Sakset/Fra hofta

Dagbladet beklager seg på lederplass over den uvanlig hatefulle responsen på Marte Michelets kommentar 8 mars, og sikter til andres illiberale, obscøne og aggressive tilnærming til Michelets sobre invitasjon til en fruktbar meningsutveksling:

Det er ingen temaer som vekker slikt engasjement som islam og feminisme. Kombinasjonen viste seg å være eksplosiv. Selv for garvete lesere av nettdebatter var den voldsomme responsen uvanlig hatefull, og svært mange av innleggene var så obskøne at de ikke kan settes på trykk. Mer saklige debattanter i andre fora har også lagt seg til en aggressiv og illiberal form som vanskeliggjør enhver sjanse til en fruktbar meningsutveksling.

At ingen temaer vekker slikt engasjement som islam og feminisme er sikkert og visst. Og Marte Michelet og Dagbladet valgte derfor å vise sin usedvanlige innsikt i dagens samtaleproblematikk ved å engasjere seg i et ikke-aggressivt og ikke-obscønt forsøk på dialog:

– Det vi ser er at den generelle hetsen mot muslimer, basert på ideen om at de truer «vår» likestilling, nå fører til stadig flere direkte angrep på europeiske innvandrerkvinner, både fysisk og juridisk.

– Det er dette som er den tragiske konsekvensen av den nye islamofobe feminismen, som prekes av alt fra nynazistiske grupper til tilsynelatende velmenende organisasjoner som Human Rights Service.

– Over hele den vestlige verden har Hege Storhaug-aktige aktører dukket opp og gjort felles sak med krigshissere, høyrepopulister og kristenfundamentalister. Gjennom å skyve omskårne, tvangsgiftete og voldsutsatte minoritetskvinner foran seg har disse Storhaugene gitt legitimitet til en antimuslimsk høyrebølge som sveiper over Europa og USA med skremmende styrke.

For sikkerhets skyld bar Michelets avbalanserte meningsutveksling overskriften «Brun Feminisme», slik at selv ikke de aller mest tungnemme skulle være så uheldige å gå glipp av hva Michelet og Dagbladet mener om opposisjonen og denne verdens Storhauger. Det kan tenkes at jeg er i overkant mistenksom, men jeg tror nesten at Michelet ganske sikkert mente brun som i nazistisk og ikke brun som i flittig bruker av solarium. I tråd med Michelets og Dagbladets behov for tydelighet i en eventuell dialog, legger jeg forøvrig til at samtlige av uthevelsene er mine. Bare for sikkerhets skyld, altså.

Her er det nemlig bare å ta selvkritikk – og fremover bør man bestrebe seg på å legge seg så tett opptil Dagbladets kriterier for en fruktbar meningsutveksling som overhodet mulig. Det ikke-aggressive og liberale tilsvaret Dagbladet har gjort seg til talsredaksjon for, vil da lyde omtrent sånn:

Kjære ideologiske skadevoldere generelt, og Marte Michelet samt Dagbladet spesielt!

Dere livsfarlige, islamofile appologeter er skyld i Talibans og den øvrige islamismens fremmarsj. Den tragiske konsekvensen av deres ideologiske blindside er stadig flere direkte angrep på europeiske innvandrerkvinner og –menn, som for eksempel Ayaan Hirsi Ali og Naser Khader, samt innfødte europeere som Theo van Gogh og Kurt Westergaard. For ikke å nevne kvinnemishandlingen og alle æresdrapene, samt den økende hetsen av europeiske homofile – gjerne med annen etnisk bakgrunn. I tillegg har dere personlig skylden for økningen i forfølgelse og voldelige anslag mot europeiske jøder begått av muslimer, noe som utvilsomt er et resultat av den antisemittismen dere aktivt fremmer ved deres uhemmede propaganda til fordel for palestinere, og den nær sagt klamme omfavnelsen av reaksjonært og voldsfiksert islamistisk tankegods som har fulgt derav.

Overalt dukker Michelet-aktige aktører opp og gjør felles sak med islamistiske krigshissere, voldelige venstreekstremister og andre muslimske fundamentalister, som blant andre Islamsk Råd i Norge og Hizb ut-Tahrir. Ved å skyve toleranse og humanisme foran seg, gir disse Micheletene legitimitet til – og rettferdiggjør – en anti-kvinnelig apartheid, voldelig islamisme og eurofobi som sveiper over verden med skremmende styrke.

Til orientering mener forøvrig jeg og flere andre at Michelet- og Dagblad-aktige aktører som dere, er illiberale, anti-demokratiske jødehatere og stalinister alle som en. Så ille at dere til overmål tangerer nazismen og Hitler personlig, faktisk. På bakgrunn av dere premietullingers irrasjonelle holdninger anser jeg det som fullstendig rett og rimelig å karakterisere dere som menneskehetens grumsete bunnfall, men av hensyn til en fortsatt meningsfull og viktig samfunnsdebatt ser jeg ikke noe poeng i å gå til ytterligheter i denne omgangen. Men samtlige argumenter, undersøkelser og analyser dere fremfører, vil fra min side naturligvis bli sett i lys av denne min mening. Mistenkeliggjøring av deres posisjon og personlige preferanser blir også en selvfølgelig og logisk konsekvens av dette.

Bortsett fra det, så ser jeg med glede og forventning fram til en videre fruktbar meningsutveksling om både dette og mange andre temaer i fremtiden. Håper på en snarlig og høflig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen,
Nina Hjerpset-Østlie

Men siden ingen så langt har hatt vett på å svare Michelet og Dagbladet i den fruktbare formen de åpenbart foretrekker, så blir det vel neppe noen fornuftig meningsutveksling denne gangen heller. Og det er nok sikkert like greit – nå som debatten i motsetning til Dagblad-Michelets vennlige invitasjon til en god samtale helt uforutsett har druknet i primitiv burka-støy.

Forresten er det hittil ukjente burka-støy i likhet med Storhauger enda et oppfinnsomt og morsomt ord fra redaksjonen i Dagbladet. Dessuten er det splitter nytt. Andre tilsynelatende ukjente, men ikke særlig nye, norske ord er for eksempel: Vi har foretatt en grov feilvurdering. Min/vår kronikk var et usivilisert angrep på våre meningsmotstandere, hvilket vi burde forstått at bare ville vanskeliggjøre ethvert tilløp til det som ellers kunne blitt en fruktbar og sivilisert meningsutveksling ytterligere. Vi beklager.

Kan Michelet og Dagbladet i det hele tatt stave det siste, mon tro?

Den evnen trenger de for så vidt heller ikke, dersom en full stans av en videre meningsutveksling var det Michelet og Dagbladet i virkeligheten ønsket seg og derfor publiserte kronikken «Brun feminisme» i håp om å oppnå. Men i så fall er det jo en smule underlig at man etterlyser – og beklager mangelen på – en fruktbar meningsutveksling på lederplass i ettertid. Det er da ingen som av rasjonelle årsaker etterlyser noe man for enhver pris ikke vil ha?

Dagbladets leder: Burka-støy