Demonstrasjonen mot terror som fant sted i Oslo 26.08. ville ikke kunne skje i Danmark eller Sverige, sier Magnus Ranstorp, forskningsdirektør ved Den svenske forsvarshøgskolen (FOI) til Vårt Land 27.08. Utsagnet er ganske uinteressant, men det kan godt hende at demonstrasjonen ikke kunne skje i våre nordiske naboland. Jeg synes det er langt mer interessant å reflektere over at en slik demonstrasjon faktisk skjer i Norden, enn hvor i Norden det skjer. Det var forunderlig å registrere den medieoppmerksomheten demonstrasjonen fikk, og enda mer forunderlig den vinklingen den har fått i mediene.

En massedemonstrasjon som har til hensikt å vise at man er imot terror, ville være utenkelig i Norge for 30-40 år siden. Det ville være som å slå inn vidåpne dører.

Medieoppmerksomheten rundt demonstrasjonen var svært stor. Blant annet så viste statskanalen en maratonsending fra markeringen. Oppsatte programmer og lokale nyhetssendinger måtte vike, og Dagsrevyen fortsatte sendingen fra demonstrasjonen. NRKs mediedekning målte seg altså med store internasjonale sportsarrangement og kongelige bryllup.

Det var hverken demonstrasjonen i seg selv eller medieomfanget som først og fremst fanget min interesse, men NRKs vinkling på arrangementet. Det første man undret seg over var påstander om størrelsen på demonstrasjonen. Det ble påstått at 5-6000 mennesker deltok, mens bilder fra Eidsvolls Plass viste langt færre demonstranter. Øyevitner anslår antallet ned mot 1500-2000. Deltakere har dessuten uttalt at etniske nordmenn utgjorde flertallet av demonstrantene, til tross for dette fokuserte TV-bildene på muslimer.

TV-sendingen fra demonstrasjonen mistet fokus på hva saken gjaldt. Var demonstrasjonen ment å være en nasjonal talerstol for muslimer til fremme for islam? Man må spørre om dette etter å ha sett NRKs sending og den vinklingen NRK valgte. Demonstrasjonen var kommet i stand for å ta avstand fra Profetens Ummah og den Islamske Statens terrorvelde. Noe NRK visstnok hadde vanskeligheter med å forstå.

NRK var ute i gatene, men hadde også to gjester sammen med Viggo Johansen i studio: Mina Adampour fra Ungdom mot rasisme og Usman Rana. Både gjestene og noen utdrag fra sendingen sier mye om hvordan statskanalen ønsket å bruke denne markeringen politisk.

Det ble vist bilder av kjortelkledde imamer fra demonstrasjonstoget da Viggo Johansen ønsket kommentar fra Adampour: Når du ser de lederne som går her…

-Ja, dette er på en måte det jeg gjenkjenner fra islam i min barndom. Jeg gikk på koranskole her på Grünerløkka i Oslo. Det er disse tankene og frasene som godhet, likeverd, samhold, sameksistens og respekt for ikke-troende, annerledestroende. Og det er det jeg ser i praksis ved å se på disse bildene og det varmet hjertet at dette ble vist på TV.

-Hvilke forbilder er viktig for unge muslimer?

-Ja, jeg tror at de som ønsker å utøve sin tro, og som jeg har forsøkt å gjøre opp gjennom min oppvekst, og fått veldig gode tilbakemeldinger på – spesielt fra norske kristne.
Kanskje trenger de å få se at de er integrerte, velfungerende norske muslimer som kler seg i de samme draktene som dem, og som snakker det samme språket, og som er stolte av den kulturen de kommer fra – som er fredsbærende og ikke nødvendigvis den massive uorden og anarkiet man ser ute i den store verden som dras inn i TV-bildet og inn i stuen.

Var det ikke nettopp den massive uorden og anarkiet som egentlig var tema for demonstrasjonen? Var det ikke nettopp alt det som ikke er fredsbærende ved islam som demonstrasjonen skulle ta avstand fra?

Usman Rana ønsket å kommentere videre på muslimer og identifisering. Istedenfor å fordømme den Islamske Statens blodige terror, eller se på hva det kan være i islam som trigger mennesker til ekstrem vold og brutale henrettelser, brukte han heller tiden til å legge skylden på storsamfunnet generelt og Fremskrittsparti-politikere spesielt for hvorfor muslimer radikaliseres. Ranas tese er at dersom unge muslimer føler at samfunnet ikke tilstrekkelig applauderer deres muslimske tro og praksis, blir de lett ekstremister.

-Jeg er veldig opptatt av identitetsspørsmålet; at norske muslimer får lov til å være lojale nordmenn og samtidig får lov til å være praktiserende muslimer. Vi har veldig mange unge muslimer som føler de ikke har fått det signalet fra storsamfunnet. At politikere og medier er ute etter dem dersom de velger å praktisere islam og samtidig være gode nordmenn. Når de får det signalet, blir de veldig fort fremmedgjort og da havner de lett hos ekstremistene som sier at Vesten hater oss uansett. Kom til oss, vi skal gi dere tilhørighet!
Så det er veldig viktig at politikere også tar et ansvar, mest kanskje politikere fra Fremskrittspartiet som etter mitt skjønn har bidratt til å stigmatisere veldig mange unge muslimer.

Under sendingen ble det som forventet fremhevet at Vesten og amerikanerne har et ansvar for fremveksten av ekstremismen. Viggo Johansen berørte likevel essensen i problematikken rundt den bestialske terroren som den Islamske Staten har vist og som Profetens Ummah støtter, da han spurte:

-Hvilket ansvar har islam for den ekstremismen vi ser?

Mina Adampour syntes dette var et godt spørsmål, men hun unngikk å svare på det. I stedet for et svar, fikk vi den sedvanlige leksa om nordmenn hadde likt å bli avkrevd avstandtagen fra ABB. Dette er og blir en merkelig sammenligning fordi ABB var en ensom ulv – han hadde ikke engang en flokk rundt seg. Sammenligningen ville vært real dersom majoriteten i Norge støttet ABBs tempelridderorden, og denne var en verdensomspennende organisasjon, og der titusenvis av organisasjonens medlemmer tolket grunnskriftene som a licence to kill.

-Det er et veldig godt spørsmål. Og man kan jo svare både alt ansvar og intet ansvar.
Vi vet jo at antakeligvis så ville etniske nordmenn synes at det var litt rart hvis man hadde fått en mikrofon lett sånn framfor seg sånn på sparket og spurt om vi tar avstand fra terroristen Breivik?

NRK gir norske muslimer anledning til å bruke en demonstrasjon mot islamsk terror i Syria og Irak til å omgå enhver analyse av mulige sammenhenger mellom islam og terror. I stedet blir det en sending med et entydig formål for å fortelle folket at der er ingen sammenheng. Lite så vi også til innklipp fra hva demonstrasjonen faktisk tok avstand fra slik NRK har som vane å fremvise i detaljer fra andre konflikter, eksempelvis i Gaza.
Som en skjebnens ironi får jeg en tekstmelding mens jeg lytter til Viggo Johansens gjester i studio. I Norge og NRKs Virtual Reality kan Ranas og Adampours islam beskrives som godhet, likeverd, samhold, sameksistens og respekt for ikke-troende, annerledestroende – fra virkeligheten derimot kommer på min telefon en bønn om bønn:

Urgent text from Open Doors; «Christians in Northern Iraq are calling for urgent prayer backing as they are in great danger – serious threat of beheading of all Christians in few hours. Please forward this request to your praying friends on behalf of our brothers & sisters in Christ”

Les også

-
-
-
-