på at en minoritet holdt på å bli integrert. Ja, det er muslimer som hater jøder, men det var også mange jøder som foraktet kristne.

Hege Storhaug: Er det noen som kan forestille seg en Camilla Collett, Ibsen, Hamsun – uten å bryte god folkeskikk?

Daglig diskuterer vi ikke hinduer, buddhister. Vi snakker ikke om andre enn muslimer.(underforstått: hvorfor?)

Asghar Ali: (til Hardis): Ble litt letta da du sa at du ikke forsto dybden, omfanget.

Rana: Igjen dette med at alt bør være lov å si, men også pressen har en vær-varsom-plakat. Med tilsvarsrett. Regler som er enkle, fornuftige. Når det gjelder Heges påstand om at det alltid dreier seg om muslimer, så er det få hinduer i Norge. Det er også tvangsekteskap blant hinduer og sikher.

Helge Ramstad: Representerer en stor muslimsk befolkning noe godt? har vi fordel av det bortsett fra deres arbeid? vi har hatt nok av religionskriger. Vil dere integreres?

Basim Ghozlan: Mener jeg er godt integrert. Spiser norsk mat, snakker norsk.

(snakker om Storhaugs bilde av profeten): Jeg har et annet bilde av profeten. Når det gjelder Qaradawi: Jeg sier rett ut hva jeg mener, om barnegiftemål for eksempel Hvorfor skal ikke dette være nok for deg? (Braanen applauderer)

Hege Storhaug: Vil ikke diskutere profeten og historiske hendelser. Eks: da Khomeini kom til makten, ble giftemålsgrensen satt til 9 år eller yngre hvis kjønnsmoden. Hva profeten gjorde 1400 år tidligere får konsekvenser. Ser det gang på gang: De vil ikke snakke om det. Vet også at han gjorde gode handlinger, men da må man også si nei til negative handlinger.

Basim Ghozlan: Har skrevet en artikkel om (profetens) massedrap. Om Aisha er det stor uenighet. Hvis dømme ut fra mitt bilde…

Osman Rana: Vil snakke om integrasjon: må skille mellom integrasjon og assimilasjon. Vi muslimer må ikke drikke etc. Jeg liker Armani-klær, og noen ganger går jeg på ski. Husk behandlingen av samene. Må vi tenke og mene likt? Er godt integrert, men vil ikke bli assimilert.

Asbhar Ali: Jeg kan dokumentere at Hege kommer med sprøyt: hennes troverdighet er lik null.

Arne Hardis: Ikke så satans konstruktivt dette her. Nei, du skal ikke integreres til å spise noe eller forkaste profeten, men det er nødvendig med en reform av islam. Jeg har stor respekt for religion, men følelser gjelder ikke som argumenter i det offentlige rom. Bibelen er ikke en hellig bok, men en bok om det hellige.

Tariq Ramadan har foreslått å kunngjøre et moratorium over sharia. Hvofor ikke avskaffe hele sharia?

Osman Rana: Folk som tar avstand fra sin religion blir hyllet i Danmark. Som Naser Khader. De som går i moskeen hver fredag blir ikke hyllet.

Tore Keilen (red av LexOrient): Det finnes ikke noe billedforbud av profeten i islam. Det finnes et generelt billedforbud av Allah og levende vesener. Men forbudet mot å avbilde profeten finnes ikke.

Til muslimene: Dere vil ha respekt. Hva gjør dere med den dype forakt i Koranen mot sånne som meg?

Marthe Michelet: -disse muslimene – der har vi det…

Basim Ghozlan: Kafir – de vantro – er de som bærer våpen mot muslimene. Da må de forsvare seg. Ikke problem at man ikke tror, men de som bærer våpen mot muslimene er problemet.

Rana: Muslimske teologer har i 1000 år sagt at det er et billedforbud, og så kommer du og forteller det motsatte. Jeg tror ikke på deg.

Innlegg fra salen: Under 2. verdenskrig ble hundretusenvis av asiater tvangsflyttet for å slåss mot nazistene. De ligger gravlagt i Europa.

Enhver profet er profet og det skal ikke gjøres forskjell på dem, de skal alle respekteres.

Når vi snakker om dialog må vi bli enig om grunnleggende prinsipper. Sharia er veldig vid, må bli enig om hva vi snakker om.

En stor rapport om domestic violence, som viste at det ikke har noe med religion å gjøre.

Hege Storhaug: Lyst på å nevne noe om vi har fått sharia i Norge, for det har vi. Erna Solberg mer enn luftet tanker om familielovverk. Har ikke tall på alle kvinner som har henvendt seg til Human Rights Service og klaget over menn som ikke vil gi dem skilsmisse.

Marthe Michelet: Hvorfor kan du ikke det – tallfeste det?

Hege: Islamisme blir et hovedtema i Norge.

Asghar Ali: (til artikler om at pakistanskættede foreldre sender norske barn til Pakistan på lengre opphold) Du snakker om 5.000 barn som stadig oppholder seg i Pakistan. SSB fant 1.000 barn spredt på tre land. Du sprer fordommer og sprøyt.

Lena Lindgren: Rønsen ser ikke tendens til forfølgelse, alle sammenligninger med antisemittisme avvises. Det er faktisk en FN-rapport som sier at islamofobi er den raskest voksende form for rasisme, og det er Europa som er arnested. Tenker mest på Hardis: Du har et ansvarligprosjekt; hvis aksepterer det: hvordan ser du din egen rolle i denne prosessen?

Arne Hardis: vil gjerne i dialog, men på spørsmål: nei, aksepterer ikke den FN-rapporten. Det har vært visse utspill i Danmark, bl.a. fra en EU-parlamentariker fra Dansk Folkeparti som sa at muslimer burde bo i muslimske land, men også Dansk Folkeparti har den senere tid moderert seg. Jeg tror ikke på fobien.

Jeg har fått vondt i magen av å sitte her og høre på så mye konflikt og ballade, uten å føle dialog. Vet godt det er provoserende å si at sharia må ut, men så er det ikke sværere enn å ta stilling til om man er for stening for hor, her og nu, eller som utopi. Går man for det? Det må man kunne svare på. Hadde aldri trodd jeg skulle sitte offentlig og diskutere det!

Osman Rana: Dere må være forsiktige når dere diskuterer islam. Ingen trussel mot velferd, demokrati, religionsfrihet. Det Krekar sier er komisk. Faktisk: vi muslimer ønsker ikke sharia i Norge. Det vil ikke passe. Viktig å være ansvarlig. Ordbruken er blitt stygg. Ekstreme utskudd på spilles ut på sidelinjen. Ellers vil vi få danske tilstander.

Hege Storhaug: Påstanden «samtlige muslimer i Norge er mot sharia». Det er interessant at ordstyrer sa at hun først ville gi ordet til en danske og så til en muslim. Man reduserer folk til gruppe og religiøsitet. En av ungdommene som ble rost i Stoltenbergs nyttårstale sa i TV-intervjuet: -Jeg som muslim. Det gjorde inntrykk på meg. Vi må forholde oss til hverandre som personer og holde religion i bakgrunnen.

Asghar Ali: Mange tror muslimer er redde for å diskutere, men det må være basert på respekt og faktiske forhold.

Braanen: Har merket meg at Rushdie-oppropet sier islamisme er den ny store trussel. Det som er interessant i denne debatten: at man ikke nevner norske muslimer, og at man driver en eksersis med Konranen som vi kjenner godt fra Bibelen, det er samme greia. Nå har du (Hege.red) alle her – du har ikke kritisert deres standpunkter overhodet. Hvis det skal være noen trussel – må den være her. Du henter eksempler utenfra og overfører dem på norske forhold. En kjent skremselstaktikk.

Du konstruerer en fiende og slår mot den, uten at det har snev av virkelighet.

Den norske tradisjon står rotfestet. Senk skuldrene! Hvis vi ikke føkker opp vil dette gå bra. Mitt forslag: Ta det rolig.
Men hvis du kjører hardt vil du provosere frem islamister.

Dasim Ghozlan: Det beste er å møte mennesker med tillit. Jeg er redd hunder, men prøver å bli venner med dem. Moskeen er åpen for alle, også for Hege Storhaug.

Les også

-
-
-
-
-
-