Både NRKs sending fra anti-terror demonstrasjonen 25.08. og Debatten to dager senere, var begge interessante forestillinger i medie-Norges oppkonstruerte narrativ rundt islam og muslimer. Mediene ønsker å fortelle hovedsakelig tre ting. Det ene er å skjønnmale islam og totalt frakoble islamistenes terror fra islam. Det andre er at dersom muslimer i Norge blir radikalisert, så er det mediene og storsamfunnets ansvar generelt, og Frp-politikeres spesielt. Det tredje er at uansett islamistenes brutalitet mot trosminoriteter, så handler debatten her hjemme om hvordan muslimer i Norge er ofre. Altså når islamister korsfester, halshugger og steiner trosminoriteter i Midtøsten (eller driver intoleranse og inhumanisme som Bushra Isaq velger å kalle det), så er norske medier mest opptatt av å fremstille norske muslimer som ofre.

Usman Rana var en av gjestene i studio under NRKs sending fra anti-terror demonstrasjonen. Usman Rana viste til autoriteter innen islam og gjenga med egne ord det som tidligere er blitt kjent som islam-indeksen.

-Dersom man hadde plassert en muslim fra et kalifat på 700-tallet i dagens Norge, hadde denne muslimen fra 700-tallet trodd at han var i et islamsk kalifat fordi Norge har islamske verdier som rettferdighet, mangel på korrupsjon, menneskerettigheter, velferdssamfunn. Dette er islamske verdier. Vi må ikke fokusere på noe annet
-Vi må se på at menneskeheten har det veldig godt i Norge, og det er det som er sentralt i islam.

Debatten ble delt i to der første halvdel var forbeholdt muslimer og fortellingen om et grunnleggende uskyldig islam som dessverre er blitt kuppet, samt muslimenes vanskelige situasjon i Norge.

Bushra Isaq snakket om en dobbel tragedie. Hun var oppgitt over islamistenes intoleranse og inhumanisme, som hun altså valgte å kalle bestialitetene som nå pågår i deler av Midtøsten. Men Isaq var like opptatt av å formidle at islam er kuppet. Hun lot til å bekymre seg mer over muslimers renommé her hjemme, enn hva muslimer faktisk gjør der ute.

-Til daglig nå ser man oppslag etter oppslag om vårt trosgrunnlag. Islam blir relatert til helt brutale handlinger. Det setter oss under en dobbel tragedie hvor vi føler at vår religion er blitt kuppet. Og så er vi helt oppgitt og fortvilet over den intoleransen og inhumanismen som disse gruppene står for. Så tenker vi jo på hvordan vi som muslimer i Norge blir oppfattet av storsamfunnet med disse oppslagene.

Islamsk Råds Mehtab Afsar fikk under Debatten understreket at islam er tuftet på fred og kjærlighet. Samtidig formidlet han at muslimer blir ofre fordi islam ikke fremstilles som udelt fredelig i mediene.

–Det er vi muslimer som står midt oppe i dette, og den doble tragedien som Bushra nevner. Det er jo akkurat det som er på en måte vår hverdag – at vi da føler at det er ikke det vår tro er. Det er ikke det islam er. Og hadde islam virkelig vært det bildet man får av islam i media, så hadde jeg aldri vært muslim. Jeg kjenner en annen islam. En islam som bygger på fred, på kjærlighet, på medmenneskelighet. Det er mye mer enn den brutaliteten vi nå ser i media. Og det er ikke den islam vi er opplært til å leve i tråd med.

Rana var under anti-terror demonstasjonen opptatt av identitesspørsmålet og derigjennom ansvarliggjorde han både nordmenn flest og Frp, for muslimers radikalisering. Han understreket viktigheten av at

-Norske muslimer får lov til å være lojale nordmenn og samtidig får lov til å være praktiserende muslimer. Vi har veldig mange som føler at de ikke har fått dette signalet fra storsamfunnet, og at politikere og medier er ute etter dem dersom de velger å praktisere islam og samtidig være gode nordmenn. Når de får det signalet, blir de veldig fort fremmedgjort. Da havner de lett hos ekstremistene som sier at Vesten hater oss uansett. Kom til oss! Vi skal gi dere tilhørighet. Så det er viktig at politikere også tar et ansvar, mest kanskje politikere fra Frp som etter mitt skjønn har bidratt til å stigmatisere veldig mange unge muslimer.

Usman Rana og Mehtab Afsar utmerket seg begge i hver sin NRK-sending, ved å forsøke å fremmedgjøre islamistene fra islam. Begge forsøkte å avfeie islamistene som uvitende om islam og islamsk teologi. Rana mente man måtte ta bort den religiøse legitimiteten til ekstremisme og viste til at 11. september terroristene var hyppige gjester på barer og strippeklubber. Usman Rana forsøkte å frakoble islamistene fra islam ved hjelp av islamsk teologi. Dette arbeidet ønsker han å gjøre selv. Slik kan han selv definere teologien og siden bruke definisjonen til å frakoble islamistene fra islam. Både de islamske terroristene i Islamsk Stat og Profetens Ummah, ble systematisk forsøkt frakoblet enhver kobling til islam.

-Disse ekstremistene bruker en del teologi, en del tekster til å rettferdiggjøre sin ekstremisme. Og det er det særlig et muslimsk ansvar, og gjerne fra et ortodoks ståsted, at vi angriper dette misbruket av islamsk teologi.

-Men så må vi huske på at nesten ingen i Profetens Ummah har noen teologisk bakgrunn. Det er veldig viktig å understreke.

Mehtab Afsar viste direkte til Koranen:

-Man kan ikke drepe i Allahs navn. Man kan ikke drepe uskyldige mennesker. Det står i Koranen at dersom man dreper ett uskyldig menneske, så er det som å drepe hele menneskeheten.

-Så for oss som da står midt oppe i dette, så selvfølgelig må vi også kunne forklare teologisk om det var noe teologisk islam, noe teologisk grunnlag for at man gjør dette. Vi har ikke funnet noe islamsk teologisk grunnlag for at noen kan i Allahs navn, eller i islamsk navn ta livet av uskyldige mennesker. Dette er ikke i tråd med islam. Det er noe som islam fordømmer. Det er noe som vi fordømmer.

Det mange har lyst til å spørre Mehtab om er selvfølgelig hvem som er uskyldig i islams navn? Er de som konverterer til andre religioner uskyldige? Er trosminoriteter som nekter å underkaste seg Allah uskyldige? Er homofile uskyldige? Er ulydige kvinner uskyldige? Er voldtatte kvinner uskyldige? Dette er noen få av spørsmålene vi ønsker svar på. Men vi får aldri noen svar fordi NRKs programledere kun er statister i en større fortelling der islam skal forstås som en uskyldig og fredselskende religion med rettferdighet og menneskerettigheter i sentrum.

Debattens programleder Ingunn Solheims innledning lovet godt.

-Det er med støtte fra enkelte norske ungdommer at det nå herjer islamister i Irak og Syria. De dreper folk som ikke kan koranvers, og hevder at det er rett islam å ha dødsstraff med halshogging.

 

Dessverre kom ikke Debatten til å handle om Solheims introduksjon. Det meste handlet enkelt sagt om alle andres ansvar for muslimers radikalisering, for hvordan norske muslimer er ofre – uansett, og det handlet om at islamister har misforstått islam.

Mot slutten fikk vi stadfestet medienes omvendte fokus i narrativet rundt islamske ekstremister. Slutten på Debatten kom til å dreie seg om Hadia Tajik og hennes oppfordring til skittentøyvask innad i Frp. Slik fikk NRK igjen fortalt eventyret om det slemme Fremskrittspartiet, mens islamistenes virkelige trosgrunnlag ble forsøkt skjult.

 

Men det hjelper ikke hvor mange ganger Bushra Isaq, Usman Rana eller Mehtab Afsar gjentar at islam er fredens religion. Vi vet hva som skjer. Det kan ikke skjules lenger. Uansett hvor mange mikrofoner dere får, uansett taletid, uansett kunnskapsløse programledere, uansett mengden løgner. Vi ser, og vi vet at på fruktene skal treet kjennes.

Les også

-
-
-
-
-
-
-